19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Cigun nodarbības aprīļa mēnesī

Print Friendly, PDF & Email

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/057  Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā” ietvaros

Aicinām uz CIGUN nodarbībām – klātienē

Apes pilsētas estrādē, Ape, Apes novads

Nodarbības notiks aprīļa mēneša CETURTDIENĀS
No pulksten 11.00 – 12.00 

Nodarbību vadītāja Irēna MEISTERE

Nodarbības ir bez maksas.

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, droši zvaniet un jautājiet -CIGUN nodarbību vadītājai Irēnai MEISTEREI, tālrunis 26124789, vai projektu vadītājai Indrai LEVANEI, tālrunis 29406867.

 

 

Dalīties:
1. aprīlis, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen