19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Lieldienu lustes pirmsskolas grupiņā “Taurenītis”

Print Friendly, PDF & Email

 

Pirmsskolas grupiņā “Taurenītis” Lieldienu nedēļa aizritēja ļoti čakli strādājot, katru dienu bērni bija aizņemti ar daudz dažādām nodarbēm – radījām mākslas darbiņus, mācījāmies ticējumus, dziesmas par Lieldienu zaķa darbiem, dekorējām grupiņu. Lieldienas tika atzīmētas ar šūpošanos, olu krāsošanu, olu kaujām un olu ripināšanu. Dienas beigās neizpalika arī našķošanās ar pašu sarūpētajiem gardumiem un Lieldienu zaķa atsūtītajām oliņām.

Informāciju apkopoja skolotāja
I.Šurkina
Dalīties:
6. aprīlis, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen