19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Par nekustamo īpašumu izsoli Pasta ielā 1, Apē, Apes novadā

Print Friendly, PDF & Email

 

VAS „Latvijas Pasts” pārdod izsoles kārtībā ar lejupejošu soli 07.05.2021., plkst. 11:30, Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, nekustamo īpašumu Pasta ielā 1, Ape, Apes novads, kadastra Nr. 3605 503 0001  (apbūve), kadastra Nr.3605 003 0738 (zeme).

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 3800 EUR.

Pieteikšanās izsolei darba dienās no 01.04.2021. līdz 30.04.2021. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālruņiem: 26424665, 29420864 vai e-pasts:  izsoles@pasts.lv   

 

 

 

Dalīties:
6. aprīlis, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen