19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Saistītie raksti

Pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Print Friendly, PDF & Email

 

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks un vieta

Nekustamais īpašums “Smiltāji”, Gaujienas pagasts, Apes novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142, kas sastāv no zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 3648 001 0142, ar platību 3,5 ha.

EUR

6 960,00

 

EUR

696,00

2021.gada 17.maijā plkst. 10:30, Skolas ielā 4, Apē

 

 Nekustamais īpašums “Zemvārkales”, Trapenes pagasts, Apes  novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3684 002 0089,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3684 002 0089, ar platību – 1,95 ha.

EUR

 4 300,00

EUR

430,00

2021.gada 17.maijā plkst. 10:00, Skolas ielā 4, Apē

 

 Nekustamais īpašums “Palienes”, Apes pagasts, Apes  novads, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3625 005 0177,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3625 005 0147, ar platību – 2,32 ha.

EUR

 3 300,00

EUR

330,00

2021.gada 17.maijā plkst. 10:30, Skolas ielā 4, Apē

 

Vairāk par izsolēm šeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
6. aprīlis, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen