14.10. plkst.14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

15.10. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

22.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs