05.12.plkst.14:00 Domes ārkārtas sēde

12.12.Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

15.12.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde.

22.12.plkst.12:00 Domes kārtējā sēde

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs