11.02.plkst.14:00 Domes ārkārtas 3.sēde

18.02.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

25.02.plkst.14:00 Domes kārtējā 4.sēde

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs