19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Fizisko personu datu aizsardzība

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Lai izpildītu pašvaldības funkcijas un sniegtu vai saņemtu pakalpojumus, Apes novada pašvaldībai (un tās iestādēm) ir nepieciešams apstrādāt (iegūt, reģistrēt, glabāt u.tml.) noteikta veida informāciju, tai skaitā fizisku personu datus, informāciju tās klientiem, sadarbības partneriem, pakalpojumu sniedzējiem u.c.

 

Apes novada domes privātuma politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
15. maijs, 2019, Madara Tjuksa
lveerudeen