14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Attīstība

Apes novada Ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija) – Dvēsele priecājas pievilcīgu dabas ainavu ielokā, kur augstākā vērtība ir cilvēks…

Ilgtspējīga attīstība ir koncepcija, kam jāsavieno ekonomiska izaugsme ar tādu dabas resursu apsaimniekošanu, kas dotu labumu visai sabiedrībai. Tā ir orientēta uz šo un nākamo paaudžu pastāvīgu dzīves kvalitātes uzlabošanu un labklājības veicināšanu, tā veicina dinamisku ekonomiku, augstu izglītības līmeni, labu medicīnisko aprūpi, sociālo un vides aizsardzību mierīgā un drošā pasaulē, respektējot kultūras daudzveidību.

Apes novadā tiek veicināta policentriska un vienmērīga novada attīstība, to panākot ar dažādu projektu realizēšanu, kas raksturo novada ekonomisko un sociālo situāciju. Ar projektiem tiek sakārtota infrastruktūra, uzlabojot cilvēku dzīves vidi, radot to pievilcīgu uzņēmējiem. Apes novada darbīgo ļaužu saimei pievienojas ar vien jauni un perspektīvi uzņēmēji, ar gatavību konkurēt, ar ideju pārpilnību un degsmi. Daļa no jauniešiem tikai šeit iedomājas sevi un savu nākotni. 

Attīstības virzieni:

 

Uzņēmējdarbības speciāliste
Baiba VADONE
Tālr.:64307213;29436225
epasts: baiba.vadone@ape.lv

Dalīties:
8. septembris, 2014, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs