19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Lauku attīstības konsultants

Print Friendly, PDF & Email

Lauku attīstības speciālista galvenais uzdevums ir informēt mērķauditoriju (lauku iedzīvotājus) par Eiropas Savienības, valsts un novada līmeņa aktuālo informāciju lauksaimniecības nozarē, lai nodrošinātu ES tiesību aktos noteiktās pārvaldības prasības, labas lauksaimniecības prakses un vides prasību ievērošanu saimniecībās, kā arī informēt par iespējamo atbalsta saņemšanu un  nodrošināt nepieciešamo atgriezenisko saiti, apkopojot  informāciju par lauksaimniecības un lauku attīstības indikatoriem Latvijas lauku teritorijā.

Dalīties:
6. decembris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen