21.03. plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 

28.03. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Pašvaldības ziņas

Domes, komiteju un komisiju sēdes martā

12. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Vides komisijas sēde 13.martā plkst.14:00 Gaujienas pagasta pārvaldes telpās Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotā sēde 15.martā plkst.10:00 Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde  21.martā plkst.14:00 Apes novada domes sēžu […]

Dalīties:

Iznācis Apes novada Ziņas jaunākais numurs

11. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

                                 

Dalīties:

Uzsāks pašvaldības kultūras iestādes – Apes tautas nama un bibliotēkas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus

10. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Marta sākumā pašvaldība sasauca pirmo būvdarbu uzsākšanas būvsapulci, lai kopīgi ar iestāžu vadītājiem un būvdarbu veicējiem, plānotu un uzsāktu darbus pie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.4.2.2.0/17/I/083 “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā […]

Dalīties:

Apes novada iedzīvotāji tiek aicināti uz sapulci

6. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    14.martā plkst. 17.00 Gaujienas tautas namā novada iedzīvotāji tiek aicināti uz tikšanos ar Apes novada domes vadību un Smiltenes novada domes vadību. Tikšanās laikā tiks pārrunāta iespējamā Apes novada un Smiltenes novada turpmākā sadarbība, veicot vietējo pašvaldību reformu.         […]

Dalīties:

Smiltenes novada pašvaldības policijas informācija par reidiem Apes novadā

6. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības policijas (SNPP) darba rezultātiem Apes novadā no 01.02.2019. – 27.02.2019.       Februārī  SNPP darbinieki Apes novada teritorijā patrulēja 4 reidos: februārī pulksten 19:30 Virešu pagastā autoceļa Vireši-Vidaga 6. kilometrā diviem gājējiem (dzim.2002.g. un 2004.g.)  sastādīti administratīvā […]

Dalīties:

Smiltenes novada pašvaldības policijas atskaite par 2018. gada pārkāpumiem

6. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

        Pārskats SNPP darba rezultātiem Apes novadā Informējam, ka 2018.gadā SNPP Apes novada teritorijā patrulēja 44 reidos un sastādīja 9 administratīvos pārkāpumu protokolus:06 421. panta pirmā daļa – smēķēšana neatļautās vietās – 1; panta pirmā daļa – vides piesārņošana un piegružošana […]

Dalīties:

Paziņojums par izsoli

5. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli: N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks 2 Nekustamais īpašums “Smiltāji” Gaujienas pagastā Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142, kas sastāv no viena zemes gabala […]

Dalīties:

Izsludina vakanci uz Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas (izglītības programmu realizācijas vietā Vidagā) pirmsskolas skolotāja/as amatu

4. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Izsludina vakanci uz Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas (izglītības programmu realizācijas vietā Vidagā) pirmsskolas skolotāja/as amatu Darba devējs – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, reģistrācijas Nr. 4413900899 Vakantais amats – pirmsskolas skolotājs/a (Darba ilgums uz noteiktu laiku, līdz diviem gadiem) Darba vieta – D.Ozoliņa Apes vidusskolas […]

Dalīties:

Izsludina vakanci uz Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pirmsskolas skolotāja/as amatu

15. februāris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Darba devējs – Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”, reģistrācijas Nr. 44401901483 Vakantais amats – Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pirmsskolas skolotājs/a (Darba ilgums uz noteiktu laiku, līdz pusotram gadam) Galvenie pienākumi: Radoši un atbildīgi piedalīties iestādē licencēto izglītības programmas īstenošanā; Nodrošināt […]

Dalīties:

Aicina iesniegt pieteikumus dalībai nomas tiesību izsolē uz lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem

12. februāris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome aicina līdz 2019. gada 19.februāra plkst. 16:00 iesniegt pieteikumus dalībai nomas tiesību izsolē uz šādiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem: Npk. Kadastra apzīmējums Atrašanās vieta Kop platība Iznomā- jamā LIZ platība 1 ha nomas maksa EUR bez PVN Iznomājamā zemes […]

Dalīties:

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

4. februāris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk – NĪN) tiek aprēķināts uz gadu un tas tiek sadalīts četros maksājumos. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un līdz 15.novembrim, vienas ceturtdaļas […]

Dalīties:

Apstiprina pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi

4. februāris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kurā noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības  zeme iznomājama rīkojot nomas tiesību izsoli. Savukārt nomas maksa nosakāma pēc pašvaldības  domes apstiprināta zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža, kas […]

Dalīties:

Apes novads saņem pateicību par dalību iniciatīvā “100 darbi Latvijai”

30. janvāris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    30.janvārī Apes novada domē viesojās ZAAO vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” vadītāja Dženita Katiša, lai teiktu paldies Apes novadā pieteiktajiem un realizētajiem darbiem – vides pasākums Vaidavings, ko organizēja jauniešu klubs “Sliedes” un Apes muižas parka atdzīvināšana, ko organizēja Igaunijas – Latvijas pārrobežu […]

Dalīties:

Apes novada  Dzimtsarakstu  nodaļas  informācija  par  2018.gadu

11. janvāris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novadā  2018.gadā piedzimuši 32 bērniņi (14 meitenītes un 18 puisīši). Dzimušo bērnu skaits Apes novada teritoriālajā iedalījumā ir šāds: Apes pilsētā un Apes pagastā – 18 bērni; Gaujienas pagastā – 7 bērni; Trapenes pagastā – 2 bērni; Virešu pagastā – 5 […]

Dalīties:

Izdots Apes novada kalendārs 2019

20. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome izgatavojusi Apes novada kalendāru 2019. gadam, akcentējot novada redzējumu no augšas, tos savijot kopā ar novadnieku dzejas rindām un iekļaujot katrā mēnesī nākamā gada nozīmīgākos kultūras un sporta sarīkojumus Apes novadā. Apes novada kalendāru 2019.gadam aicinām iegādāties Gaujienas INFO […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs