Pašvaldības ziņas

Apes novadā darbu sāk jaunatnes lietu speciāliste

2. marts, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Informējam, ka februārī darbu uzsākusi Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas Jaunatnes lietu speciāliste – Klinta BERNARTE, kura strādās ar jauniešiem visā Apes novada teritorijā! Darba laiks un vieta: APĒ (Apes novada domes ēkā): Katra mēneša otrajā un ceturtajā Pirmdienā 09:00 – […]

Dalīties:

Domes, komiteju un komisiju sēdes martā

2. marts, 2018
Print Friendly, PDF & Email

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja  8.martā plkst.15:00  Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē   Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 15.martā plkst.10:00  Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē Domes kārtējā sēde 22. martā plkst.14:00  Apes novada domes sēžu zālē, […]

Dalīties:

Iznācis Apes novada Ziņas jaunākais numurs

1. marts, 2018
Print Friendly, PDF & Email

                           

Dalīties:

Apes novada pašvaldība paraksta sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti

19. februāris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Alūksnē, 15.februārī Apes novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Latvijas Universitāti par sadarbību izglītības, reģionālās attīstības un zinātnes jomā, lai sekmētu novada iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanu, mūžizglītības pasākumu realizāciju un novada ekonomisko izaugsmi. Apes novada domes priekšsēdētāja Jāņa Liberta un Universitātes rektora Indriķa […]

Dalīties:

Vidzemē aicina vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pieteikties bezmaksas sociālo pakalpojumu saņemšanai savās pašvaldībās

15. februāris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

  Vidzemē aicina vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem (un kuriem noteikta invaliditāte), pieteikties bezmaksas sociālo pakalpojumu saņemšanai savās pašvaldībās Īstenojot deinstitucionalizācijas procesu Latvijā, Vidzemes plānošanas reģions aicina tos vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem un kuriem ir noteikta invaliditāte, doties uz […]

Dalīties:

Tieslietu ministrija aicina aizpildīt aptauju par pašvaldību saistošo noteikumu pieejamību

14. februāris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Pašvaldību saistošie noteikumi veido daļu no Latvijas tiesību sistēmas. Tieslietu ministrija šobrīd vērtē pašvaldību saistošo noteikumu pieejamību Latvijā. Likums paredz atšķirīgas prasības saistošo noteikumu pieejamībai. Prasības ir atkarīgas no tā, vai saistošos noteikumus izdevusi republikas pilsētas dome vai novada dome. Tieslietu ministrija […]

Dalīties:

Pabeigta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai pašvaldības ceļu pārbūvei uz asfalta segumu

1. februāris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

  Ir noslēgusies būvdarbu iepirkumu procedūra pašvaldības autoceļu “Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posmu 2 km garumā, “A2 – Gobas” 0,58 km garumā Virešu pagastā, “Saulieši – Saliņas” posms 0,4 km garumā Gaujienas pagastā pārbūves darbiem. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem tiesības veikt pašvaldības autoceļu […]

Dalīties:

Apgūta valsts mērķdotācija Vēstures un amatniecības centra izveidei Skolas ielā 4, Apē

1. februāris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    2017. gada laikā informējām, ka ir saņemta valsts investīciju mērķdotācija 50 000,00 EUR apmērā Vēstures un amatniecības centra izveidei Skolas ielā 4 (saimniecības ēkā Apes tautas nama pagalmā). Par šiem līdzekļiem bija iecerēts uzsākt vēstures un amatniecības centra izveides darbus noliktavas ēkā […]

Dalīties:

Pārskats SNPP darba rezultātiem Apes novadā

1. februāris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

  Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības policijas (SNPP) darba rezultātiem Apes novadā 2017.gada decembrī  Decembrī SNPP darbinieki Apes novada teritorijā patrulēja 3 reidos: decembrī pulksten 18:27 Gaujienā autobusa pieturvietas nojumē diviem vīriešiem (dzim.1978.g. un 1994.g.) sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā […]

Dalīties:

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē pārdod īpašumu

31. janvāris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

  Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli: N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks 1.  “Silenieki”, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355 īpašuma kadastra Nr, 3690 003 0052, kas sastāv no viena zemes gabala 0,4 ha  […]

Dalīties:

Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs

31. janvāris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem  Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamo  ģimenēm Lai iespēju robežās atslogotu izglītojamo vecākus no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, dome pieņēma lēmumu daļēji segt pusdienu ēdināšanas izdevumus Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamajiem  no 5 (piecu) gadu […]

Dalīties:

Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” pakalpojumiem

30. janvāris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Par Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena”  diennakts  sociālās aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu bērniem 28.decembra Apes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu noteikt Bērnu sociālās aprūpes centra „Gaujiena” viena iemītnieka mēneša sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksas EUR 538,00. Noteikto pakalpojumu maksu piemērot sākot ar […]

Dalīties:

Par Sociālās aprūpes centra „Trapene”  ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas noteikšanu

30. janvāris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    28.decembra Apes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu noteikt ar 2018. gada 1.februāra Sociālās aprūpes centra „Trapene” viena iemītnieka mēneša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas pakalpojumu izmaksas 512.00 EUR, diennakts maksa 16.83EUR. Noteikt Apes novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem līdzmaksājumu, ja Sociālās […]

Dalīties:

Par Apes  novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu

30. janvāris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    25.janvāra Apes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par Apes  novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu, jo ir pagājuši pieci gadi, kopš tika izveidota Apes novada bāriņtiesa. Ņemot vērā, ka šā brīža Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi vēlas arī […]

Dalīties:

Apes novada dome izsludina vakanci

30. janvāris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

  Izsludina vakanci uz Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pirmsskolas skolotāja/ as amatu Darba devējs – Apes novada dome, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000035872, juridiskā adrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 Vakantais amats – Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pirmsskolas skolotājs/a (Darba ilgums […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs