22.11. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēde

29.11. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Pašvaldības ziņas

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Zvārtavas ezeram

15. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Zvārtavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Par Zvārtavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu Par ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu            

Dalīties:

Izdots Apes novada kalendārs 2019

14. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome izgatavojusi Apes novada kalendāru 2019. gadam, akcentējot novada redzējumu no augšas, tos savijot kopā ar novadnieku dzejas rindām un iekļaujot katrā mēnesī nākamā gada nozīmīgākos kultūras un sporta sarīkojumus Apes novadā. Apes novada kalendāru 2019.gadam aicinām iegādāties Gaujienas INFO […]

Dalīties:

Par Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēl Astrīdu Harju

14. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Astrīda Harju, beidzot pildīt 12.Saeimas deputāta pienākumus, 9.novembrī griezās Apes novada domē, lai atjaunotu Apes novada domes deputāta mandātu. Līdz ar to, Dina Meistere 13.novembra ārkārtas sēdē tika atbrīvota no domes priekšsēdētāja vietnieka un deputāta pienākumu pildīšanas, jo 2017.gada 20.jūlijā Dina Meistere […]

Dalīties:

Apes novada pašvaldības aģentūra  “Komunālā saimniecība” aicina pieteikties uz saimnieka Trapenē vakanci

13. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība” aicina pieteikties uz saimnieka Trapenē vakanci (uz nenoteiktu laiku) Darba devējs – Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība”, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods 90011542968, juridiskā adrese Dzirnavu iela 14, Ape, Apes novads, LV-4337 Amats – Saimnieks Trapenē Darba laiks: Normālais darba […]

Dalīties:

Par apliecinājuma darījumu pieņemšanu Apes novada bāriņtiesā

1. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada bāriņtiesa informē, ka apliecinājuma darījumi tiks pieņemti Apē – otrdienās no pl.8:30-12:30 un 13:00-16:00 /bāriņtiesas telpās –Tirgus iela 5, Ape/ Gaujienas pagastā – pirmdienās no plkst. 9:00-16:00 /Gaujienas tautas nama ēkā/ Trapenes pagastā – trešdienās: mēneša 1. un 3. no […]

Dalīties:

Iznācis Apes novada Ziņas jaunākais numurs

1. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

                             

Dalīties:

Domes, komiteju un komisiju sēdes novembrī

5. oktobris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

  Ārkārtas domes sēde   13.novembrī plkst.10:00  Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē  Finanšu un tautsaimniecības jautājumu  komitejas  sēde (domes komiteju apvienotā sēde) 22.novembrī plkst.10:00 Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē Domes kārtējā sēde 29.novembrī plkst.14:00 Apes novada domes […]

Dalīties:

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai

3. oktobris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome 2018. gada 04. septembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/083 “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” ieviešanu. Projekta mērķis ir […]

Dalīties:

Uzsāks ceļa “Lipski – Jaunlāči – Eglītes” (0.00 līdz 2 km) posma pārbūvi

3. oktobris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

     Apes novada dome jau 2018. gada 31. maijā ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/030 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” ieviešanu, taču dažādu administratīvu procesu rezultātā, projekts savu gaitu uzsāks šobrīd. Projekta […]

Dalīties:

Rekonstruēs divus Apes novada pašvaldībai piederošus ceļu posmus

3. oktobris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Rekonstruēs divus Apes novada pašvaldībai piederošus ceļu posmus “Saulieši – Saliņas” (0.00 līdz 0.40 km) un “A2-Gobas” (0.00 līdz 0.58 km). Apes novada dome 2018. gada 27. aprīlī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/029 “Uzņēmējdarbības […]

Dalīties:

Amata prasmju centrs Virešu pagastā gatavs darbam

27. septembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Pavisam nesen sācies jaunais mācību gads un Apes novada Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Vidagas skoliņā Amatu prasmju centrs Virešu pagasta iedzīvotājiem ir gatavs sagaidīt savus darboties gribošos, radošos apmeklētājus. Centrs ir ierīkots mājturības kabineta telpās, tādējādi veicinot ne tikai brīvā laika nodarbības […]

Dalīties:

Atklāj atjaunoto dzelzceļa tiltiņu pār Jašupīti Apē

6. septembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    25. augustā Apes pilsētas 90.jubilejas svētku ietvaros visi interesenti bija aicināti piedalīties EST-LAT programmas projekta “Zaļie dzelzceļi” atklāšanas tūrē Ape-Moniste. Pasākums notika pie bijušā dzelzceļa tiltiņa pār Jašupīti. Par godu svētkiem tiltiņš bija ietērpts svētku rotā. Lai radītu atmosfēru, ka šeit kādreiz […]

Dalīties:

Apē turpinās darbi pie projekta  “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ieviešanas

5. septembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Iedzīvotāji jau ir ievērojuši, ka Apes pilsētas un lauku teritorijā daudzviet ir izvietotas informācijas zīmes, stendi, norādes un robežzīmes, kas dabā iezīmē tūrisma maršrutus, kuri caurvijas visai aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijai. Šajā projektā viens no mērķiem ir antropogēnās slodzes mazināšana […]

Dalīties:

Aicinām iesniegt ierosinājumus apbalvošanai “Apes novada gada cilvēks 2018”

4. septembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Līdz 8. oktobrim Apes novada dome aicina iesniegt ierosinājumus personu apbalvošanai par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Apes novada attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citā novadam nozīmīgā jomā godinājumam “Apes novada gada cilvēks 2018”. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu jānorāda: ieteiktā apbalvojamā […]

Dalīties:

Apes novada pašvaldība aicina pieteikties uz ekonomista vakanci 

24. augusts, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada pašvaldība aicina pieteikties uz ekonomista vakanci (1 amata vieta, uz nenoteiktu laiku) Darba devējs – Apes novada dome, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000035872, juridiskā adrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 Amats – ekonomists Darba laiks: Normālais darba laiks (8 stundas dienā, 40 stundas […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs