12.jūlijā plkst.14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

19.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

26.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Pašvaldības ziņas

Domes, komiteju un komisiju sēdes jūnijā

10. jūlijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 12.jūlijā plkst.14:00  Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē   Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 19.jūlijā plkst.10:00 Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē Domes kārtējā sēde 28.jūlijā plkst.10:00 Apes novada domes […]

Dalīties:

Projekta “Green Railways” (Zaļie dzelzceļi) aktivitātes – arī Apē

5. jūlijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Vidzemes Tūrisma asociācija (VTA), sadarbojoties ar 25 Vidzemes (tai skaitā Apes novada) un Dienvidigaunijas pašvaldībām un organizācijām, turpina Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Zaļie Dzelzceļi” jeb “Green Railways” īstenošanu. Projekts paredz bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras sakārtošanu Vidzemē un Dienvidigaunijā, kopumā izveidojot […]

Dalīties:

Iznācis Apes novada Ziņas jaunākais numurs

4. jūlijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

                             

Dalīties:

Veselības veicināšanas projekta aktivitātes jūnija mēnesī

4. jūlijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Neierasti aktīva 6.jūnija rīta puse bija sociālās aprūpes centrā “Trapene”, neskatoties uz vējaino laiku, āra laukumā bija pulcējies prāvs sociālās aprūpes centra klientu skaits, kuri vēlējās piedalīties sporta dienas pasākumā “Kustīgā diena”, treneres Ingūnas Dovgānesvadībā. Iespējams, ka visvairāk kustēties gribas tiem, kam […]

Dalīties:

Apes novada dome izsludina pieteikšanos Apes novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem

4. jūlijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Apes novada dome līdz 16.jūlijam izsludina pieteikšanos Apes novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem. Pieteikuma veidlapu var saņemt: • lejupielādējot CVK mājas lapā • klātienē Stacijas iela 2, Klientu apkalpošanas centrā, Apē Aizpildīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz līdz 16.jūlijam iesniedzot klātienē Apes novada domē, Stacijas ielā […]

Dalīties:

Izmaiņas Gaujienas pagasta pārvaldes kases darba laikā

4. jūlijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Gaujienas pagasta pārvaldes kases darba laiks no 10.jūlija līdz 24.jūlijam: Pirmdien  8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30  Trešdien 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30  Piektdien 8.00 – 12.00; 12.30 – 15.30 Kā arī atgādinām, ka bezskaidras naudas norēķinus iespējams veikt elektroniski Apes […]

Dalīties:

Amata prasmju centra izveide Virešu pagastā

29. jūnijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Apes novada Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Vidagas skoliņā tiek veidots Amatu prasmju centrs Virešu pagasta iedzīvotājiem, aprīkojot ar inventāru mājturības kabineta telpas,  tādējādi veicinot ne tikai brīvā laika nodarbības amata prasmju apguvei ar mūsdienīgām tehnoloģijām, bet arī  ieviešot skolēnu un pieaugušo […]

Dalīties:

Uzsāksies pašvaldības grants seguma ceļu pārbūve Trapenes un Virešu pagastos

27. jūnijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

  Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta pieteikumu “Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” (Nr.18-07-A00702-000045), kas tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta mērķis ir veikt investīcijas pašvaldības grants […]

Dalīties:

Izbūvēs pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu un labiekārtos stāvlaukumu

19. jūnijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Apes pilsētā izbūvēs pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu un labiekārtos stāvlaukumu, apmeklētāju ērtībai un pareizai plūsmas organizēšanai. Saskaņā ar dabas aizsardzības plānu, aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” un projektā  “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” plānoto, Apē ir […]

Dalīties:

EKO punkts no Dzirnavu ielas 2 tiks pārvietots uz Dzirnavu ielu 14

11. jūnijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Informējam, ka jau vasarā veikala “Unibode” teritorija tiks paplašināta, līdz ar to, Apē šķiroto atkritumu konteineri jeb EKO punkts no Dzirnavu ielas 2, tiks pārvietots uz Dzirnavu ielu 14, Komunālās saimniecības pagalmu. Vēršam uzmanību, ka jaunā EKO punkta, Dzirnavu ielā 14, ierīkošanas […]

Dalīties:

Sociālās mājas “Jaunroze” pagalmā tiek ierīkots rotaļu laukums.

31. maijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada Sociālais dienests sadarbībā ar Apes Jauniešu klubu “Sliedes” ik pa laikam apvienojas kopīga mērķa sasniegšanai un šoreiz, tas bija sociālās mājas “Jaunroze” apkārtnes labiekārtošanas projekts. Tā kā sociālā māja atrodas salīdzinoši tālu no Apes pilsētas centra un no tur piedāvātajām […]

Dalīties:

Pārskats SNPP darba rezultātiem Apes novadā

31. maijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības policijas (SNPP) darba rezultātiem Apes novadā no 24.04.2018. – 22.05.2018.       Aprīlī un maijā SNPP darbinieki Apes novada teritorijā patrulēja 5 reidos: aprīlī Vidagā vīrietim (dzim.1958.g.) sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par vides piesārņošanu un piegružošanu. Vainīgais ugunskurā […]

Dalīties:

Apē tikšanās ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu

28. maijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Šodien, 8.jūnijā, Apes tautas namā iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu. Uzdot un rast atbildes uz interesējušiem jautājumus.                  

Dalīties:

Turpina īstenot aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošanas projektu

24. maijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome, turpinot īstenot aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošanas projektu, ir veikusi virkni aktivitāšu, kas jau tuvākajā laikā paredz ievērojamus būvniecības darbus. Projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros Apes novada dome sadarbībā […]

Dalīties:

Izmaiņas Apes novada domes kases darba laikā

24. maijs, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Apes novada domes kases (Stacijas ielā 2, Apē) darba laiks no 28.maija līdz 10.jūnijam: Pirmdien  no plkst.8.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00  Trešdien no plkst.8.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00 Piektdien no plkst.8.00 līdz 12.30 un no 13.00 […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs