Pašvaldības ziņas

Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības policijas darba rezultātiem Apes novadā

17. janvāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības policijas (SNPP) darba rezultātiem Apes novadā no 01.12.2019. – 31.12.2019.       Decembrī SNPP darbinieki Apes novada teritorijā patrulēja 3 reidos: decembra reidā Virešos, tika novadīta lekcija par sabiedrisko drošību un statistiskiem datiem pensionāru biedrībai “Iesim kopā”. […]

Dalīties:

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem

15. janvāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”.  Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un […]

Dalīties:

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija par  2019. gadu

14. janvāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Apes novadā  2019. gadā reģistrēti  35 jaundzimušie (24 meitenītes un 11 puisīši).  Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas dzimšanas apliecības  33 jaundzimušajiem bērniņiem, bet 2  novada jaundzimušajiem dzimšanas apliecības izsniegtas citu novadu dzimtsarakstu nodaļās. Dzimušo bērnu skaits  2019. gadā Apes novada teritoriālajā […]

Dalīties:

Iznācis Apes novada Ziņas jaunākais numurs

14. janvāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

                                    

Dalīties:

Satiksmes ierobežojumi pa Apes novada autoceļiem

13. janvāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Ņemot vērā  klimatiskos apstākļus, lai novērstu bojājumus Apes novada pašvaldības autoceļiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”  2.1.,3.2. un 12. punktu. Tiek noteikti ierobežojumi satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem no 2020.gada 14.janvāra […]

Dalīties:

Apes novada dome sveic iedzīvotājus svētkos

23. decembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

     

Dalīties:

Notikuši pirmie projekta “No Hobija uz Biznesu” pasākumi arī Latvijas pusē

21. decembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

        Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valkas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.   Tā 21.decembrī Valkā notika […]

Dalīties:

Izsludina pretendentu pieteikšanos uz saimnieka amatu Trapenē

19. decembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība”, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. 40900033418, juridiskā adrese Dzirnavu iela 14, Ape, Apes novads, LV-4337, izsludina pretendentu pieteikšanos uz amatu Saimnieks Trapenē. Darba ilgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši, normālais darba laiks. Galvenie darba […]

Dalīties:

Par administratīvi teritoriālo reformu un likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

13. decembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    12. decembrī notika Apes novada domes ārkārtas sēde, kurā tika skatīts jautājums par administratīvi teritoriālo reformu un likumprojektu  “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. Jānis Liberts, Apes novada domes priekšsēdētājs, iepazīstināja klātesošos deputātus ar Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas vēstuli, kurā pašvaldības […]

Dalīties:

Izmaiņas SIA ZAAO pakalpojumu cenās

11. decembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    SIA “ZAAO” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā “Kaudzītes”, kas stājas spēkā ar  2020.gada 1.janvāri. Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma noteikto kārtību un savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumus, SIA “ZAAO” informē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu […]

Dalīties:

Pirmā tikšanās projektā “Dabas gars”

9. decembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      2019. gada 5. decembrī Apē notika pirmā Latvijas-Krievijas programmas projekta “Spirit of nature” jeb latviskojot “Dabas gars” partneru tikšanās un projekta darba grupas sanāksme. Projekta ietvaros plānots labiekārtot un attīstīt trīs dabas objektus – Gaujienas muižas parku, Gorodišenska ezera pārgājienu taku […]

Dalīties:

Apes tautas namam jauns aprīkojums

6. decembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes tautas namā līdz ar septembri tika uzsākts īstenot LEADER pieejas projekts “Apes tautas namam nepieciešamā nodrošinājuma iegāde novada nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai, sabiedrības iniciatīvu un tautas mākslas vērtību uzturēšanai un attīstībai”. Tā ietvaros tautas namā ir iegādāts aprīkojums, kas būtiski uzlabos […]

Dalīties:

Izdots Apes novada kalendārs 2020.gadam

2. decembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Apes novada dome ir laidusi klajā kalendāru 2020. gadam. Šis izdevums ir atskats uz Apes novada 10 gadiem, iekļaujot gan Apes pilsētas svētku laikā attēlotos gleznojumus Ebru tehnikā uz domes ēkas, gan dažādas fotogrāfijas no Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešiem, akcentējot […]

Dalīties:

Dzīvokļu komisijas sēde

25. novembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada domes Dzīvokļu komisijas sēde notiks trešdien, 27.11.2019., plkst. 16.00 Gaujienas pagasta pārvaldes telpās.

Dalīties:

Valsts svētku sarīkojumos godina darbīgos Apes novada ļaudis

19. novembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Jau vairākus gadus mūsu novadā – Apes pilsētā un Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastā – uz valsts svētkiem godinām savus aktīvos iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedriskos darbiniekus. Šogad, tuvojoties Latvijas valsts proklamēšanas 101.gadadienai, Apes novada dome aicināja iedzīvotājus ieteikt līdzcilvēkus apbalvošanai ar Apes novada […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs