Pašvaldības ziņas

Cienījamais Apes novada iedzīvotāj,

18. janvāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

    saslimstībai ar Covid-19 Apes novadā pieaugot, aicinām apzinīgi attiekties pret valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Mēs esam mazs novads, kur katra iedzīvotāja spēja būt atbildīgiem, var palīdzēt pārraut vīrusa Covid-19 ķēdes izplatību. Šobrīd situācija ir kļuvusi nopietna, jo, saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles […]

Dalīties:

Kur vērsties pēc palīdzības

18. janvāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

    Aicinām iedzīvotājus, kuri šai laikā nevar sevi nodrošināt ar pamatvajadzību piegādi (ēdienu, medikamentiem), pašizolācijas iespējām u.c., kā arī sastopas ar dažādām citām problēmām, ko individuāli vai ar līdzcilvēku palīdzību, nevar atrisināt, lūdzam vērsties pēc palīdzības: pie Apes novada Sociālā dienesta darbiniekiem: Apē […]

Dalīties:

Iznācis Apes novada Ziņas jaunākais numurs

13. janvāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

                              

Dalīties:

Apes novada dome pakalpojumus nodrošina klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta

12. janvāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

    Lai ievērotu piesardzības pasākumus, no 26.oktobra Apes novada dome  organizē pakalpojumu sniegšanu klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties klātienes apmeklējumam var, zvanot pa tālruni Apes novada domes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centram (VPVKAC), tālrunis: 64307220, 26180350, vai rakstot uz epastu: […]

Dalīties:

Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības policijas darba rezultātiem Apes novadā laika periodā no 01.12.2020. līdz 31.12.2020.

12. janvāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

      Decembrī Smiltenes novada Pašvaldības policijas darbinieki Apes novada teritorijā patrulēja 3 reidos: 5.decembrī reidā, tika iekļauta Ape, Trapene, Gaujiena. Reida laikā pastiprināti tika pievērsta uzmanība Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ievērošanā. Pārkāpumi netika konstatēti. […]

Dalīties:

Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu

4. janvāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

  Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, kā arī, ņemot vērā energoresursu cenas un  minimālās algas pieaugumu, 29.decembrī Apes novada dome pieņēma lēmumu apstiprināt siltumapgādes tarifu un siltā ūdens piegādes tarifu apkures sezonā Gaujienas pagasta […]

Dalīties:

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu Apes novadā

4. janvāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

    Ņemot vērā ekonomiskos aprēķinus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.01.2016. padomes lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pa kalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, kā arī personāla izmaksas, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas – tajā skaitā materiālu izmaksas, elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes […]

Dalīties:

Par Sociālās aprūpes centra “Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksas noteikšanu

4. janvāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

  29.decembrī Apes novada dome pieņēma lēmumu noteikt Sociālās aprūpes centra “Trapene” (turpmāk – aprūpes centrs) viena iemītnieka mēneša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas pakalpojumu izmaksas EUR 606.00 (seši simti seši euro, 00 centi), diennakts maksa EUR 19.92 (deviņpadsmit euro, 92 centi). Uz […]

Dalīties:

Par funkciju deleģēšanu

4. janvāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

   29.decembrī Apes novada dome lēma par vairāku funkciju deleģēšanu arī 2021.gadā.   Par funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana – izpildes deleģēšanu Smiltenes novada pašvaldībai Apes novada dome pieņēma lēmumu deleģēt Smiltenes novada pašvaldībai no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktā izrietošus […]

Dalīties:

Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu (Gaujienas pamatskolas katlu māja)

4. janvāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

    Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un, ņemot vērā energoresursu cenas un  minimālās algas pieaugumu, Apes novada dome 29.decembrī pieņēma apstiprināt siltumapgādes tarifu un siltā ūdens piegādes tarifu apkures sezonā daudzdzīvokļu […]

Dalīties:

Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības policijas darba rezultātiem Apes novadā laika periodā no 01.12.2020. līdz 31.12.2020.

29. decembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Decembrī Smiltenes novada Pašvaldības policijas darbinieki Apes novada teritorijā patrulēja 3 reidos: 5. decembrī reidā, tika iekļauta Apes, Trapene, Gaujiena. Reida laikā pastiprināti, tika pievērsta uzmanība Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ievērošanu. Pārkāpumi netika konstatēti. […]

Dalīties:

Apes novada Sociālais dienests savu darbu organizēs izvairoties no tiešiem kontaktiem

28. decembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Ievērojot Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar  COVID-19 Apes novada Sociālais dienests savu darbu organizēs izvairoties no tiešiem kontaktiem Šajā periodā iesniegumus var iesniegt elektroniski:   -sūtot uz e-pasta adresi:  soc.dienests@ape.lv Informējam, ka iesniegumus  var atstāt  arī  pastkastītēs: Sociālā dienesta ēkā, Tirgus-5,  Apē; […]

Dalīties:

Lai gaismas mirdzums un ticība labajam ir kopā ar ikvienu Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!

21. decembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

   

Dalīties:

Notikusi ZAAO dalībnieku sapulce

16. decembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Piektdien, 11.decembrī tiešsaistē notika SIA „ZAAO” (ZAAO) dalībnieku sapulce, kurā apstiprināts uzņēmuma 2021.gada budžeta projekts, palielināts uzņēmuma pamatkapitāls un pārrunāti 2021.gadā plānotie attīstības projekti. Sapulces dalībnieki nolēma palielināt uzņēmuma pamatkapitālu, ieguldot tajā nekustamo īpašumu “Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”, atbilstoši normatīvajiem aktiem. […]

Dalīties:

Apes novada kalendārs – 2021

9. decembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Ikvienā Apes novada teritorijā – Apē, Gaujienā, Trapenē un Virešos – ir cilvēki, kuri rosās un aicina darboties arī citiem. 2021.gada Apes novada kalendārs ir kā pateicība par katra unikalitāti un devumu šai vietai un mūsu cilvēkiem. Kalendārā rādām un stāstām par […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs