Pašvaldības ziņas

Apstiprināts Apes novada domes publiskais pārskats

29. jūnijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

                Apes novada dome 25. jūnija sēdē apstiprināja Apes novada domes publisko pārskatu 2019.gadam, kurā ir iekļauta informācija par pašvaldības darbības mērķiem, rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā. Kā katru gadu, Apes novada pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojums tiek plānots, […]

Dalīties:

Par skolēnu dalību NVA vasaras nodarbinātības pasākumos

18. jūnijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Apes novada pašvaldība ir iesniegusi pieteikumu Nodarbinātības valsts aģentūrai par nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā skolēniem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Nodarbinātības valsts aģentūra ir izskatījusi iesniegto informāciju, kurā ir paredzētas 6 darba vietas – 5 darba vietas […]

Dalīties:

Iznācis Apes novada Ziņas jaunākais numurs

18. jūnijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

                                

Dalīties:

19.jūnijā Apē iespējami ūdens padeves traucējumi

18. jūnijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība” informē, ka 19.jūnijā Apē (Dzirnavu ielas, Smilšu ielas, Stacijas ielas un Robežu ielas apkārtnē) iespējami ūdens padeves traucējumi, jo tiks veikti remontdarbi ūdens padeves sistēmā. Pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība” atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām!    

Dalīties:

Turpinās pilsētvides sakārtošanas projekts Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskajā draudzē

16. jūnijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes īpašumos Pasta ielā 9 un 11 šovasar sāksies vērienīgi pagalma labiekārtošanas darbi. Starp baznīcas ēku, kas atrodas Pasta ielā 11, un draudzes namu, kas ir turpat blakus Pasta ielā 9, taps bruģēts stāvlaukums, savienojot abus īpašumus […]

Dalīties:

“Mazās pilsētas – Lielais sports!”

16. jūnijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

  Ar šādu moto biedrība “Motoklubs “Ape”” 2019. gada vasarā piedalījās un guva atbalstu biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu konkursā, kas tiek organizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, stratēģiskā mērķa […]

Dalīties:

Projekta realizācija SIA “Apes ārsta prakse”

16. jūnijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    SIA “Apes ārsta prakse”’ 2019.gada 25.septembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība”, 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķi “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības […]

Dalīties:

Par tirdzniecības vietas izmaiņām Apē

16. jūnijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Paskrējis trīs mēnešu citādas pieredzes laiks mūsu dzīvei un aktīvai darbībai. Pa šo laiku Apes pilsētas sadzīvē mainījušās arī kādas būtiskas lietas. Esam pieraduši, ka tirgotāji, piedāvājot savu produkciju, mēdza tirgoties mūsu pilsētiņas stāvlaukumā pie veikala “Unibode”. Bet, ņemot vērā, ka […]

Dalīties:

Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības policijas darba rezultātiem Apes novadā

15. jūnijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības policijas darba rezultātiem Apes novadā no 01.05.2020. – 31.05.2020. Maijā Smiltenes novada pašvaldības policijas darbinieki Apes novada teritorijā patrulēja 4 reidos: 1. maija reidā Apes novadā sadarbībā ar Apes sociālo dienestu, tika apsekotas 7 ģimenes. 9. maija […]

Dalīties:

Izmaiņas Apes novada domes darba laikā jūnijā 

11. jūnijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome informē, ka darbadiena no pirmdienas, 2020.gada 22.jūnija, ir pārcelta uz sestdienu, 2020. gada 13. jūniju1, tādējādi Apes novada domes darba laika izmaiņas jūnijā ir šādas:   Datums Darba laiks 13.06.2020. 8:00- 15:00 22.06. – 24.06.2020. Slēgts   Atgādinām, ka […]

Dalīties:

Par izvedamajām kanalizācijas akām Apes pilsētas teritorijā jāiesniedz informācija

14. maijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

  Apes novada iestāde “Komunālā saimniecība” pamatojoties uz Apes novada pašvaldības domes 25.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Apes novada pašvaldībā” lūdz iedzīvotājus, kuriem ir izvedamās kanalizācijas akas Apes pilsētas teritorijā, sniegt sekojošu informāciju: 1.Īpašuma īpašnieks/lietotājs… 2. Adrese…. 3.Tilpums m3… […]

Dalīties:

Ūdens kvalitāte Gaujienas avotos

13. maijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Apes novada domes iestāde “Komunālā saimniecība” informē: Maija mēnesī tika veikta ūdens pārbaude (monitorings) Gaujienas pagasta “Ceverkalna” un “Lauvasmutes” avotos. Saņemot testēšanas rezultātus,konstatējām,ka ūdens kvalitāte(mikrobioloģija) nav atbilstoša normatīvo aktu prasībām.  Lūdzam iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību ņemt ūdeni minētajos avotos vai arī lietot ūdeni novārītā veidā. “Ceverkalna” avota testēšanas […]

Dalīties:

EKO PUNKTI – TIKAI ŠĶIROTIEM ATKRITUMIEM

12. maijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      SIA “ZAAO” (ZAAO) darbības reģiona pašvaldībās iedzīvotājiem jau gadiem ir pieejama infrastruktūra dalīti vāktu atkritumu bezmaksas nodošanai. Klientu aptaujas un ikdienas komunikācija ar klientiem ļauj secināt, ka atkritumu šķirošanā ir ieinteresēta arvien lielāka iedzīvotāju daļa. EKO punktu sistēma ir izveidota, lai […]

Dalīties:

6.maijā Apē iespējami ūdens padeves traucējumi

6. maijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība” informē, ka 6.maijā Apē (Dzirnavu ielas, Smilšu ielas, Stacijas ielas un Robežu ielas apkārtnē) iespējami ūdens padeves traucējumi, jo tiks veikti remontdarbi ūdens padeves sistēmā. Pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība” atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām!    

Dalīties:

Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra darbība 2019.gadā

29. aprīlis, 2020
Print Friendly, PDF & Email

        Apes novadā jau ceturto gadu sekmīgi darbojas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk tekstā – VPVKAC). Apes VPVKAC no 76 klientu centriem ieņem 46.vietu ar 34.3 sniegtajiem pakalpojumiem vidēji mēnesī 2019.gadā. VPVKAC darbības atskaite ietver vairākus elementus –  […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs