14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Pašvaldības ziņas

Domes, komiteju un komisiju sēdes decembrī

6. decembris, 2017

Sociālo jautājumu komitejas sēde  14.decembrī plkst.13:00  Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē   Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 14.decembrī plkst.15:00   Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē  Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 21.decembrī plkst.10:00  Apes novada domes sēžu […]

Dalīties:

Par ierobežojumiem satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem

1. decembris, 2017

  Ņemot vērā  klimatiskos apstākļus, lai novērstu bojājumus Apes novada pašvaldības autoceļiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”  2.1.,3.2. un 12. punktu: Noteikts ierobežojumus satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem no 2017.gada 13.novembra līdz turpmākajam rīkojumam […]

Dalīties:

Par Krīzes vadības padomes lēmumu

29. novembris, 2017

  Apes novada dome ir saņēmusi Zemkopības ministrijas vēstuli, kurā informē, ka 2017.gada 14.novembrī tika sasaukta Krīzes vadības padomes sēde, lai lemtu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu vai neizsludināšanu Smiltenes novada, Kokneses novada, Pļaviņu novada, Viesītes novada, Jaunjelgavas novada, Apes novada, Neretas novada, Aizputes novada, […]

Dalīties:

Darbu sāks aģentūra ”Komunālā saimniecība”

10. novembris, 2017

  Ar 2018. gada 1. janvāri darbu sāks jauna Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība”, tā lēma Apes novada domes deputāti 26. oktobra domes sēdē, kad tika apstiprināta aģentūras struktūra. 19. oktobra Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē Aģentūras direktors Gundars Pihlis deputātus iepazīstināja ar […]

Dalīties:

Par Smiltenes un Apes novadu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu

10. novembris, 2017

  26.oktobrī Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes un Apes novadu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. Nolikums nosaka Smiltenes un Apes novadu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanas kārtību, uzdevumus, tiesības, darba organizāciju un civilās aizsardzības komisijā esošo pašvaldību sadarbības teritoriju. Komisijas darbības mērķis […]

Dalīties:

Par Apes novada domes  saistošo noteikumu apstiprināšanu

10. novembris, 2017

    26.oktobrī Dome pieņēma lēmumu apstiprināt Apes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.6/2017”Apes novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu kopšanas un uzturēšanas noteikumi” redakciju. Šajos noteikumos tiek noteiktas prasības būvju fasādēm pilsētvides ainavas uzturēšanai, apstādījumu ierīkošanas, kopšanas, uzturēšanas un aizsardzības kārtību. […]

Dalīties:

Iznācis Apes novada Ziņas jaunākais numurs

10. novembris, 2017

                       

Dalīties:

Pārskats SNPP darba rezultātiem Apes novadā

1. novembris, 2017

  Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības policijas (SNPP) darba rezultātiem Apes novadā 2017.gada oktobrī  Oktobrī SNPP darbinieki Apes novada teritorijā patrulēja 5 reidos: 3, 9., 12., 17. un 26.oktobra reidos uzraudzīta sabiedriskā kārtība Apes novadā, bet pārkāpumi netika konstatēti un administratīvā pārkāpuma protokoli netika […]

Dalīties:

Nodod iznomāšanai daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”

31. oktobris, 2017

  Apes novada dome NODOD IZNOMĀŠANAI daļu no nekustamā īpašuma „Druvas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr. 3625 003 0046 (būves ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0046 009, bijušās skolas dienesta viesnīcas ar videozāli un bibliotēku daļu  ar kopējo platību 200,3 m2 (divi simti un 3/10  […]

Dalīties:

Notiks lauku taktiskais vingrinājums “Mazais Namejs 2017”

16. oktobris, 2017

    No 23. līdz 29. oktobrim Dagdas un Alūksnes apkārtnē notiks lauka taktiskais vingrinājums “Mazais Namejs 2017”. Lauka taktisko vingrinājumu organizē Zemessardzes 3. Latgales brigāde, un tā mērķis ir trenēt bataljona kaujas grupas apakšvienību prasmes aizkavēšanas un aizsardzības operāciju veikšanā, paaugstinot brigādes vienību sagatavotības […]

Dalīties:

Paziņojums par izsoli

10. oktobris, 2017

  Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Pasta iela 17A, adrese: Pasta iela 17A, Ape, Apes novads, LV-4337, īpašuma kadastra Nr. 3605 003 0745, kas sastāv no viena zemesgabala 1280 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0745: Nr.p.k. Īpašuma […]

Dalīties:

Apē viesojas Sōmerpalu pagasta pārstāvji

6. oktobris, 2017

  28.septembrī Apes novada pašvaldībā viesojās Igaunijas Republikas Sōmerpalu pašvaldības pārstāvji. Igaunijas kolēģi tikās ar Apes novada domes priekšsēdētāju Jāni Libertu, lai iepazītos ar realizēto administratīvi teritoriālo reformu un Apes novada veidošanās pieredzi. Tika vērsta uzmanība gan uz teritoriālo sadalījumu līdz 2009.gadam, gan pēc […]

Dalīties:

Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošanas darbi noslēgušies

20. septembris, 2017

  Gaujienas muižas ansamblis ir teritorija, kur apmeklētājs var ieraudzīt vēstures liecības no viduslaikiem līdz mūsdienām. Gaujienas pilsdrupas un 19.gs muižas parks ar vairāk kā 10 ēkām un daudziem parka arhitektūras elementiem veido ainaviski vienotu  kompleksu. Gaujienas muižas ansamblis veidots teritorijā ar izteiktu reljefu, […]

Dalīties:

Ar skrejriteni pāri Igaunijas – Latvijas robežai “Tour de LatEst”

7. septembris, 2017

  Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 23. septembrī pulcēja 220 Igaunijas un Latvijas sadarbības entuziastus – uz kopīgu talku Apes muižas parkā un uz “Tour de LatEst” sacensībām ar skrejriteņiem no Apes līdz Mežabrāļu saimniecībai Vastse-Roosa. Apes muižas parks šajā saulainajā dienā tika […]

Dalīties:

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme 8.septembrī Apē, foto

31. augusts, 2017

  Šodien, 8.septembrī Apē notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme. Šoreiz izpilddirektoru dienas kārtībā bija “Mēru pakts nacionālajā un klimata politikā. Nākotnes perspektīvas Latvijā”.     

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs