26.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde 09.11. plkst.13:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldības ziņas

Notiks lauku taktiskais vingrinājums “Mazais Namejs 2017”

16. oktobris, 2017

    No 23. līdz 29. oktobrim Dagdas un Alūksnes apkārtnē notiks lauka taktiskais vingrinājums “Mazais Namejs 2017”. Lauka taktisko vingrinājumu organizē Zemessardzes 3. Latgales brigāde, un tā mērķis ir trenēt bataljona kaujas grupas apakšvienību prasmes aizkavēšanas un aizsardzības operāciju veikšanā, paaugstinot brigādes vienību sagatavotības […]

Paziņojums par izsoli

10. oktobris, 2017

  Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Pasta iela 17A, adrese: Pasta iela 17A, Ape, Apes novads, LV-4337, īpašuma kadastra Nr. 3605 003 0745, kas sastāv no viena zemesgabala 1280 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 3605 003 0745: Nr.p.k. Īpašuma […]

Apē viesojas Sōmerpalu pagasta pārstāvji

6. oktobris, 2017

  28.septembrī Apes novada pašvaldībā viesojās Igaunijas Republikas Sōmerpalu pašvaldības pārstāvji. Igaunijas kolēģi tikās ar Apes novada domes priekšsēdētāju Jāni Libertu, lai iepazītos ar realizēto administratīvi teritoriālo reformu un Apes novada veidošanās pieredzi. Tika vērsta uzmanība gan uz teritoriālo sadalījumu līdz 2009.gadam, gan pēc […]

Pārskats SNPP darba rezultātiem Apes novadā

5. oktobris, 2017

  Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības policijas (SNPP) darba rezultātiem Apes novadā no 2017.gada 1.augusta līdz 12.septembrim  Augustā un septembrī SNPP darbinieki Apes novada teritorijā patrulēja 4 reidos: augustā Apē tika uzraudzīta sabiedriskā kārtība pilsētas svētkos. Pasākuma vietā pārkāpumi netika konstatēti; 11., 31.augusta un […]

Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošanas darbi noslēgušies

20. septembris, 2017

  Gaujienas muižas ansamblis ir teritorija, kur apmeklētājs var ieraudzīt vēstures liecības no viduslaikiem līdz mūsdienām. Gaujienas pilsdrupas un 19.gs muižas parks ar vairāk kā 10 ēkām un daudziem parka arhitektūras elementiem veido ainaviski vienotu  kompleksu. Gaujienas muižas ansamblis veidots teritorijā ar izteiktu reljefu, […]

Domes, komiteju un komisiju sēdes oktobrī

11. septembris, 2017

  Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 19.oktobrī plkst.9:00 Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē  Domes kārtējā sēde 26.oktobrī plkst.14:00 Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē   Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 9.novembrī plkst.13:00 Apes novada domes […]

Ar skrejriteni pāri Igaunijas – Latvijas robežai “Tour de LatEst”

7. septembris, 2017

  Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 23. septembrī pulcēja 220 Igaunijas un Latvijas sadarbības entuziastus – uz kopīgu talku Apes muižas parkā un uz “Tour de LatEst” sacensībām ar skrejriteņiem no Apes līdz Mežabrāļu saimniecībai Vastse-Roosa. Apes muižas parks šajā saulainajā dienā tika […]

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme 8.septembrī Apē, foto

31. augusts, 2017

  Šodien, 8.septembrī Apē notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme. Šoreiz izpilddirektoru dienas kārtībā bija “Mēru pakts nacionālajā un klimata politikā. Nākotnes perspektīvas Latvijā”.     

Septembrī uzsāks darboties Amatu prasmju centrs Trapenē

29. augusts, 2017

      Augustā noslēgušās Apes novada domes realizētā LEADER projekta Nr. 16-07-AL26-A019.2203-000001 „Amatu prasmju centrs Trapenē” aktivitātes. Projekta ietvaros Trapenes pamatskolas mājturības kabinets tika pilnveidots un modernizēts, iegādājoties 2 aužamās stelles, izšūšanas mašīnu, ar kuras palīdzību varēs izšūt skaistas monogrammas uz auduma,  un […]

Projekta „ACTIVE AGE” ietvaros Apes un Engures novadu iedzīvotāju kopīga mācību vizīte uz Setomā, Igaunijā

23. augusts, 2017

  No 04. – 05. augustam mēs, Apes un Engures novadu darbīgākie iedzīvotāji vecumā 55+ projekta “ACTIVE AGE” ietvaros devāmies pieredzes braucienā uz Setomā apgabalu Igaunijā, lai skatītu veiksmīgākās šīs puses saimniecības, uzklausītu aktīvākos Setomā iedzīvotājus vecumā 55+ un skatītu interesantas un skaistas vietas. […]

Aicinām iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”

23. augusts, 2017

  Apes novada dome realizē projektu “PROTI UN DARI”, kura ietvaros jauniešiem vecuma no 15 līdz 29 gadiem ir iespēja attīstīt savas prasmes, apgūt kādu arodu, iesaistīties dažādās aktivitātes. TIKAI ir daži nosacījumi jaunietim lai iesaistītos projektā – JAUNIETIS, KURŠ NESTRĀDĀ, NEMĀCĀS, NEAPGŪST ARODU […]

Eiropas sadarbības dienu atzīmēs Apē un Vastse-Roosa (Igaunijā)

23. augusts, 2017

23. septembrī Igaunijas-Latvijas programma aicina svinēt Eiropas sadarbības dienu Latvijas un Igaunijas pierobežā, Apē un Vastse-Roosa (Igaunijā). Šajā dienā ikviens tiek aicināts līdzdarboties Apes muižas parka atdzīvināšanas darbos, atjaunojot gan takas, gan trepes, iztīrot muižas terasi, izkopojot ābeļdārzu, un citus darbus, lai muižas parks […]

Pabeigti būvprojektēšanas darbi pašvaldības ceļu pārbūvei uz asfalta segumu

22. augusts, 2017

  2017.gada 27.jūlijā Smiltenes novada būvvalde ir veikusi būvatļaujās atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kas apliecina, ka SIA “Projekts EAE” iepirkuma līgumos noteiktā termiņā ir pabeidzis būvprojektu izstrādes darbus pašvaldības autoceļu “Lipski –Jaunlāči – Eglītes” posmu 2 km garumā, “A2 – Gobas” 0,58 km […]

Apes novada dome aicina darbā Trapenes pagasta pārvaldes autobusa vadītāju, atslēdznieku

14. augusts, 2017

Apes novada dome Reģ.Nr.90000035872 aicina darbā Trapenes pagasta pārvaldes autobusa vadītāju, atslēdznieku (uz nenoteiktu laiku)  Pienākumi:  vadīt uzticēto transportlīdzekli un atbildēt par tā pareizu un drošu ekspluatāciju; pārvadāt pasažierus (skolēnus un citus);   ievērot un precīzi pildīt uzdotos darba uzdevumus; veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus un pilnībā atbildēt par automašīnas […]

Apes novada dome izsludina pieteikšanos Apes novada Vēlēšanu komisijas locekļa kandidātiem

31. jūlijs, 2017

  Apes novada dome līdz 21.augustam izsludina pieteikšanos Apes novada Vēlēšanu komisijas locekļa kandidātiem. Pieteikuma veidlapu var saņemt: • lejupielādējot CVK mājas lapā • klātienē Stacijas iela 2, Apē Aizpildīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz līdz 21.augustam (darba dienas beigām) iesniedzot klātienē Apes novada domē Vēlēšanu komisiju kompetence noteikta Republikas […]

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs