17.01.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotā  sēde 

24.01.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Pašvaldības ziņas

Domes, komiteju un komisiju sēdes janvārī

14. janvāris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas  un  Sociālo jautājumu komitejas apvienotā  sēde  17.janvārī plkst.10:00 Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē Domes kārtējā sēde 24.janvārī plkst.14:00 Apes novada domes sēžu zālē, Stacijas ielā 2, Apē Darba kārtība […]

Dalīties:

Apes novada  Dzimtsarakstu  nodaļas  informācija  par  2018.gadu

11. janvāris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novadā  2018.gadā piedzimuši 32 bērniņi (14 meitenītes un 18 puisīši). Dzimušo bērnu skaits Apes novada teritoriālajā iedalījumā ir šāds: Apes pilsētā un Apes pagastā – 18 bērni; Gaujienas pagastā – 7 bērni; Trapenes pagastā – 2 bērni; Virešu pagastā – 5 […]

Dalīties:

Iznācis Apes novada Ziņas jaunākais numurs

11. janvāris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

                             

Dalīties:

Izdots Apes novada kalendārs 2019

20. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome izgatavojusi Apes novada kalendāru 2019. gadam, akcentējot novada redzējumu no augšas, tos savijot kopā ar novadnieku dzejas rindām un iekļaujot katrā mēnesī nākamā gada nozīmīgākos kultūras un sporta sarīkojumus Apes novadā. Apes novada kalendāru 2019.gadam aicinām iegādāties Gaujienas INFO […]

Dalīties:

Darbīgu Jauno 2019.gadu!

18. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

     

Dalīties:

Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā izbūvēti atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti – dabas mājas

14. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Pie Eniķu ezera Apes pagastā pabeigta tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide – dabas mājas būvniecība. Šādi identiski atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti – dabas mājas, ainavu apvidus teritorijā kopumā ir pieci un katrā dabas mājā ekspozīcijas ir veltītas kādai […]

Dalīties:

Aicina uz Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2019. – 2024. gadam sabiedrisko apspriešanu

11. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Ir izstrādāts dokuments projekts “Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. – 2024. gadam”. Aicinām  iedzīvotājus iepazīties un sagatavot priekšlikumus dokumenta pilnveidošanai, kurus var sūtīt līdz 21.decembrim uz epasts: klinta.bernarte@ape.lv . Plānotie dokumenta sabiedriskās apspriešanas pasākumi novadā: 15.decembrī, plkst. 10:00 – Gaujienas bibliotēkā, […]

Dalīties:

Tehnoloģiskais pārtraukums ceļa posmos “V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni”, “Kristiņi – Stādzeni”  un “Trapene – Lejastrapene”

3. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Uzsākts tehnoloģiskais pārtraukums investīciju projekta “Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” (Nr.18-07-A00702-000045), kas tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta mērķis ir veikt investīcijas pašvaldības grants […]

Dalīties:

Uzsākta grants ceļa “Ape-Kalpaki-Simaļi-Melnupes” pārbūve

3. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Uzsākta investīciju projekta  Nr.18-07-A00702-000078 “Apes novada pašvaldības grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve”, kas tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros realizācija. Projekta mērķis ir veikt investīcijas pašvaldības grants […]

Dalīties:

Tehnoloģiskais pārtraukums ceļa posmos “Saulieši – Saliņas” un “A2-Gobas”

3. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

        Uzsākts tehnoloģiskais pārtraukums divu Apes novada pašvaldībai piederošu ceļu posmu “Saulieši – Saliņas” (0.00 līdz 0.40 km) un “A2-Gobas” (0.00 līdz 0.58 km) būvdarbu gaitā. Būvdarbi tika uzsākti 2018.gada 10.oktobrī pēc būvatļaujas saņemšanas. Šobrīd ir paveikti šādi galveni darbi – […]

Dalīties:

Norit darbs pie ceļa „Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posma rekonstruēšanas

3. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Projekta Nr.3.3.1.0/17/I/030 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” realizācijas darbi ritēs līdz tiks noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Kā jau iepriekš tika informēts, projekta ietvaros plānots rekonstruēt Apes novada pašvaldībai piederošu ceļa „Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posmu, būtiski uzlabojot […]

Dalīties:

Pārskats SNPP darba rezultātiem Apes novadā

29. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    No 01.10.2018. – 28.11.2018.  Oktobrī un novembrī SNPP darbinieki Apes novada teritorijā patrulēja 6 reidos: 9.novembrī Gaujienā Lāpu gājienā uzraudzīta sabiedriskā kārtība. Pasākums noritēja bez starpgadījumiem. 19., 24., 26.oktobra un 10., 23.novembra reidos uzraudzīta sabiedriskā kārtība Apes novadā, bet pārkāpumi netika konstatēti […]

Dalīties:

Gaujienas pagastā jauns bērnu rotaļu laukums

28. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Pateicoties dalībai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu konkursā, Apes novada dome sadarbībā ar pagasta pārvaldi ir īstenojusi projektu „Bērnu rotaļu laukuma izveide Gaujienas pagastā”. Projekta gaitā Gaujienas pagasta centrā “Robežniekos”  pie daudzdzīvokļu mājām uzstādīti četri jauni, koši un atraktīvi […]

Dalīties:

Apes novadā viesojas Pečoru administrācijas pārstāvji

26. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Piektdien, 23.novembrī Apes novada domē pašvaldības vadība tikās ar Pečoru administrācijas pārstāvjiem. Tikšanās laikā viesi tika iepazīstināti ar Apes novadu un tā darbību. Vizītē viesi ciemojās pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, Sociālajā dienestā, Apes tautas namā, kā arī SIA […]

Dalīties:

Tiek sakopta teritorija pie Eniķu ezera dabas mājas

19. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Ņemot piemēru no Alūksnes novada pašvaldības, novembra sākumā arī Apes novada domes darbinieki tika aicināti piedalīties talkā, kuras laikā tika veikti vērienīgi sakopšanas darbi teritorijā pie topošās dabas mājas Eniķu ezera krastos. Sakopšanas mērķis bija, lai jau tuvojoties tūrisma sezonai, jaunais […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs