28.03. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Pašvaldības ziņas

Izdots Apes novada kalendārs 2019

20. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome izgatavojusi Apes novada kalendāru 2019. gadam, akcentējot novada redzējumu no augšas, tos savijot kopā ar novadnieku dzejas rindām un iekļaujot katrā mēnesī nākamā gada nozīmīgākos kultūras un sporta sarīkojumus Apes novadā. Apes novada kalendāru 2019.gadam aicinām iegādāties Gaujienas INFO […]

Dalīties:

Darbīgu Jauno 2019.gadu!

18. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

     

Dalīties:

Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā izbūvēti atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti – dabas mājas

14. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Pie Eniķu ezera Apes pagastā pabeigta tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide – dabas mājas būvniecība. Šādi identiski atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti – dabas mājas, ainavu apvidus teritorijā kopumā ir pieci un katrā dabas mājā ekspozīcijas ir veltītas kādai […]

Dalīties:

Aicina uz Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta 2019. – 2024. gadam sabiedrisko apspriešanu

11. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Ir izstrādāts dokuments projekts “Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. – 2024. gadam”. Aicinām  iedzīvotājus iepazīties un sagatavot priekšlikumus dokumenta pilnveidošanai, kurus var sūtīt līdz 21.decembrim uz epasts: klinta.bernarte@ape.lv . Plānotie dokumenta sabiedriskās apspriešanas pasākumi novadā: 15.decembrī, plkst. 10:00 – Gaujienas bibliotēkā, […]

Dalīties:

Tehnoloģiskais pārtraukums ceļa posmos “V411-Čiekuri-Gargrīdas-Druvkalni”, “Kristiņi – Stādzeni”  un “Trapene – Lejastrapene”

3. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Uzsākts tehnoloģiskais pārtraukums investīciju projekta “Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” (Nr.18-07-A00702-000045), kas tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta mērķis ir veikt investīcijas pašvaldības grants […]

Dalīties:

Uzsākta grants ceļa “Ape-Kalpaki-Simaļi-Melnupes” pārbūve

3. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Uzsākta investīciju projekta  Nr.18-07-A00702-000078 “Apes novada pašvaldības grants ceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” pārbūve”, kas tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros realizācija. Projekta mērķis ir veikt investīcijas pašvaldības grants […]

Dalīties:

Tehnoloģiskais pārtraukums ceļa posmos “Saulieši – Saliņas” un “A2-Gobas”

3. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

        Uzsākts tehnoloģiskais pārtraukums divu Apes novada pašvaldībai piederošu ceļu posmu “Saulieši – Saliņas” (0.00 līdz 0.40 km) un “A2-Gobas” (0.00 līdz 0.58 km) būvdarbu gaitā. Būvdarbi tika uzsākti 2018.gada 10.oktobrī pēc būvatļaujas saņemšanas. Šobrīd ir paveikti šādi galveni darbi – […]

Dalīties:

Norit darbs pie ceļa „Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posma rekonstruēšanas

3. decembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Projekta Nr.3.3.1.0/17/I/030 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” realizācijas darbi ritēs līdz tiks noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Kā jau iepriekš tika informēts, projekta ietvaros plānots rekonstruēt Apes novada pašvaldībai piederošu ceļa „Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posmu, būtiski uzlabojot […]

Dalīties:

Gaujienas pagastā jauns bērnu rotaļu laukums

28. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Pateicoties dalībai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu konkursā, Apes novada dome sadarbībā ar pagasta pārvaldi ir īstenojusi projektu „Bērnu rotaļu laukuma izveide Gaujienas pagastā”. Projekta gaitā Gaujienas pagasta centrā “Robežniekos”  pie daudzdzīvokļu mājām uzstādīti četri jauni, koši un atraktīvi […]

Dalīties:

Apes novadā viesojas Pečoru administrācijas pārstāvji

26. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Piektdien, 23.novembrī Apes novada domē pašvaldības vadība tikās ar Pečoru administrācijas pārstāvjiem. Tikšanās laikā viesi tika iepazīstināti ar Apes novadu un tā darbību. Vizītē viesi ciemojās pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, Sociālajā dienestā, Apes tautas namā, kā arī SIA […]

Dalīties:

Tiek sakopta teritorija pie Eniķu ezera dabas mājas

19. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Ņemot piemēru no Alūksnes novada pašvaldības, novembra sākumā arī Apes novada domes darbinieki tika aicināti piedalīties talkā, kuras laikā tika veikti vērienīgi sakopšanas darbi teritorijā pie topošās dabas mājas Eniķu ezera krastos. Sakopšanas mērķis bija, lai jau tuvojoties tūrisma sezonai, jaunais […]

Dalīties:

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Zvārtavas ezeram

15. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Zvārtavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Par Zvārtavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu Par ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu            

Dalīties:

Par Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēl Astrīdu Harju

14. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Astrīda Harju, beidzot pildīt 12.Saeimas deputāta pienākumus, 9.novembrī griezās Apes novada domē, lai atjaunotu Apes novada domes deputāta mandātu. Līdz ar to, Dina Meistere 13.novembra ārkārtas sēdē tika atbrīvota no domes priekšsēdētāja vietnieka un deputāta pienākumu pildīšanas, jo 2017.gada 20.jūlijā Dina Meistere […]

Dalīties:

Sirsnīgi sveicam iedzīvotājus Latvijas Republikas Proklamēšanas simtajā gadadienā!

12. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

   

Dalīties:

Par apliecinājuma darījumu pieņemšanu Apes novada bāriņtiesā

1. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada bāriņtiesa informē, ka apliecinājuma darījumi tiks pieņemti Apē – otrdienās no pl.8:30-12:30 un 13:00-16:00 /bāriņtiesas telpās –Tirgus iela 5, Ape/ Gaujienas pagastā – pirmdienās no plkst. 9:00-16:00 /Gaujienas tautas nama ēkā/ Trapenes pagastā – trešdienās: mēneša 1. un 3. no […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs