Pašvaldības ziņas

Jaunieti, maini savu dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”

4. oktobris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “PROTI un DARI!” Projekts “PROTI un […]

Dalīties:

Apes tautas namam būs jauns aprīkojums

4. oktobris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes tautas namā līdz ar septembri tiek uzsākts īstenot LEADER pieejas projekts “Apes tautas namam nepieciešamā nodrošinājuma iegāde novada nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai, sabiedrības iniciatīvu un tautas mākslas vērtību uzturēšanai un attīstībai”. Tā ietvaros tautas namā tiks iegādāts aprīkojums, kas būtiski uzlabos […]

Dalīties:

“Dabas gars” Gaujienas muižas parkā

1. oktobris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Apes novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Apes novada dome ar šā gada 1.septembri […]

Dalīties:

Ūdens padeve Gaujienā atjaunota

26. septembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība” informē, ka Gaujienā ūdensvada avārija “Stūrīšu” akā ir likvidēta un ūdens padeve iedzīvotājiem ir atjaunota. Ja turpmāk rodas kādi ūdens padeves traucējumi, iedzīvotājiem lūgums sazināties ar saimnieku Gaujienā, Raivi Kalniņu, tālrunis: 27841091.        

Dalīties:

Par ūdenspadeves traucējumiem

24. septembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Informējam, ka 28.septembrī Apē, Pasta ielā un Dzirnavu ielā būs ūdenspadeves traucējumi no plkst. 8.00 līdz 13.00. Atvainojamies par sagādātām neērtībām, Apes novada domes aģentūra “Komunālā saimniecība”.        

Dalīties:

Apes novadā veikti uzņēmējiem nozīmīgu ceļu pārbūves darbi

20. septembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Kopš 2018.gada rudens Apes novada dome realizē divus Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektus: Nr.3.3.1.0/17/I/029 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos” un Nr. 3.3.1.0/17/I/030 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā”. Projektu laikā tika veikti uzņēmējiem […]

Dalīties:

Veikta pašvaldības autoceļa ”Ape-Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” 64+00 – 80+00 posma pārbūve

18. septembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

        Pabeigta Apes novada pašvaldības autoceļa “Ape – Kalpaki-Silmaļi-Melnupes” 64+00 – 80+00 posma pārbūve. 2018.gada oktobrī tika uzsākta pašvaldības grants autoceļa “Ape – Kalpaki– Silmaļi – Melnupes” pārbūve 1.6 km garumā, kas noslēdzās 2019.gada septembrī. Ceļa pārbūves laikā veikta ceļa seguma […]

Dalīties:

Par Valsts robežas joslas sakopšanu

13. septembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada pašvaldība ir saņēmusi KS “Vējakalni grupa” vēstuli, kurā tiekam informēti, ka Apes novadā notiks Valsts robežas joslas sakopšanas (krūmu izciršana, celmu izrakšana u.tml.) darbi, lai uzlabotu Latvijas Republikas valsts robežu ar Igaunijas Republiku. Darbi tiks veikti septembrī un oktobrī saskaņā […]

Dalīties:

No hobija uz biznesu

4. septembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

  Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Apes novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Sākot ar 1.jūliju Apes novada dome ir uzsākusi […]

Dalīties:

Izsludina pretendentu pieteikšanos uz grāmatveža amatu

4. septembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000035872, juridiskā adrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, izsludina pretendentu pieteikšanos uz Apes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatveža amatu. Darba ilgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši, normālais darba laiks). […]

Dalīties:

Apes novadā Valsts robežsardze iededz simbolisko lāpu

20. augusts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Lai godinātu Latvijas brīvvalsts robežsargu piemiņu, kā arī Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu, Valsts robežsardze no 2019.gada 19.augusta līdz 23.augustam organizē Lāpu skrējienu apkārt Latvijas valsts robežai. Lāpu skrējiena posmu caur Apes novadu Valsts robežsardze veica 20.augustā, Gaujienas un Apes teritorijā. Tā kā […]

Dalīties:

Izsludina pretendentu pieteikšanos uz apkopēja amatu

20. augusts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Izsludina pretendentu pieteikšanos Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība”, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. 90011542968, juridiskā adrese Dzirnavu iela 14, Ape, Apes novads, LV-4337, izsludina pretendentu pieteikšanos uz Gaujienas tautas nama apkopēja amatu. Darba ilgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši, […]

Dalīties:

Apes novada Sociālais dienests informē Apes novada iedzīvotājus

16. augusts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Eiropas Centrālā Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) 2019.gada 15.augustā ir pieņēmusi lēmumu apturēt AS “PNB banka” (iepriekš Norvik bankas) darbību. Tā rezultātā pensiju un pabalstu saņēmējiem, kuriem pensiju un pabalstu izmaksa līdz šim ir veikta uz […]

Dalīties:

Ūdens vada avārija, Apē Smilšu ielā

16. augusts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Sakarā ar ūdens vada avāriju, traucētā ūdens piegāde Apē, Smilšu ielā. Tiek veikti remontdarbi, ūdens piegādi plāno atjaunot 17.08. līdz vakaram. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Dalīties:

Apes novada iedzīvotāji tiekas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci

7. augusts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    7.augustā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas zālē Apes novada iedzīvotāji tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci, lai diskutētu par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu. Diskusiju vadīja laikraksta “Latvijas Avīze” galvenās redaktores vietnieks Ivars Bušmanis. Ministrs informēja iedzīvotājus par reformas nepieciešamību, […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs