Pašvaldības ziņas

Administratīvās lietvedības inspektora darba atskaite par 2019.gadu

29. aprīlis, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Ar 2015.gada 1.septembri Apes novada domē darbu sāka Administratīvās lietvedības inspektors, lai nodrošinātu kontroli pār Apes novada domes saistošo noteikumu ievērošanu. Administratīvās lietvedības inspektora darba rezultāti 2019.gadā: Iesniegumi – 52, saņemti telefona zvani par dažādiem notikumiem – 195, sastādīti administratīvā pārkāpuma […]

Dalīties:

Par pašvaldības atbalstu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā

29. aprīlis, 2020
Print Friendly, PDF & Email

        Kopš 12.marta, kad Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, mūsu dzīvēs daudz kas mainījies. Ir cilvēki, kuri zaudējuši darbu un palikuši bez iespējas nopelnīt  iztikas līdzekļus savai ģimenei, liela daļa iedzīvotāju strādā attālināti. Arī skolu ikdiena būtiski […]

Dalīties:

Pašvaldība saņem “BaltCap Latvia Investments” sarūpētos aizsarglīdzekļus

29. aprīlis, 2020
Print Friendly, PDF & Email

        Apes novada pašvaldība ir saņēmusi “BaltCap Latvia Investments” sarūpētus aizsarglīdzekļus: FFP2 maskas (300 gab.), lateksa cimdi (3500 gab.), bahilas (2500 gab.), galvas segas (1500 gab.), aizsargbrilles (50 gab.) un trīsslāņu sejas maskas (1000 gab.). Visi aizsarglīdzekļi ir nodoti Administratīvās lietvedības inspektoram […]

Dalīties:

Apes novada dome nosaka nomas maksas atvieglojumus

23. aprīlis, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome 23.aprīlī pieņēma lēmumu “Par nomas maksas atvieglojumiem krīzes skartajiem komersantiem”, nosakot gadījumus, kādos uzņēmēju ārkārtējās situācijas laikā atbrīvo no nomas maksas, ja no pašvaldības nomāts nekustamais īpašums vai kustamā manta uzņēmuma saimnieciskās  darbības nodrošināšanai. Jāņem vērā, ka, lai pretendētu […]

Dalīties:

Gints Kukainis: Radīt tīrāku vidi nākamajām paaudzēm

21. aprīlis, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      SIA “ZAAO” (ZAAO) jau vairāk nekā divdesmit gadus veiksmīgi strādājusi savu pašvaldību teritorijās, izpildot Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas plānu, nemitīgi tiecoties sasniegt vairāk, meklējot piemērotākos risinājumus atkritumu apsaimniekošanā, sabiedrības izglītošanā un vides ilgtspējībā. ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Atskatoties uz aizvadīto gadu […]

Dalīties:

Par pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas laikā

20. aprīlis, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtējo situāciju valstī ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, pamatojoties uz Apes novada domes priekšsēdētāja Jāņa Liberta 12.03.2020. rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Apes novada domes priekšsēdētāja Jāņa Liberta […]

Dalīties:

Pierobežas pavasara gadatirgus Apē atcelts

14. aprīlis, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Informējam, ka pierobežas pavasara gadatirgus Apē, kas bija plānots 10.maijā, tiek atcelts, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz šī gada 12. maijam, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Pateicamies darbīgajiem tirgotājiem un čaklajiem pircējiem par uzticību daudzu gadu garumā, kad visi kopā, […]

Dalīties:

Lieldienu gaidīšanas laiks APĒ

7. aprīlis, 2020
Print Friendly, PDF & Email

  Līdz ar pavasara gaismas stariem, Apes novada pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecība” vides dizaina speciāliste Dina Semjonova kopā ar palīgiem, Apes pilsētiņu iekrāsojuši saules krāsās.Pilsētas centrā ir ieripojušas zeltainas Lieldienu olas, atlēkuši koši saules zaķēni,  uzplaukuši saules iekrāsoti ziedi, kas kaut nedaudz iepriecina ikvienu šajā […]

Dalīties:

Veikts Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums

6. aprīlis, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta “Vidzeme iekļauj” komanda, sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām, veikusi VPR deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (turpmāk – DI plāns) ieviešanas progresa izvērtējumu. Izvērtējuma veikšanas procesā secināts, ka periodā no 2016.gada jūnija līdz 2019. gada decembrim ir pozitīvi mainījusies […]

Dalīties:

Nodrošinās maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanu

2. aprīlis, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    2.aprīlī Apes novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums nodrošināt pašvaldībā deklarēto maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērnus no 1.līdz 9.klasei ar brīvpusdienām par laika periodu, kurā valstī noteikta ārkārtējā situācija. Pašvaldības vadība vienosies ar katru novada izglītības iestādi par brīvpusdienu izsniegšanas […]

Dalīties:

Apes pilsētā jaunas tirdzniecības vietas

2. aprīlis, 2020
Print Friendly, PDF & Email

  Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Apes novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.   Marta mēnesī apeniešiem jauks pārsteigums – laukumiņā […]

Dalīties:

Aktuālā informācija par COVID-19

31. marts, 2020
Dalīties:

Par nekustamā īpašuma nodokļa kārtējo maksājumu

28. marts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Apes novada dome atgādina, ka līdz 2020. gada 31.martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 17. augustā un 16. […]

Dalīties:

25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

25. marts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    25. martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, lai no sirds uz sirdi stiprinātu mūsu vēstures lieciniekus, Apes novada domes vadība, pagastu pārvalžu vadītāji kopā ar Sociālo dienestu apciemo visus 38 novada iedzīvotājus, kurus skāra skaudrā deportācija pirms 71 gada. Aicinām novada iedzīvotājus […]

Dalīties:

Pierobežas gadatirgus Apē pagaidām nogaidošā situācijā

24. marts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Vairāk kā 10 gadu garumā maija sākumā Apes pilsētā ir neierasta rosība, jo pilsēta Pavasara pierobežas gadatirgū sagaida vairākus simtus tirgotāju un vairākus tūkstošus pircēju gan no Latvijas, gan Igaunijas. Pie normāliem apstākļiem šobrīd jau spraigi noritētu pieteikšanās tirgum, taču, sakarā ar […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs