Pašvaldības ziņas

Jaunieti, maini savu dzīvi – piedalies projektā “PROTI un DARI!”

6. februāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

        Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “PROTI un DARI!” Projekts “PROTI […]

Dalīties:

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

4. februāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Nekustamā īpašuma nodoklis /turpmāk – NĪN/ tiek aprēķināts uz gadu un tas tiek sadalīts četros maksājumos. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 17.augustā un 16.novembrī – vienas […]

Dalīties:

Projekta ieguvumi gan maziem, gan lieliem

1. februāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

        Sabiedrības veselības veicināšanas projekta aktivitātes iespējams vēl iepazīt līdz 2020. gada 30.jūnijam, kad noslēgsies 3 gadus īstenotais dažādām Apes novada iedzīvotāju vecuma grupām un interesēm, kura ietvaros tiek gan iegūtas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un apgūtas daudzveidīgas sportiskās aktivitātes, savas […]

Dalīties:

Zemessardzes 31. kājnieku bataljona rotas atbalsta punkts Apē turpmāk darbosies katru ceturtdienu

30. janvāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Zemessardzes 31. kājnieku bataljona rotas atbalsta punkts Apē, Dzirnavu ielā 2a, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ēkā, turpmāk darbosies katru ceturtdienu no plkst. 12:00 līdz 19:00.   Atbalsta punkts atvieglo iespēju Apes un tuvējo novadu iedzīvotājiem […]

Dalīties:

Apstiprināts Apes novada pašvaldības budžets 2020

27. janvāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      23. janvārī Apes novada domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Apes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam, ieņēmumi plānoti 4 854 929 EUR un  izdevumi plānoti 5 521 494 EUR apmērā. Līdzekļu izlietojums tiek plānots, lai sekmētu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Apes  novada attīstību, […]

Dalīties:

Apes EKO laukumā pieejamie pakalpojumi

23. janvāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” (ZAAO) atgādina, ka Apē, adresē “Druvas” atrodas EKO laukums jeb šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums. EKO laukuma pakalpojumi gada laikā kļuvuši nedaudz pieprasītāki, apmeklētāju skaits pieaudzis par 3 procentiem. Visbiežāk uz EKO laukumu iedzīvotāji nogādā jaukto […]

Dalīties:

5.februārī Apē iespējami ūdens padeves traucējumi

19. janvāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība” informē, ka 5.februārī Apē (Dzirnavu ielas, Stacijas ielas, Vaidavas ielas un Robežu ielas apkārtnē) iespējami ūdens padeves traucējumi, jo tiks veikti remontdarbi ūdens padeves sistēmā. Pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība” atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām!    

Dalīties:

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem

15. janvāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”.  Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un […]

Dalīties:

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija par  2019. gadu

14. janvāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Apes novadā  2019. gadā reģistrēti  35 jaundzimušie (24 meitenītes un 11 puisīši).  Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas dzimšanas apliecības  33 jaundzimušajiem bērniņiem, bet 2  novada jaundzimušajiem dzimšanas apliecības izsniegtas citu novadu dzimtsarakstu nodaļās. Dzimušo bērnu skaits  2019. gadā Apes novada teritoriālajā […]

Dalīties:

Satiksmes ierobežojumi pa Apes novada autoceļiem

13. janvāris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Ņemot vērā  klimatiskos apstākļus, lai novērstu bojājumus Apes novada pašvaldības autoceļiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”  2.1.,3.2. un 12. punktu. Tiek noteikti ierobežojumi satiksmei pa Apes novada pašvaldības autoceļiem no 2020.gada 14.janvāra […]

Dalīties:

Apes novada dome sveic iedzīvotājus svētkos

23. decembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

     

Dalīties:

Notikuši pirmie projekta “No Hobija uz Biznesu” pasākumi arī Latvijas pusē

21. decembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

        Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valkas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.   Tā 21.decembrī Valkā notika […]

Dalīties:

Izsludina pretendentu pieteikšanos uz saimnieka amatu Trapenē

19. decembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība”, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. 40900033418, juridiskā adrese Dzirnavu iela 14, Ape, Apes novads, LV-4337, izsludina pretendentu pieteikšanos uz amatu Saimnieks Trapenē. Darba ilgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši, normālais darba laiks. Galvenie darba […]

Dalīties:

Par administratīvi teritoriālo reformu un likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

13. decembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    12. decembrī notika Apes novada domes ārkārtas sēde, kurā tika skatīts jautājums par administratīvi teritoriālo reformu un likumprojektu  “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. Jānis Liberts, Apes novada domes priekšsēdētājs, iepazīstināja klātesošos deputātus ar Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas vēstuli, kurā pašvaldības […]

Dalīties:

Izmaiņas SIA ZAAO pakalpojumu cenās

11. decembris, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    SIA “ZAAO” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā “Kaudzītes”, kas stājas spēkā ar  2020.gada 1.janvāri. Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma noteikto kārtību un savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumus, SIA “ZAAO” informē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs