25.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā 10. sēde

Pašvaldības ziņas

Lielā Talka Apes novadā

23. aprīlis, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      2019. gada 27. aprīlī Latvijā norisināsies Lielā Talka, kurā aicinam ne tikai vākt atkritumus, bet arī tos šķirot – atdalot plastmasu (zilajos maisos) no citiem atkritumiem (baltie maisi). Apes  novada pašvaldība aicina talkot gribētājus piedalīties sakopšanas darbos Apes novada teritorijā: Apes […]

Dalīties:

Apstiprināts Apes novada pašvaldības budžets 2019.gadam

16. aprīlis, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    28.martā Apes novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Apes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 2019.gadā Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 5 655 941 EUR […]

Dalīties:

Pēc tehniskā pārtraukuma atsākas darbi uz ceļu posmiem “Lipski – Jaunlāči – Eglītes”, “A2-Gobas” un “Saulieši-Saliņas”

10. aprīlis, 2019
Print Friendly, PDF & Email

  Reizē ar pavasara iestāšanos atsākušies ceļu pārbūves darbi. Šobrīd visos ceļa posmos tiks ieklāts asfalta segums, izveidoti notekgrāvji, ierīkotas caurtekas. Turpināsies darbs pie nomaļu nostiprināšanas, kas tiks piebērtas ar šķembām, veikta apzaļumošana un uzstādītas satiksmes organizācijas zīmes. Projekts īstenots ar Eiropas Reģionālās Attīstības […]

Dalīties:

Sarunas par administratīvi teritoriālo reformu

9. aprīlis, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    8.aprīlī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas zālē Apes novada iedzīvotāji tikās ar Apes novada domes vadību – priekšsēdētāju Jāni Libertu, priekšsēdētāja vietnieci Astrīdu Harju un Alūksnes novada domes vadību – priekšsēdētāju Arturu Dukuli, priekšsēdētāja vietnieku Dzintaru Adleru, plānošanas un attīstības nodaļas vadītāju Aritu […]

Dalīties:

Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens piegādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu

2. aprīlis, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Ņemot vērā energoresursu cenas un  minimālās algas pieaugumu, 28.martā Apes novada dome pieņēma lēmumu apstiprināt siltumapgādes tarifu un siltā ūdens piegādes tarifu apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā saskaņā ar tabulā norādīto šādā redakcijā:    Siltumapgādes tarifs apkurei un siltā ūdens tarifs […]

Dalīties:

Par Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” un O. V. Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupas darba režīmu vasaras periodā

2. aprīlis, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Izskatot Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktores Ievas ZARIŅAS 12.03.2019. iesniegumu un  Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītājas Ilutas APINES  05.03.2019. iesniegumu, kā arī, lai nodrošinātu iespēju veikt neatliekamos kosmētiskos remontus un iestādes darbinieki pilnvērtīgi izmantototu ikgadējos atvaļinājumus, 28.martā Apes novada domes sēdē […]

Dalīties:

Apes novada iedzīvotāji tiek aicināti uz sapulci Apē

1. aprīlis, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      8.aprīlī plkst. 17.00 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas zālē Apes novada iedzīvotāji tiek aicināti uz tikšanos ar Apes novada domes vadību un Alūksnes novada domes vadību. Tikšanās laikā tiks pārrunāta iespējamā Apes novada un Alūksnes novada sadarbība, veicot vietējo pašvaldību reformu. Jau […]

Dalīties:

Apes novada vēlēšanu komisija izsludina kandidātu pieteikšanos vēlēšanu iecirkņu komisiju veidošanai Eiropas Parlamenta vēlēšanām

26. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Apes novada vēlēšanu komisija informē, ka saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 25.01.2013. apstiprināto Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju no 2019. gada 26. marta līdz 2019. gada 12. […]

Dalīties:

Izsludina vakanci uz Trapenes sākumskolas mūzikas skolotāja/as amatu

25. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Darba devējs – Trapenes sākumskola, reģistrācijas Nr. 40900010504, adrese: “Skola”, Trapene”, Trapenes pagasts, Apes novads, LV – 4348 Vakantais amats – mūzikas skolotājs/a (9 kontaktstundas + papildus pienākumi) Galvenie pienākumi: Radoši un atbildīgi piedalīties iestādē licencētās izglītības programmas īstenošanā, mācot mūziku gan skolēniem, gan pirmsskolēniem, […]

Dalīties:

Uzsāks pašvaldības kultūras iestādes – Apes tautas nama un bibliotēkas – energoefektivitātes paaugstināšanas darbus

10. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Marta sākumā pašvaldība sasauca pirmo būvdarbu uzsākšanas būvsapulci, lai kopīgi ar iestāžu vadītājiem un būvdarbu veicējiem, plānotu un uzsāktu darbus pie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.4.2.2.0/17/I/083 “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā […]

Dalīties:

Apes novada iedzīvotāji tiek aicināti uz sapulci

6. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    14.martā plkst. 17.00 Gaujienas tautas namā novada iedzīvotāji tiek aicināti uz tikšanos ar Apes novada domes vadību un Smiltenes novada domes vadību. Tikšanās laikā tiks pārrunāta iespējamā Apes novada un Smiltenes novada turpmākā sadarbība, veicot vietējo pašvaldību reformu.         […]

Dalīties:

Smiltenes novada pašvaldības policijas informācija par reidiem Apes novadā

6. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Pārskats par Smiltenes novada Pašvaldības policijas (SNPP) darba rezultātiem Apes novadā no 01.02.2019. – 27.02.2019.       Februārī  SNPP darbinieki Apes novada teritorijā patrulēja 4 reidos: februārī pulksten 19:30 Virešu pagastā autoceļa Vireši-Vidaga 6. kilometrā diviem gājējiem (dzim.2002.g. un 2004.g.)  sastādīti administratīvā […]

Dalīties:

Smiltenes novada pašvaldības policijas atskaite par 2018. gada pārkāpumiem

6. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

        Pārskats SNPP darba rezultātiem Apes novadā Informējam, ka 2018.gadā SNPP Apes novada teritorijā patrulēja 44 reidos un sastādīja 9 administratīvos pārkāpumu protokolus:06 421. panta pirmā daļa – smēķēšana neatļautās vietās – 1; panta pirmā daļa – vides piesārņošana un piegružošana […]

Dalīties:

Paziņojums par izsoli

5. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli: N.p.k. Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums Nosacītā cena Nodrošinājums Izsoles laiks 2 Nekustamais īpašums “Smiltāji” Gaujienas pagastā Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3648 001 0142, kas sastāv no viena zemes gabala […]

Dalīties:

Izsludina vakanci uz Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas (izglītības programmu realizācijas vietā Vidagā) pirmsskolas skolotāja/as amatu

4. marts, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Izsludina vakanci uz Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas (izglītības programmu realizācijas vietā Vidagā) pirmsskolas skolotāja/as amatu Darba devējs – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, reģistrācijas Nr. 4413900899 Vakantais amats – pirmsskolas skolotājs/a (Darba ilgums uz noteiktu laiku, līdz diviem gadiem) Darba vieta – D.Ozoliņa Apes vidusskolas […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs