17.01.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas apvienotā  sēde 

24.01.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Pašvaldības ziņas

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Zvārtavas ezeram

15. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Zvārtavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Par Zvārtavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu Par ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu            

Dalīties:

Par Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēl Astrīdu Harju

14. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Astrīda Harju, beidzot pildīt 12.Saeimas deputāta pienākumus, 9.novembrī griezās Apes novada domē, lai atjaunotu Apes novada domes deputāta mandātu. Līdz ar to, Dina Meistere 13.novembra ārkārtas sēdē tika atbrīvota no domes priekšsēdētāja vietnieka un deputāta pienākumu pildīšanas, jo 2017.gada 20.jūlijā Dina Meistere […]

Dalīties:

Sirsnīgi sveicam iedzīvotājus Latvijas Republikas Proklamēšanas simtajā gadadienā!

12. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

   

Dalīties:

Par apliecinājuma darījumu pieņemšanu Apes novada bāriņtiesā

1. novembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada bāriņtiesa informē, ka apliecinājuma darījumi tiks pieņemti Apē – otrdienās no pl.8:30-12:30 un 13:00-16:00 /bāriņtiesas telpās –Tirgus iela 5, Ape/ Gaujienas pagastā – pirmdienās no plkst. 9:00-16:00 /Gaujienas tautas nama ēkā/ Trapenes pagastā – trešdienās: mēneša 1. un 3. no […]

Dalīties:

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai

3. oktobris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome 2018. gada 04. septembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/083 “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” ieviešanu. Projekta mērķis ir […]

Dalīties:

Uzsāks ceļa “Lipski – Jaunlāči – Eglītes” (0.00 līdz 2 km) posma pārbūvi

3. oktobris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

     Apes novada dome jau 2018. gada 31. maijā ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/030 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” ieviešanu, taču dažādu administratīvu procesu rezultātā, projekts savu gaitu uzsāks šobrīd. Projekta […]

Dalīties:

Rekonstruēs divus Apes novada pašvaldībai piederošus ceļu posmus

3. oktobris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Rekonstruēs divus Apes novada pašvaldībai piederošus ceļu posmus “Saulieši – Saliņas” (0.00 līdz 0.40 km) un “A2-Gobas” (0.00 līdz 0.58 km). Apes novada dome 2018. gada 27. aprīlī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/029 “Uzņēmējdarbības […]

Dalīties:

Amata prasmju centrs Virešu pagastā gatavs darbam

27. septembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Pavisam nesen sācies jaunais mācību gads un Apes novada Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Vidagas skoliņā Amatu prasmju centrs Virešu pagasta iedzīvotājiem ir gatavs sagaidīt savus darboties gribošos, radošos apmeklētājus. Centrs ir ierīkots mājturības kabineta telpās, tādējādi veicinot ne tikai brīvā laika nodarbības […]

Dalīties:

Atklāj atjaunoto dzelzceļa tiltiņu pār Jašupīti Apē

6. septembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    25. augustā Apes pilsētas 90.jubilejas svētku ietvaros visi interesenti bija aicināti piedalīties EST-LAT programmas projekta “Zaļie dzelzceļi” atklāšanas tūrē Ape-Moniste. Pasākums notika pie bijušā dzelzceļa tiltiņa pār Jašupīti. Par godu svētkiem tiltiņš bija ietērpts svētku rotā. Lai radītu atmosfēru, ka šeit kādreiz […]

Dalīties:

Apē turpinās darbi pie projekta  “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ieviešanas

5. septembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Iedzīvotāji jau ir ievērojuši, ka Apes pilsētas un lauku teritorijā daudzviet ir izvietotas informācijas zīmes, stendi, norādes un robežzīmes, kas dabā iezīmē tūrisma maršrutus, kuri caurvijas visai aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijai. Šajā projektā viens no mērķiem ir antropogēnās slodzes mazināšana […]

Dalīties:

Aicinām iesniegt ierosinājumus apbalvošanai “Apes novada gada cilvēks 2018”

4. septembris, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Līdz 8. oktobrim Apes novada dome aicina iesniegt ierosinājumus personu apbalvošanai par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Apes novada attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citā novadam nozīmīgā jomā godinājumam “Apes novada gada cilvēks 2018”. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu jānorāda: ieteiktā apbalvojamā […]

Dalīties:

Apes novada pašvaldība aicina pieteikties uz ekonomista vakanci 

24. augusts, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada pašvaldība aicina pieteikties uz ekonomista vakanci (1 amata vieta, uz nenoteiktu laiku) Darba devējs – Apes novada dome, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000035872, juridiskā adrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 Amats – ekonomists Darba laiks: Normālais darba laiks (8 stundas dienā, 40 stundas […]

Dalīties:

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija par  2018. gada 7 mēnešiem

20. augusts, 2018
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gada 7 mēnešos reģistrēti 18 jaundzimušie (7 meitenītes un 11 puisīši).  Dzimušo bērnu skaits Apes novada teritoriālajā iedalījumā ir šāds: Apes pilsētā un pagastā – 9 bērni; Gaujienas pagastā – 3 bērni; Trapenes pagastā – 2 bērni; […]

Dalīties:

Izsludina pieteikšanos Apes novada iecirkņu komisijas locekļu kandidātiem

17. augusts, 2018
Print Friendly, PDF & Email

      Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 25.01.2013. apstiprināto Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, Apes novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos iecirkņa komisijas locekļu kandidātiem darbam 13.Saeimas vēlēšanās, šādās vēlēšanu iecirkņu […]

Dalīties:

Projekts “Zvārtavas ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana”

16. augusts, 2018
Print Friendly, PDF & Email

  Apes novada dome ir noslēgusi līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fondu par projekta “Zvārtavas ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana” realizāciju. Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 9232,22 euro, no kuriem Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļi ir 8309,00 euro un Apes novada domes līdzfinansējums – 923,22 […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs