26.09. plkst.14:00 Domes kārtējā 12.sēde

Pašvaldības ziņas

Aicinām aizpildīt aptaujas anketu par Apes novada kopienu resursiem

12. jūlijs, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada iedzīvotāj! Aicinām aizpildīt aptaujas anketu par Apes novada kopienu resursiem. Esi aktīvs un attīstīsim mūsu teritoriju kopīgiem spēkiem! APTAUJAS ANKETA Šī aptauja veidota, lai apzinātu Apes novada kopienu – Apes pilsētas un pagasta, Trapenes, Gaujienas un Virešu pagastu – īpašās vērtības […]

Dalīties:

Realizēta grants ceļu pārbūve

3. jūlijs, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Finiša taisnē ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Apes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” (Nr.18-07-A00702-000045) realizācija. Projekta ietvaros tika pārbūvēti Trapenes pagastā esošie autoceļu posmi – “Kristiņi – Stādzeni” 1.5 km garumā un “Trapene – Lejastrapene” 1.95 km […]

Dalīties:

Apes tautas nama un bibliotēkas ēka top estētiskāka

3. jūlijs, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Turpinās darbi pie Apes tautas nama un bibliotēkas ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanas un šobrīd ir realizēti vairāk nekā puse no plānotajiem būvniecības darbiem. Saskaņā ar projekta ietvaros sagatavoto būvprojektu ir veikti bēniņu pārseguma atslogošanas un siltināšana darbi, ēkas cokola siltināšana, apkures sistēmas […]

Dalīties:

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Igaunijas un Latvijas sadarbības projektā “Act local”

3. jūlijs, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Aicinām Apes novada vietējos iedzīvotājus Igaunijas un Latvijas sadarbības projektā “Act local”/ “Darbojies vietēji” uzsākt pirmās aktivitātes Projektā “Act Local” (“Darbojies vietēji”) jūlijā un augustā plānotas tikšanās ar eksperti Ilzi Zvejnieci, lai noskaidrotu, kādi ir Jūsu kopienā  (pagasta/ pilsētas/ ciemu/ apdzīvotu vietu) […]

Dalīties:

Apstiprināts Apes novada domes publiskais pārskats

25. jūnijs, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome 30. maija sēdē apstiprināja Apes novada domes publisko pārskatu 2018.gadam, kurā ir iekļauta informācija par pašvaldības darbība mērķiem, rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā.  Kā katru gadu, Apes novada pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojums tiek plānots, lai […]

Dalīties:

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu Apes novadā

24. jūnijs, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Ņemot ar elektroenerģijas izmaksu palielināšanos, materiālu un degvielas cenu pieaugumu, ieguldītās investīcijas ūdenssaimniecībā, dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanu, Vides stāvokļa kontroles izdevumus un citus izdevumus, ir nepieciešamas ūdens un kanalizācijas tarifu izmaiņas, kuras skatīja un apstiprināja Apes novada domes 30.maija sēdē. Lai […]

Dalīties:

Dabas māju un Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu atklāšana Veclaicenē

10. jūnijs, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    7. jūnijā ar vērienīgu atklāšanas pasākumu Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” Latvijas simboliskās ainavas un kultūras baudītājiem tika atklāti pieci atpūtas un izziņas pieturas punkti- Dabas mājas! Papildus gleznainās vides atpūtas izziņai un piedāvātājām  iespējām, Kornetos atklāja Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu un dabas […]

Dalīties:

Trapenē notiks iedzīvotāju sapulce par jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu

10. jūnijs, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Otrdien, 11. jūnijā, pulksten 15.00 Trapenes kultūras nama zālē ikviens tiek aicināts uz iedzīvotāju sapulci. Sanākušos informēs par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu Apes novadā, kuri stājas spēkā ar 01.07.2019. Informācijas Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprināšanu Apes novadā Apes novada pašvaldības aģentūra „Komunālā saimniecība”     […]

Dalīties:

Trapenē izvietotas jaunas objektu norādes

27. maijs, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Droši vien būsiet pamanījuši, ka Trapenē maija mēnesī parādījušās jaunas objektu norādes zīmes (tumši sarkans pamats ar baltiem burtiem). Vecās norādes jau bija savu laiku nokalpojušas un nomainītas pret jaunām. Norādes izgatavoja SIA „Enammo”.  Uzstādīšanu veica komunālās saimniecības darbinieki Trapenē Antis un […]

Dalīties:

Sāksies Igaunijas un Latvijas sadarbības projekts „Act Local”

21. maijs, 2019
Print Friendly, PDF & Email

        Igaunijas un Latvijas sadarbības projekts „Act Local” Projekta partneri Setomaa apvienība, Alutaguses pašvaldības dome, Apes un Engures novadu domes. Projekta apraksts Personām, kas dzīvo lauku reģionos, tālāk no pilsētu centriem, ir mazākas iespējas atrast darbu dēļ lielā attāluma un grūtībām […]

Dalīties:

Apes novada Administartīvās lietvedības inspektora 2018.gada darba rezultāti

13. maijs, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada Administartīvās lietvedības inspektora 2018.gada darba rezultāti: Iesniegumi – 63 Saņemti telefona zvani par dažādiem notikumiem – 203 Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli – 22 106.p.1.d.  (dzīvnieku turēšanas labturības izmantošanas prasību neievērošana) – 9 1671.p.1.d. (Akustiskā trokšņa normatīvu un vides trokšņa robežlielumu […]

Dalīties:

Smiltenes novada Būvvaldes darbības atskaite par 2018.gadu

13. maijs, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      Smiltenes novada Būvvaldes darbības atskaite par 2018.gadu un plānotajiem veicamajiem darbiem 2019.gadā Smiltenes novada Būvvaldes sastāvā 2018. gadā darbojas būvvaldes vadītāja Liene Brolīte, Arhitekte Līga Āboltiņa, Būvinspektote Ingrīda Ērgle un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu speciālists Andrejs Igaunis (nepilna slodze). Smiltenes novada Būvvalde […]

Dalīties:

Lielā Talka Apes novadā

23. aprīlis, 2019
Print Friendly, PDF & Email

      2019. gada 27. aprīlī Latvijā norisināsies Lielā Talka, kurā aicinam ne tikai vākt atkritumus, bet arī tos šķirot – atdalot plastmasu (zilajos maisos) no citiem atkritumiem (baltie maisi). Apes  novada pašvaldība aicina talkot gribētājus piedalīties sakopšanas darbos Apes novada teritorijā: Apes […]

Dalīties:

Apstiprināts Apes novada pašvaldības budžets 2019.gadam

16. aprīlis, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    28.martā Apes novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Apes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 2019.gadā Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 5 655 941 EUR […]

Dalīties:

Pēc tehniskā pārtraukuma atsākas darbi uz ceļu posmiem “Lipski – Jaunlāči – Eglītes”, “A2-Gobas” un “Saulieši-Saliņas”

10. aprīlis, 2019
Print Friendly, PDF & Email

    Reizē ar pavasara iestāšanos atsākušies ceļu pārbūves darbi. Šobrīd visos ceļa posmos tiks ieklāts asfalta segums, izveidoti notekgrāvji, ierīkotas caurtekas. Turpināsies darbs pie nomaļu nostiprināšanas, kas tiks piebērtas ar šķembām, veikta apzaļumošana un uzstādītas satiksmes organizācijas zīmes. Projekts īstenots ar Eiropas Reģionālās […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs