Izglītība

Attālināti un tiešsaistēs tiek īstenoti karjeras atbalsta pasākumi:

1. decembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Gatavojoties administratīvi teritoriālajai reformai, Smiltenes un Apes novads jau šobrīd ir apvienojuši savus spēkus un resursus VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.   Šajā mācību gadā tāpat kā iepriekš, tiek […]

Dalīties:

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

4. novembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Apes novada dome ar 2020./2021.gada mācību gada uzsākšanos sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. […]

Dalīties:

Aktualizēta kārtība par materiālo atbalstu Apes novada daudzbērnu ģimenēm

3. novembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Lai iespēju robežās atvieglotu Apes novada daudzbērnu ģimeņu izglītojamajiem izglītības ieguvi pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (mūzikas, mākslas un sporta izglītības programmās), Dome 29.oktobra sēdē pieņēma lēmumu izdarīt Apes novada domes 27.08.2020. lēmumā Nr.141 “Par materiāla atbalsta sniegšanu izglītojamajiem no Apes novada […]

Dalīties:

Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu studiju un zinātnes centrs aicina piedalīties VIAA pieaugušo izglītības projekta 5. kārtā

19. oktobris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu studiju un zinātnes centrs aicina piedalīties VIAA pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtā, kurā visi apmācību kursi tiks īstenoti daļējā klātienē vai attālināti. Projektā apmācību dalībnieks līdzfinansē tikai 10% no kopēja kursa cenas, kas par […]

Dalīties:

22. septembrī, sākas pieteikšanās mācībām ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtā.

19. oktobris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Ņemot vērā situāciju valstī, RTU piedāvās šos kursus apmeklēt attālināti. Pieteikšanās 5. mācību kārtā norisināsies līdz 2020. gada 22. oktobrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/329. Arī 5. kārtā mācībām varēs pieteikties strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu […]

Dalīties:

Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs

7. oktobris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Apes novada dome 24.septembrī pieņēma lēmumu Nr.158 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs”, apstiprinot ēdināšanas pakalpojuma maksu Apes novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem dienā ar 2020.gada 1.oktobri. Pašvaldība ir aprēķinājusi faktiskās izmaksas par ēdināšanas pakalpojumiem, tāpēc, lai iespēju robežās […]

Dalīties:

LU VUMC MĀCĪBU CENTRS Piedāvā apgūt plašu profesionālās pilnveides izglītības programmu klāstu

6. oktobris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

     

Dalīties:

KAD BĒRNAM JĀPALIEK MĀJĀS?

18. septembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

   

Dalīties:

Karjeras atbalsta pasākumi turpinās

3. septembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

  ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Apes novadā skolēniem tika un tiek piedāvātas un nodrošinātas dažādas aktivitātes, ko īsteno gan klašu audzinātāji, gan mācību priekšmetu skolotāji un arī pedagogs karjeras konsultants. Dažāda rakstura karjeras jautājumi apskatīti katrā skolā, jo […]

Dalīties:

Lai šis mācību gads mierīgs, jaunām zināšanām un atklāsmēm bagāts!

2. septembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

   

Dalīties:

Aicina uz praktiskajām apmācībām “Kroņu radīšana”

28. augusts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

     

Dalīties:

Zinību diena Apes novadā

28. augusts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

 

Dalīties:

Gatavojoties jaunajam mācību gadam

25. augusts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Informācija vecākiem Par pilnveidoto mācību saturu un pieeju ir pieejami skaidrojoši materiāli skolēniem un vecākiem: https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem. Informācija par to, kas mainās bērniem katrā izglītības pakāpē, pārskatāmā veidā pieejama 3 bukletos: pirmsskolā: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pirmsskola; pamatizglītībā: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pamatizglitiba; vidusskolā: https://www.skola2030.lv/vecakiem/vidusskola.    

Dalīties:

Gaujienas mūzikas un mākslas skola   UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS  2020./21.mācību gadam  

24. augusts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

  UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS 2020./21.mācību gadam ŠĀDĀS SPECIALITĀTĒS: Klavierspēle, Flautas spēle, Kora klase no7 gadiem Vizuāli plastiskā māksla – no 8 gadiem  Sagatavošanas programmā mūzikā un mākslā – no 5 gadiem Uzņemšanas kārtība:  Iesnieguma aizpildīšana elektroniski Apes novada mājaslapā: IESNIEGUMS Pieteikšanās uz iestājeksāmeniem telefoniski, […]

Dalīties:

 Seminārs Par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā

20. augusts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

   

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs