17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Izglītība

Radošās atpūtas pēcpusdiena “Vītolēni Zvārtavas pilī”

12. jūlijs, 2017

    2017.gada 22.jūlijā radošās mūzikas nometnes Vītolēni dalībnieki tiek gaidīti Zvārtavas pilī, kas atrodas netālu no nometnes norises vietas – Gaujienas. Mūsdienās Zvārtavas muižas komplekss ir Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) Starptautiskais mākslas un izglītības centrs un Latvijas Mākslinieku savienības muzeja (LMS muzejs) radošā filiāle, […]

Piesakies nometnei “Gribu un varu dzīvot zaļi”

10. jūlijs, 2017

Vidagā no 07.08-11.08.2017. notiks nometne “Gribu un varu dzīvot zaļi”.  Pieteikšanās līdz 03.augustam.  Vairāk informācijas: Una Reķe, tālr. 26477962 epasts: unre@inbox.lv.

Notiks bērnu un jauniešu kristīgā vasaras skoliņa

5. jūlijs, 2017

  No 17.07.2017. līdz 19.07.2017. notiks Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes bērnu un jauniešu kristīgā VASARAS SKOLIŅA, Apes „Lielanšu”pļavā. Tēma „Labais gans”. „ES ESMU labais gans; Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst” ( Jāņa ev. 10: 14) KAS JĀŅEM LĪDZI Telts, […]

Projekta „Sveika, Latvija!” noslēgums

29. jūnijs, 2017

   21.jūnijā 21 jaunietis un 6 skolotāji no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas devās uz projekta „Sveika, Latvija! „noslēguma pasākumu Rīgā, lai atkal tiktos ar draugiem no ASV un Austrālijas. Pasākumā piedalījās arī jaunieši no Alsungas vidusskolas.  Vispirms apmeklējām ASV vēstniecību, kur jauniešus iepazīstināja ar […]

Meistardarbnīca šokolādes ražotnē „R-CHOCOLATE”.

27. jūnijs, 2017

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2.jūnijā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 44 skolēni devās uz Trikātu, uzņēmumu „R-CHOCOLATE”, lai iepazītos ar šokolādes meistara profesiju, nelielā uzņēmuma darbību, kā arī guva ieskatu uzņēmējdarbībā. Skolēni uzzināja par strādājošo skaitu uzņēmumā, guva […]

Apes PII Vāverīte Erasmus + programmas projekta “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu” noslēguma pasākums

27. jūnijs, 2017

  22.jūnija rīta pusē, kad pēc ilgām lietainām dienām pie debesīm beidzot parādījās saule , Apes pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverīte”  teritorijā noritēja pasākums „Laimīgs bērns Eiropā”. Tas bija kā noslēguma pasākums  divus gadus ilgušajām Erasmus + programmas projekta “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu […]

Vizuālās mākslas konkursa Jāzepa Vītola mūzika „ Skaisti dziedi lakstīgala” rezultāti

26. jūnijs, 2017

Ikgadējā  vizuālās mākslas konkursa Jāzepa Vītola mūzika „ Skaisti dziedi lakstīgala” rezultāti  2017.g. Mazā grupa  ( 7-11  gadi) 1.vieta           Hēra Žaklīna Biete (Alūksnes Mākslas skola) 2.vieta          Nadīna Mieze  (Gaujienas mūzikas un mākslas skola) 3.vieta          Liene Grundzemniece  (Valmieras Mākslas vidusskola ) 3.vieta         Alise Lūse  (Gaujienas mūzikas un mākslas […]

Izlaidumi Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

22. jūnijs, 2017

12.klases izlaidums  Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā 12. klases izlaidums notika 2017.gada 16.jūnijā  un Apliecinājumus par 12.klasi saņēma: Marta Liepiņa, Linda Oinbeka, Rūta Ķelpe, Reinis Karimovs, Artis Timofejevs, Gatis Mellītis. Paldies  audzinātājai SANDRAI OTO.   9.klases izlaidums. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu 9.klases izlaidums notika 2017.gada […]

Gaujienas bibliotēkas čaklākie lasītāji dodas ekskursijā

22. jūnijs, 2017

  15. jūnijā Gaujienas bibliotēkas VKKF Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2016” čaklākie eksperti devās noslēguma ekskursijā uz Rīgu – Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju un izklaides parku “Avārijas brigāde” Lielvārdes novadā. Paldies Apes novada domei par atbalstu. Ar […]

Apes un Alūksnes novadu jaunsargi piedalās nometnēs

21. jūnijs, 2017

Apes un Alūksnes novadu jaunsargi aizvadījuši divas interesantas un spraigas nometnes. Ērgļu novada Brakos notika 3. novada 1,2 apmācību līmeņa nometne, kurā jaunsargi apguva un pilnveidoja praktiskās iemaņas tūrismā, orientēšanās trasē, šķēršļu joslā, apguva praktiskās iemaņas braucot ar laivām un citas aktivitātes. Mālpilī notika […]

Amerikas un Austrālijas latviešu jaunieši viesojas Gaujienā

14. jūnijs, 2017

  Amerikas latviešu apvienība ir organizācija, kas organizē un finansē projektu „Sveika, Latvija!”, dodot iespēju ārzemēs dzīvojošiem latviešu jauniešiem iepazīt savu senču zemi – Latviju. Tie ir vecumā 13 – 15 gadu veci jaunieši, kas vai nu absolvējuši latviešu skolu Amerikā , vai runā […]

Skolotāji piedalās karjeras vadības prasmju attīstīšanas seminārā

14. jūnijs, 2017

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā 7.jūnijā notika “Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmeta satura” seminārs, kur piedalījās Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolotāji. Kursus vadīja sociālo zinību skolotājs – lektors Mārtiņš Geida.  Seminārā lektors gan teorētiski, gan praktiski iepazīstināja skolotājus ar iespējām […]

Vides izglītība Trapenes pamatskolā

12. jūnijs, 2017

Nu jau aizvadītajā mācību gadā mūsu skolā liela uzmanība tika pievērsta praktiskai mācībai – iepazīt un saudzēt dabasvidi. Kā allaž ģeogrāfijas stundās tika runāts par dabas piesārņojumu pasaulē un Latvijā, skolēni izstrādāja Vides projekta darbus par sava novada vidi, bet šogad pastiprināti pievērsāmies praktiskai […]

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā mācību gada noslēgums

12. jūnijs, 2017

  Konkurss “Sacenties ar sevi!” Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā mācību gada sākumā konkursā “Sacenties ar sevi!” dalību uzsāka 36 skolēni, kuri bija gatavi sacensties paši ar sevi, lai uzlabotu savu mācību sasniegumu vidējo gada vērtējumu. Šogad mācību gadu beidzot, izaugsme ir 25 skolēniem. Uzlabojums […]

31. maijs Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā

12. jūnijs, 2017

  Smaids bieži ir pats galvenais. Smaids atlīdzina. Smaids apbalvo. Smaids uzmundrina… … šajā pēdējā mācību gada dienā smaidīgu sejiņu netrūka. Par spīti lietainajam laikam, pozitīvā enerģija virpuļoja pa mūsu skolu. Ar spilgtiem muzikāliem priekšnesumiem uzstājās 1.-7. klases skolēni, ar milzīgiem aplausiem tika sumināti […]

lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs