Izglītība

KAD BĒRNAM JĀPALIEK MĀJĀS?

18. septembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

   

Dalīties:

Karjeras atbalsta pasākumi turpinās

3. septembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

  ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Apes novadā skolēniem tika un tiek piedāvātas un nodrošinātas dažādas aktivitātes, ko īsteno gan klašu audzinātāji, gan mācību priekšmetu skolotāji un arī pedagogs karjeras konsultants. Dažāda rakstura karjeras jautājumi apskatīti katrā skolā, jo […]

Dalīties:

Lai šis mācību gads mierīgs, jaunām zināšanām un atklāsmēm bagāts!

2. septembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

   

Dalīties:

Aicina uz praktiskajām apmācībām “Kroņu radīšana”

28. augusts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

     

Dalīties:

Zinību diena Apes novadā

28. augusts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

 

Dalīties:

Gatavojoties jaunajam mācību gadam

25. augusts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Informācija vecākiem Par pilnveidoto mācību saturu un pieeju ir pieejami skaidrojoši materiāli skolēniem un vecākiem: https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem. Informācija par to, kas mainās bērniem katrā izglītības pakāpē, pārskatāmā veidā pieejama 3 bukletos: pirmsskolā: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pirmsskola; pamatizglītībā: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pamatizglitiba; vidusskolā: https://www.skola2030.lv/vecakiem/vidusskola.    

Dalīties:

Gaujienas mūzikas un mākslas skola   UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS  2020./21.mācību gadam  

24. augusts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

  UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS 2020./21.mācību gadam ŠĀDĀS SPECIALITĀTĒS: Klavierspēle, Flautas spēle, Kora klase no7 gadiem Vizuāli plastiskā māksla – no 8 gadiem  Sagatavošanas programmā mūzikā un mākslā – no 5 gadiem Uzņemšanas kārtība:  Iesnieguma aizpildīšana elektroniski Apes novada mājaslapā: IESNIEGUMS Pieteikšanās uz iestājeksāmeniem telefoniski, […]

Dalīties:

 Seminārs Par stresa mazināšanu un izdegšanu darbā

20. augusts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

   

Dalīties:

Gaujienas pamatskola uzņem audzēkņus

11. augusts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

     

Dalīties:

Gaujienas mūzikas un mākslas skolas 3.-7.klases audzēkņiem Zaļā prakse

5. augusts, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Gaujienas mūzikas un mākslas skolas 3.-7.klases audzēkņiem Zaļā prakse šogad notiek 17. un 18. augustā. Nodarbības notiek pirmdien Gaujienā, otrdien Zvārtavā. Darbu sāksim plkst.9.00, pusdienas 13.00 (maksa par pusdienām abas dienas kopā 2 eiro), darbu plānojam beigt plkst. 16.00.   No Apes autobuss uz Gaujienu […]

Dalīties:

Izglītība ir labākais starta kapitāls

23. jūlijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

  21. gadsimta tehnoloģiju un informācijas laikmetā pats svarīgākais ir spēt apstrādāt un analizēt arvien pieaugošo informācijas plūsmu, radīt idejas un jaunus risinājumus teju visās dzīves jomās un nozarēs. Šādas spējas piemīt cilvēkam, kas savu dzīves ceļu veido, balstoties uz augsta līmeņa un kvalitatīvu […]

Dalīties:

Izglītības un zinātnes ministrija aicina Latvijas jauniešus piedalīties Latvijas jauniešu aptaujā 2020

8. jūlijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      “Izglītības un zinātnes ministrija aicina Latvijas jauniešus piedalīties Latvijas jauniešu aptaujā 2020 (http://dialogs.jaunatneslietas.lv), paužot viedokli par sev aktuāliem jautājumiem. Iegūtie rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu jaunatnes politikas plānošanas un izstrādes procesā. Aptauja ir daļa no Eiropas Jaunatnes dialoga, kura ietvaros Eiropas un Latvijas […]

Dalīties:

“Izglītība VAR” – izglītības vadītāju forums 21. augustā

3. jūlijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Mirkli pirms jaunā mācību gada sākuma – 21.augustā – Liepājā, koncertzālē Lielais Dzintars, notiks izglītības vadītāju un komandu forums “Izglītība VAR”. Foruma galvenā ideja ir palīdzēt izglītības vadītājiem un viņu komandām pirms jaunā darba cēliena vienas dienas laikā papildināt jau esošās zināšanas […]

Dalīties:

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) piedāvā vairākus tālākizglītības kursus

2. jūlijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Par kursu piedāvājumu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 ietvaros: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) strādājošajiem un pašnodarbinātajiem iedzīvotājiem piedāvā vairākus tālākizglītības kursus, sniedzot iespēju papildināt savas zināšanas vai sākt apgūt kādu sev pavisam jaunu jomu, liekot pamatus profesionālajai pārkvalifikācijai. Kursu apmeklētājiem būs […]

Dalīties:

Pieteikšanās VIAA pieaugušo pilnveides kursiem ir sākusies.

2. jūlijs, 2020
Print Friendly, PDF & Email

      Rīgas Tehniskā universitāte aicina piedalīties VIAA pieaugušo izglītības projekta  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtā, kurā visi apmācību kursi tiks īstenoti attālināti.  Projektā apmācību dalībnieks līdzfinansē tikai 10% no kopēja kursa cenas, kas par 80 stundu mācību kursu ir 36 EUR. […]

Dalīties:
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs