19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Izglītība

Projekts “Bibliotēka” izsludina konkursu jaunajiem rakstniekiem

18. februāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

    Lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” izsludina pieteikšanos jauno rakstnieku romānu konkursam, kā rezultātā ar ilggadēja latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” atbalstu tiks izdots viens agrāk nepublicēta autora darbs. Pieteikties konkursam iespējams līdz šī gada 1. aprīlim, manuskripti jāiesniedz līdz šī gada 31. […]

Dalīties:

Pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks” noslēgsies 1.martā

17. februāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

    Ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam. Anna Peipiņa, projekta […]

Dalīties:

Vizuālās mākslas konkursa Jāzepa Vītola mūzika NOLIKUMS

15. februāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

    ♪ Vispārējā informācija Konkursu organizē Gaujienas mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Apes novada domi, Jāzepa Vītola memoriālo muzeju „Anniņas”, Gaujienas pagasta pārvaldi, biedrību „Vītolēni”, lai popularizētu Jāzepa Vītola mūziku. Katru gadu tiek izsludināta aktuālā gada tēma, konkrēts Jāzepa Vītola skaņdarbs un […]

Dalīties:

Par izglītības procesa organizēšanu Gaujienas pamatskolā no 10.februāra

10. februāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

    8.februārī Gaujienas pamatskolā tika veikts Covid-19 skrīnings un tika saņemta ziņa par atklātu Covid-19 diviem bērniem no vienas ģimenes. Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un novērstu izglītojamo un darbinieku saslimstību, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem,  Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis […]

Dalīties:

Trapenes skola 85 gadu zīmē

9. februāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

    Jau 85. reizi mūsu skolā dzidri skan skolas zvans, aicinot mūs visus: absolventus, bijušos un esošos skolotājus un darbiniekus uz baltās, skaistās, mīļās skolas nozīmīgo jubileju. Skolas jubileju svinēsim visa gada garumā. Sagaidot šo jubileju, esam iecerējuši iedegt atmiņu ugunskuru, papildinot skolas […]

Dalīties:

Projekta “PuMPuRS” aktivitātes 2020./2021. mācību gadā.

8. februāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

         No 2020.gada oktobra mēneša Apes novada vispārizglītojošās iestādes – Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Gaujienas pamatskola un Trapenes sākumskola uzsāka darbību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), lai mazinātu to skolēnu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. […]

Dalīties:

Tiešsaistes apmācības “Izklausās labs plāns”

5. februāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

Reģistrēšanās uz vebināru saitē:https://ej.uz/Izklausas-LabsPlans      

Dalīties:

Vebinārs ar Artūru medni

5. februāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

Reģistrēšanās uz vebināru saitē: https://ej.uz/vebinars_11_februaris  

Dalīties:

Turpinās kultūrizglītības programma „Latvijas skolas soma”

5. februāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

    Ceturtdien, 4. februārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” finansējuma sadalījumu 2021. gadam. Arī šogad vairāk nekā 200 000 skolas vecuma bērnu un jauniešu varēs iepazīt Latviju, piedaloties vismaz vienā kultūras norisē semestrī.  Programmā […]

Dalīties:

Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā

1. februāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

      28.janvāra Apes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums noteikt pārtikas paku vērtību Apes novada izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klašu izglītojamajiem par periodu no 25.01.2021. līdz attālinātā mācību procesa beigām saskaņā ar pašvaldības apstiprinātās pusdienu cenas apmēru atbilstoši mācību […]

Dalīties:

Valdībā šodien pieņemts lēmums par grozījumiem /izmaiņām noslēguma pārbaudījumu norises laikos 2020./2021. mācību gadā

28. janvāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

    Šodien, 28. janvārī, valdība pieņēma lēmumu par vairāku Ministru kabineta noteikumu  grozījumiem, kuri nosaka 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus,  eksāmenu skaitu par vispārējo vidējo izglītību, regulē 1. un 12. klases brīvlaikus 2.semestrī. Lai šajā mācību gadā veiksmīgi notiktu valsts pārbaudes […]

Dalīties:

Sākta noslēdzošā pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

11. janvāris, 2021
Print Friendly, PDF & Email

    No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam. Anna […]

Dalīties:

Attālināti un tiešsaistēs tiek īstenoti karjeras atbalsta pasākumi:

1. decembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Gatavojoties administratīvi teritoriālajai reformai, Smiltenes un Apes novads jau šobrīd ir apvienojuši savus spēkus un resursus VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.   Šajā mācību gadā tāpat kā iepriekš, tiek […]

Dalīties:

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

4. novembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Apes novada dome ar 2020./2021.gada mācību gada uzsākšanos sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. […]

Dalīties:

Aktualizēta kārtība par materiālo atbalstu Apes novada daudzbērnu ģimenēm

3. novembris, 2020
Print Friendly, PDF & Email

    Lai iespēju robežās atvieglotu Apes novada daudzbērnu ģimeņu izglītojamajiem izglītības ieguvi pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (mūzikas, mākslas un sporta izglītības programmās), Dome 29.oktobra sēdē pieņēma lēmumu izdarīt Apes novada domes 27.08.2020. lēmumā Nr.141 “Par materiāla atbalsta sniegšanu izglītojamajiem no Apes novada […]

Dalīties:
lveerudeen