14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Domes sēdes

 

Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.decembrī
plkst.13:00 
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē  

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

14.decembrī
plkst.15:00 
 Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē 

Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

21.decembrī
plkst.10:00 
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē 

Domes kārtējā
sēde

28.decembrī
plkst.14:00 
Apes novada
domes sēžu zālē,
Stacijas ielā 2, Apē

 


2017.gada d
omes sēžu darba kārtība 

30.11.2017 ārkārtas  (216 KB, pdf)
23.11.2017
(216 KB,pdf)
26.10.2017
 (133 KB, pdf)
28.09.2017
 (218 KB, pdf)
18.09.2017 ārkārtas
 
14.09.2017 ārkārtas
 (188 KB, pdf)
24.08.2017
 (258 KB, pdf)
31.07.2017
 (110 KB, pdf)
20.07.2017
 (206 KB, pdf)
26.06.2017 ārkārtas
 (113 KB, pdf)
26.05.2017
 (131 KB, pdf)
26.04.2017 (138 KB, pdf)
18.04.2017
 (121 KB, pdf)
29.03.2017
 (117 KB, pdf)
23.03.2017 (212 KB, pdf)
16.03.2017 ārkārtas
 (116 KB, pdf)
24.02.2017
 (132 KB, pdf)
06.02.2017
 (119 KB, pdf)
26.01.2017
 (108 KB, pdf)


 

2017. gada komiteju sēžu darba kārtība

Finanšu un tautsaimniecības komiteja

16.11.2017. (212 KB, pdf)
19.10.2017  (130 KB, pdf)
21.09.2017.
 (179 KB,pdf)
17.08.2017
 (215 KB,pdf)
12.07.2017
 (209 KB, pdf)
26.06.2017
 (210 KB, pdf)
18.05.2017
 (135 KB, pdf)
20.04.2017
 (212 KB, pdf)
16.03.2017
 (133 KB, pdf)
16.02.2017
 (210 KB, pdf)
19.01.2017
 (189 KB, pdf)

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

09.11.2017. (206 KB, pdf)
14.09.2017.
 (197 KB, pdf)
26.06.2017
 (210 KB, pdf)
13.05.2017
 (197 KB, pdf)
18.04.2017
 (191 KB, pdf)
09.03.2017
 (187 KB, pdf)
10.02.2017 (111 KB, pdf)
11.01.2017
 (187 KB, pdf)


Sociālo jautājumu komiteja

14.12.2017. (174 KB, pdf)
09.11.2017.
 (173 KB, pdf)
26.06.2017
 (210 KB, pdf)
18.04.2017
 (115 KB, pdf)
12.01.2017 (227 KB, pdf)


 

2017.gada Apes novada domes sēdēs pieņemtie lēmumi 

Domes lēmumi 19.sēde_23.11.2017  (1 MB, pdf) audio ieraksts
Domes lēmumi_18.sēde_26.10.2017
 (809 KB, pdf) audio ieraksts
Domes lēmumi 17.sēde 28.09.2017
 (838 KB, pdf) audio ieraksts
Domes lēmumi ārkārtas 16.sēde 18.09.2017
 (215 KB, pdf)  tehnisku iemeslu dēļ audio ieraksta nav
Domes lēmumi 15.sēde 18.09.2017
 (133 KB, pdf) audio ieraksts 1.daļaaudio ieraksts 2. daļaaudio ieraksts 3. daļa
Domes lēmumi 14.sēde 24.08.2017
  (1 MB,pdf) audio ieraksts
Domes lēmumi ārkārtas 13.sēde 31.07.2017
  (175 KB,pdf) audio ieraksts
Domes lēmumi_12.sēde_20.07.2017
  (644 KB,pdf) audio ierakstsaudio ieraksts
Domes lēmumi ārkārtas 11.sēde 26.06.2017
  (458 KB,pdf) audio ieraksts
Domes lēmumi 10.sēde 20.06.2017 (192 KB,pdf) audio ieraksts
Domes lēmumi 9.sēde 26.05.
2017  (647 KB,pdf) audio ieraksts audio ieraksts
Domes lēmumi 8.sēde 26.04.2017
 (830 KB,pdf) audio ieraksts
Domes lēmumi ārkārtas 7.sēde 18.04.2017 (471 KB,pdf) audio ierakts
Domes lēmumi ārkārtas 6.sēde 29.03.2017. 
(320 KB,pdf) audio ieraksts

Domes lēmumi 5.sēde 23.03.2017. (1 MB, pdf) audio ieraksts
Domes lēmumi ārkārtas 4.sēde 16.03.2017.  (228 KB, pdf) audio ieraksts
Domes lēmumi 3.sēde 24.02.2017
 (747KB, pdf) audio ieraksts 
Domes lēmumi 2. ārkārtas sēde 06.02.2017
 (341 KB, pdf) audio ieraksts
Domes lēmumi 1.sēde 26.01.2017
 (779 KB, pdf) audio ieraksts
Pielikums  

Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Apes pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Gaujienas pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Trapenes pagasta teritorijā
Apes novada pašvaldības autoceļu saraksts Virešu pagasta teritorijā

 


Lēmumi par parādu  dzēšanu

Lēmums Par nekustāmā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu uz 23.11.2017.
Lēmums Par neatgūstamo debitoru sarakstu apstiprināšanu uz 23.11.2017

 

 

 

 

Dalīties:
15. novembris, 2015, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs