Domes sēdes

Print Friendly, PDF & Email

 

Domes ārkārtas 11.sēde

7.jūlijā  

plkst.14:00

Sēde notiks attālināti:  

meet.jit.si/APESDOME

Finanšu un tautsaimniecības

komitejas 7.sēde

16.jūlijā  

plkst.10:00

Apes novada domes sēžu zālē,  

Stacijas ielā 2, Apē

Domes kārtējā 12.sēde

23. jūlijā  

plkst.14:00

Apes novada domes sēžu zālē,  

Stacijas ielā 2, Apē

 

 

2020. gada domes sēžu darba kārtība

Ārkārtas sēde 07.07.2020. ( 384 KB, pdf)

25.06.2020. (195 KB, pdf)

28.05.2020. ( 346 KB, pdf )

23.04.2020. ( 152 KB, pdf )

Ārkārtas sēde 02.04.2020. ( 113 KB, pdf)

26.03.2020. (272 KB, pdf)

27.02.2020. (447 KB, pdf)

Ārkārtas sēde 13.02.2020. (175 KB, pdf)

30.01.2020. (447 KB, pdf)

Ārkārtas sēde 23.01.2020. (340 KB, pdf)

Ārkārtas sēde 09.01.2020. (336 KB, pdf)

 

2020. gada komiteju sēžu darba kārtība

Finanšu un tautsaimniecības komiteja

18.06.2020. (290KB, pdf)

21.05.2020. (448KB, pdf)

16.04.2020. (162 KB, pdf)

19.03.2020. (194 KB, pdf)

20.02.2020. (443 KB, pdf)

23.01.2020. (427 KB, pdf)

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

14.05.2020. (91 KB, pdf).

09.04.2020. (101 KB, pdf)

12.02.2020.  (405 KB, pdf)

13.02.2020. (406 KB, pdf)

16.01.2020. (403 KB, pdf)

 

2020.gada Apes novada domes sēdēs pieņemtie lēmumi  

Domes lēmumi 11. ārkārtas sēdē 07.07.2020., audio ieraksts

Domes sēdes lēmumi 10.sēdē 25.06.2020., audio ieraksts

Domes sēdes lēmumi 9.sēdē 28.05.2020., audio ieraksts

Domes sēdes lēmumi 8.sēdē 23.04.2020., audio ieraksts

Domes lēmums 7. ārkārtas sēdē  02.04.2020.

Domes lēmumi 6. sēdē 26.03.2020.

Domes lēmums 5. sēdē 27.02.2020., audio ieraksts

Domes lēmums 4. ārkārtas sēdē 13.02.2020., audio ieraksts

Domes lēmums 3. sēdē 30.01.2020., audio ieraksts

Domes lēmumi 2. ārkārtas sēdē 23.01.2020., audio ieraksts

Domes lēmumi 1. ārkārtas sēdē 09.01.2020., audio ieraksts

 

Dalīties:
6. februāris, 2020, Ligita Pujiņa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs