Apes un Trapenes jauniešu un lēmumu pieņēmēju forums, Apē - Apes novads

16.08. plkst.14:00 Domes ārkārtas sēde

16.08. plkst.14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes

27.08. plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu un Sociālo jautājumu pastāvīgā komitejas sēdes

30.08. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Apes un Trapenes jauniešu un lēmumu pieņēmēju forums, Apē

Sākums:2018. gada 9. augusts 
Beigas: 2018. gada 9. augusts 
Vieta: Ape, Apes pilsēta, LV-4337, Latvija
Kartē: 57.53776300000001,26.70431389999999,11

Print Friendly, PDF & Email

 

 

9.08. plkst.: 11:00 – 14:00 Forums Apes un Trapenes pagastu jauniešiem un iedzīvotājiem, Apes tautas namā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

 

Dalīties:
6. augusts, 2018, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs