17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Kapusvētki Apes Pilsētas kapos

Sākums:2017. gada 27. augusts 
Beigas: 2017. gada 27. augusts 
Vieta: Ape, Apes pilsēta, LV-4337, Latvija
Kartē: 57.53776300000001,26.704314000000068,11

27.08. plkst.14:00 Kapusvētku svētbrīdis Apes Pilsētas kapos.

Aizlūgumi par mirušajiem tiks pieņemti Apes Svētā Mateja ev.lut.baznīcā, Pasta ielā 11

23.08. no plkst.10.00 līdz 12.00
24.08. no plkst.10.00 līdz 12.00
25.08. no plkst.10.00 līdz 12.00

31. jūlijs, 2017, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs