Iestāde “Apes kultūras un tūrisma centrs”

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes kultūras un tūrisma centra vadītāja: Iveta KOVTUŅENKO

e-pasts: tic@ape.lviveta.kovtunenko@ape.lv

Tālrunis: 29131404

 

Kultūras iestādes

 

Apes tautas nams

Vadītāja: Ilva SĀRE

e-pasts:

ilva.sare@ape.lv

Tālrunis: 64322274;27823322

Gaujienas tautas nams

Vadītāja: Laima POŠEVA

e-pasts:

gaujiena.tautasnams@ape.lv

Tālrunis: 26179320

Trapenes kultūras nams

Vadītaja: Svetlana SPALVIŅA

e-pasts:

svetlana.spalvina@ape.lv

Tālrunis: 25413243

Virešu saieta nams

Vadītāja: Santa SĀRE

e–pasts:

santa.sare@ape.lv

Tālrunis: 26609392

 

Bibliotēkas

 

Apes bibliotēka

Vadītāja: Agrita LEITE

e-pasts:

ape.biblioteka@ape.lv

Tālrunis: 643 22271

Gaujienas bibliotēka

Vadītāja: Inga APSĪTE

e-pasts

gaujiena.biblioteka@ape.lv

Tālrunis: 64381603; 25425155

Gaujienas bibliotēka

Trapenes bibliotēka

Vadītāja: Dzidra ZARIŅA

e-pasts

 trapenes.biblioteka@ape.lv

Tālrunis: 29392532

Trapenes bibliotēka

Vidagas bibliotēka

Vadītāja: Aira MŪRNIECE

e-pasts

vidaga.biblioteka@ape.lv

Tālrunis: 68610677

 

Muzeji

 

Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”

 

 

 

Vadītāja: Ineta RIEPNIECE

e-pasts:

 ineta.riepniece@ape.

Tālrunis: 29247772

Trapenes novadpētniecības centrs

 

 

 

Vadītāja: Svetlana SPALVIŅA

e-pasts:

svetlana.spalvina@ape.lv

Tālrunis: 25413403; 25413243

E.ZĀLĪTES memoriālā māja

 

 

 

Tālrunis: 26124789 vai 29131404

 

 

Virešu novadpētniecības centrs ”Mājvieta”

Vadītāja: Līga OZOLIŅA

e-pasts:

liga.ozolina@ape.lv

Tālrunis: 29489660

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
26. jūnijs, 2020, Līga Solosteja
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs