19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Alūksnes mūzikas skolas – Apes mācību punkts

Print Friendly, PDF & Email

 

Adrese: Tirgus iela 5, Ape,
Apes novads, LV-4337
Tālruņi: 64355114; 26322301

epasts:muzikas_skola@aluksne.lv

         

 

 


 

Ziņas par iestādi

Lai arī filiāle juridiski tika dibināta 1989. gada 15. februārī, tomēr tās vēsture sniedzas 60.-to gadu sākumā, kad Apes tautas nama 2. stāvā darbojās mūzikas pulciņš. Ar bērniem tolaik strādāja skolotāja Velta Čaka –Jānīte. Mūzikas skolas filiāle dibinājās laikā, kad ar lielu pacēlumu tika gaidīti XX vispārējie Latviešu Dziesmu svētki 1990. gadā. Mērķis – iespēja apgūt mūzikas instrumenta spēli un padziļinātu mūzikas mācību izpratni, nemērojot lielos attālumus uz rajona centru. Mācību darbs atsākās 1998./90. gada 1. septembrī, kad 20 audzēkņi skolotāju Daces Grises, Santas Kolistes un Sandras Oto vadībā sāka savas muzikālās skolas gaitas. Pašlaik skolā mācās pavisam 43 audzēkņi no sagatavošanas līdz 8. klasei kopā ar dziedāšanas grupu. Audzēkņi apgūst divas programmas „Klavierspēle” un „Flautas spēle”. Ir iespēja mācīties arī citu mūzikas instrumentu spēli – akordeona, kokles, klarnetes, trompetes, saksofona, vijoles, tikai tad jāmēro ceļš pie skolotājiem Alūksnē, paralēli mūzikas teorijas un vispārējos priekšmetus apgūstot Apē. 2008.gada jūnijā skola pārcēlās uz jaunām un skaistām telpām Tirgus ielā 5, Apē.

 

2017. gada 14. decembra vakarā Apes tautas nams tika pieskandināts ar dažādu mūzikas instrumentu un dziesmu skaņām, jo notika Ziemassvētku ieskaņas koncerts, ko sniedz Alūksnes Mūzikas skolas Apes mācību punkta audzēkņi un pedagogi.

Dalīties:
23. janvāris, 2012, Madara Tjuksa
lveerudeen