12.jūlijā plkst.14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

19.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

26.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Gaujienas mūzikas un mākslas skola

Print Friendly, PDF & Email
Adrese: “Baznīckalns”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālruņi: 64323530, 26492989
Fakss: 64323530
E-pasts: gaujiena.mmskola@ape.lv
Direktore: Ilze Dāve
         

 


 

Ziņas par iestādi

 Gaujienas mūzikas un mākslas skola darbojas no 1990.gada oktobra. Tā ir akreditēta izglītības iestāde, kurā apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, akordeona, saksofona, klarnetes, trompetes, flautas, ģitāras, sitaminstrumentu spēlē, kora klasē un vizuāli plastiskajā mākslā. Skolā mācās 73 audzēkņi no Gaujienas un apkārtējiem pagastiem. Direktores Ilzes Dāves vadībā ar audzēkņiem strādā 12 pedagogi. Skola aktīvi un radoši piedalās pagasta mūzikas un mākslas norisēs, audzēkņiem regulāri organizē braucienus uz dažādiem koncertiem un izstādēm, sadarbojas ar daudzām Latvijas mūzikas un mākslas skolām, veidojot kopīgus koncertus un daloties pieredzē. Regulāri notiek finansu piesaiste skolas pedagogu tālākizglītībai, materiāltehniskās bāzes papildināšanai, kā arī nometņu veidošanai. Skola organizē Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu  jauno izpildītāju konkursu Taustiņinstrumentu programmas audzēkņiem, kā arī meistarklases pedagogiem.

  Gaujienas bagātais kultūrvēsturiskais mantojums nosaka skolas misiju – tautas muzikālo un garīgo izglītošanu, saglabāt tradīcijas un aiznest tās līdz nākamajām paaudzēm. Ar vēlmi ieaudzināt mīlestību uz mūziku, skolas radošā grupa katru vasaru organizē radošo nometni „Vītolēni” mūzikas kolu audzēkņiem, Starptautisko vizuālās mākslas konkursu „Jāzepa Vītola mūzika”, kurā skaņdarbi bērnu iztēlē attēlojas krāsās.

GMM skola

2015. gada 1. septembris.


Attīstības plāns 2018.-2021. gadam

Pašnovērtējums 2017


 

Licencētās izglītības programmas  

Profesionālās ievirzes izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle – apakšprogrammas Klavierspēle (apmācības ilgums 8 gadi) Akordeona spēle ( apmācības ilgums 6 gadi) Pūšaminstrumentu spēle – apakšprogrammas: Trompetes spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Flautas spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Saksofona spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Klarnetes spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Stīgu instrumentu spēle – apakšprogramma:  Ģitāras spēle ( apmācības ilgums 6 gadi) Sitaminstrumentu spēle (apmācības ilgums 6 gadi) Vizuāli plastiskā māksla ( apmācības ilgums 7 gadi).

 


 

Gaujienas mūzikas un mākslas skolā audzēkņu uzņemšanas kārtība

Apes novada domes 2010.gada 25. novembra lēmums Nr.374 Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas kārtība (135 KB, pdf)


Līdzfinansēšanas noteikumi

Apes novada domes 2016.gada 24.novembra lēmums Nr.191 Par Gaujienas mūzikas un mākslas skolas ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanas maksu apstiprināšanu  (201 KB, pdf)


Par Gaujienas Mūzikas un mākslas skolu


Ikgadējā  vizuālās mākslas konkursa Jāzepa Vītola mūzika „ Skaisti dziedi lakstīgala” rezultāti  2017.g.

Mazā grupa  ( 7-11  gadi)
1.vieta           Hēra Žaklīna Biete (Alūksnes Mākslas skola)
2.vieta          Nadīna Mieze  (Gaujienas mūzikas un mākslas skola)
3.vieta          Liene Grundzemniece  (Valmieras Mākslas vidusskola )
3.vieta         Alise Lūse  (Gaujienas mūzikas un mākslas skola)

Atzinība 
Sanija Kira Ķezbere (Maijas Pīlāgas Lēdurga Mākslas un mūzikas skola)

Pateicības
Sofijai Kolotovai  un  Zlatai Sidorovai  
(Ventspils Tēlotajmākslas studija ” Artemida” )

Specbalvas
Robertam Štokmanim (Popes pamatskola)
Sanijai Dubrovskai (Gulbenes Mākslas skola)
Mihailam Martjuševam (Ventspils Mākslas skola)

Lielā grupa  ( 12 – 18 gadi )
1.vieta      Felicita Ludevika   (Dundagas Mākslas un mūzikas skola)
1.vieta     Adriana Lešinska   (Jelgavas Mākslas skola)
2.vieta     Lilinda Jenerte  (Limbažu novada ģimnāzija)
3.vieta     Ralfs Dubovičs  (Dundagas Mākslas un mūzikas skola)

Atzinības
Bellai Agnijai Vācietei (Gaujienas mūzikas un mākslas skola)
Nadīnai Stellai Ivdrei (Preiļu 1.pamatskola)

Specbalva
Miai Balodīnai (Saldus Mākslas skola)

Pieaugušo grupa

1.vieta     Māra  Kārkliņa (Gaujiena)
1.vieta      Dace  Lazdiņa (Gaujiena)
2.vieta    Jānis   Červinskis (Rīga)
3.vieta    Kristīne  Vasiļevska (Mālupe)

Atzinība
Vijai Skraustiņai (Launkalne)

Konkursa rīkotāji šogad  kopumā saņēma 152 darbus , kuri  tika iesūtīti no 25 skolām . Žūrijā darbojās Inese Lukjanoviča, Māra Kārkliņa, Vizbulīte Jaukule un bērnu žūrijā Nadīna Mieze, Austris Kalniņš, Emīls Sniedze  , Uvis Sproģis. Patiesi apbrīnojami ir tas, ka tik daudzi bērni  ir klausījušies un centušies ar mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem izteikt to, ko sadzirdējuši Jāzepa Vītola  kora dziesmā „Skaisti dziedi lakstīgala”. Uzdevums nebija viegls, dziesmu attēlot sarežģītajā  papīra mozaīkas tehnikā.

Liels paldies visām  skolām un  šo skolu skolotājiem par savu skolēnu motivēšanu ieklausīties Latviešu komponista J.Vītola radītajā mūzikā,  veicināšanu izteikties radoši un  piedalīties konkursā:

Dundagas Mākslas un mūzikas skolai, Rēzeknes  sākumskolai, Preiļu 1.pamatskolai, Berģu mūzikas un mākslas pamatskolai, Jelgavas Mākslas skolai, Siguldas mākslu skolai „ Baltais flīģelis” , Valmieras Mākslas vidusskolai, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajai vidusskolai, Ventspils Mākslas skolai, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai, Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajai struktūrvienībai , Alūksnes Mākslas skolai, Gulbenes Mākslas skolai, Ventspils jaunrades namam, Krimuldas mūzikas un mākslas skolai, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolai, Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas  skolai, Saldus Māskas skolai, Popes pamatskolai, Gaujienas mūzikas un mākslas skolai, Viļānu mūzikas un mākslas skolai, Limbažu novada ģimnāzijai, Durbes mūzikas studijai, Dagdas Mūzikas un mākslas skolai, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolai.

Konkursa Laureātus gaidīsim Jāzepa Vītola Mūzikas Dienās   Gaujienā 29.jūlijā   Gaujienas kultūras namā plkst. 15.00 uz „ Vītolēnu „ koncertu un konkursa laureātu apbalvošanu.

Konkursa darbus varēs apskatīt izstādē J.Vītola memoriālajā muzejā „Anniņās „ .


 

Radošā vasaras nometne Vītolēni

 

 

 

 

Dalīties:
23. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs