26.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde 09.11. plkst.13:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Gaujienas internātpamatskola

 

“Internātskola”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālrunis: 64381154
E-pasts: direktors.gis@ape.lv
Direktore: Vita Andersone

 


mājas lapa

 


Ziņas par iestādi

 

Gaujienas internātpamatskola atrodas Apes novada Gaujienas pagastā, Gaujas upes krastā. Tā dibināta 1958. gada 1. septembrī un skolas nosaukums ir mainījies gadu gaitā, bet tās būtība nav mainījusies – internātskola ir mājas izglītojamiem, kuriem ir nepieciešama mīlestība un atbalsts. Skolā strādā radošs, profesionāls un pieredzes bagāts pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs.

Skola realizē 7 izglītības programmas un nodrošina plašu atbalsta pasākumu piedāvājumu: ritmiku, ārstniecisko vingrošanu, logopēdu un psihologa konsultācijas, medicīnisko palīdzību, smilšu terapijas un mūzikas terapijas nodarbības. Izglītojamo problēmas palīdz risināt sociālais pedagogs.

Skolā ir izremontētas telpas, kuras aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles un planšetdatori. Sakārtota sporta zāle ar ģērbtuvēm un atjaunots sporta inventārs.

Brīvajā laikā izglītojamie var iesaistīties dažādās interešu izglītības programmās – sporta, tautas deju, floristikas, mūzikas, rokdarbu, ķīmijas un  psiholoģijas nodarbībās. Šajā gadā sākām vizuālās mākslas pulciņa nodarbības vadīt bilingvāli latviešu un angļu valodā.

Savu spēju robežās izglītojamie piedalās olimpiādēs un konkursos. Skola iesaistās Pasaules Speciālās olimpiādes sacensībās un izglītojamie ir bijuši Japānā, Dienvidkorejā, Gruzijā un Zviedrijā, kur guvuši labus rezultātus.

2016./2017. mācību gadā Gaujienas internātpamatskolā mācās 120 izglītojamie no 20 pašvaldībām. 2. un 3.klases izglītojamie darbojās projektā ”Sporto visa klase’’, kā rezultātā katru dienu ir sporta stundas un divas reizes mēnesī mācās peldēt baseinā ‘’Rifs’’.

Skolas sponsori un sadarbības partneri ir Latvijas Bērnu Bāreņu fonds, organizācija ‘’Palīdzēsim.LV’’ un Liene Šomase, studentu korporacija ’’Tervetia’’, SIA ‘’Vaidens’’ SIA ‘’Very Berry’’

Pašnovērtējuma ziņojums (1 MB, pdf)

 


 

Licencētās programmas

Gaujienas internātpamatskola piedāvā apgūt šādas akreditētas izglītības programmas:

Nr IP kods IP nosaukums Licences numurs Licences izdošanas
1. 21011111 Pamatizglītības programma V-6548 04.07.2013.
2. 21015811 Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem V-6550 04.07.2013.
3. 21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās  attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem  attīstības traucējumiem V- 6551 04.07.2013.
4. 21015611 Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem V-6549 04.07.2013.
5. 21015711 Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem ar psihiskās veselības traucējumiem V-8771 30.08.2016.
6. 01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma V-6546 04.07.2013.
7. 01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem V-6547 04.07.2017.

 


 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšana notiek pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 591.
„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” Rīgā 2015.gada 13.oktobrī (prot. Nr.54 27.§).

  


 

Kārtības noteikumi

Gaujienas internātpamatskolas iekšējās kārtības noteikumi
Gaujienas internātpamatskolas skolas padomes sastāvs

 


Sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi


 

PĀRTIKAS IEPIRKUMS IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAI GAUJIENAS INTERNĀTPAMATSKOLĀ, PIEMĒROJOT ZAĻĀ IEPIRKUMA KRITĒRIJUS”

 

AKTUALITĀTES 2017./2018.m.g.

No 25.septembra līdz 28.septembrim Gaujienas internātpamatskolā notika dažādi pasākumi Eiropas sporta nedēļas ietvaros: rudens kross skolā, futbola sacensības novadā, draudzības spēles futbolā ar kaimiņu skolu Gaujienas pamatskolas skolēniem.


28.septembrī – mūsu skolas zēni un viena meitene piedalījās Apes un Alūksnes novadu skolu sacensībās futbolā C grupām.


Latvieši kopš seniem laikiem  zināja zīmju spēku un izmantoja to sargājot savu ģimeni un mājokli.  Latvju zīmes arī tagad tiek akmenī kaltas, kokā grebtas, ieaustas jostās un segās, izadītas zeķēs un izšūtas.

Katru gadu skolas zālienā veidojam ziedu kompozīcijas. Šis gads nav izņēmums. Kopīgi veidojām latvju zīmju rakstu paklāju. Tā ir mūsu dāvana Latvijai, gaidot simtgadi.

Katra klašu grupiņu veidoja savu latvju zīmi. Tagad mūs visus priecē „Jumis”, kas ir auglības simbols. Šo zīmi veidoja „b” klašu grupiņa ar audzinātājām Lailu un Daigu. ,,Māras krusts’’- dziedināšanai un veiksmei, šai zīmei savu mīlestību deva 8a.,9a.klašu grupa ar audzinātājām Mariju un Zintu. „Zalktis”- dos mums gudrību, un to visvairāk vajag mūsu pirmklasniekiem un sagatavošanas grupiņai, zīmi viņi veidoja kopā audzinātājām Solvitu un Ilutu. „Dieva zīme”- dieviņš mūs pasargās no likstām un nebūšanām, šo zīmi veidoja 1a.klase ar skolotāju Andu.

„Auseklītis”-sargā no ļaunuma, šo zīmīti veidoja mūsu cerību klasīte kopā ar audzinātājām Mirdzu un Inetu, un auklīti Dzidru.
Drošību un auglību nes „Māras zīme”, zīmīti veidoja pirmsskolas grupiņa ar audzinātājām Lindu, Sanitu un auklītēm Līgu un Gunitu.

„Ūsiņa zīme”- dzīvības zīme, šo skaisto zīmi veidoja „b” klašu grupiņa ar audzinātājām Lindu un Daigu. „Zvaigzne” – īsts debesu, pasaules, cilvēka dievišķās dzimšanas simbols, ļoti krāsainu šo zīmi izveidoja 5a.,6a.,7a.klašu grupas kopā ar audzinātājām Maiju un Ingu.

„Laimas zīme”-veiksmes un laimes simbols, zīmi veidoja 2a.,3a.,4a.klašu grupas ar audzinātājām Baibu un Iritu.

„Akas zīme”- šī zīme tika veidota, kā noslēdzošā zīme, jo šī zīme ir viena no spēcīgākajām, universālākajām zīmēm, kurā ir iepītas gandrīz visas zīmes –  zalkša zīme, akas zīme, Dieva un Māras zīme, Saules un Mēness zīme, Laimas krusts, Jumis, Ūsiņš, tādēļ tās iedarbības lauks un spēks ir ļoti plašs. Šo zīmi veidoja skolotāja Anda.

„LATVIJA”-bija skolotāju kopdarbs, ko veidojām no latviešu iecienītā koka pīlādža ogām, tām ir maģiskās spējas, enerģētika un veselība. Pīlādža ogas ieskāvām baltajās sūnās.

Šorīt agri celdamās,
Trīs vārdiņus vien sacīju;
Mīļš Dieviņš, Laima, Māra,
Nāciet manim palīgā.

Mēs tagad esam droši, ka mūsu skoliņā mājos saticība, drošība, veselība un veiksme.Nāciet pie mums ciemos un priecājieties kopā ar mums!

 

 


22.septembrī visā Latvijā norisinājās olimpiskā diena-Vingro svaigā gaisā.

Mūsu skola piedalās šajā pasākumā katru gadu. Visi skolēni un skolotāji rītu sākām ar vingrošanu skolas priekšā. Vingrojumu kompleksu izpildījām vairākas reizes, turpinājām sportot visas dienas garumā. MĒS TO IZDARĪJĀM!


14.septembrī notika Apes un Alūksnes novadu skolu sacensības futbolā, kur piedalījās arī mūsu skolas zēni.

Prieks par mūsu skolas lielāko zēnu panākumiem. Godam nopelnīta 3.vieta un pašiem liels gandarījums par paveikto.

Paldies puišiem-vārtsargam Mārtiņam Žūkuram, spēlētājiem- Jānim un Kristeram Lubāniem, Arnoldam Boikovam, Sandim Sviķim,Leonam Putnanovam, Danielam Kalējam, Edijam Lurinam.

Vislielākais paldies par puišu sagatavošanu sporta skolotājai Rutai Graudiņai.


Mūsu pirmās medaļas šajā mācību gadā ieguvām- starptautiskajās sporta spēlēs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām “Mēs varam”. Spēles notika 9. un 10.septembrī Valmierā. Mūsu skola šajās sporta spēlēs piedalās jau astoto reizi, jo šeit iegūstam daudz labu emociju un protams draugus.

 


Brīdī, kad vēja dziesma bērzos sāk skanēt skaļāk, kad saule vēl smaida, bet siltuma visiem tiek mazāk, kad pirktākās lietas veikalos ir pildspalvas un klades, visi saprot, – klāt atkal ir  septembris, kas nozīmīgs un svarīgs mums ikvienam, jo skolas gaitu uzsākšana ir notikums, kuru atceramies kā skaistu piedzīvojumu gan paša dzīvē, gan vēlāk, jūtot līdzi bērniem.

Zinību dienu mūsu skolā šogad sagaidījām 4.septembrī.

Mūsu skola ir kā liels kuģis. Tāpēc izveidotais  kuģis skolas priekšā, visus laipni aicināja „UZ SKOLU!”

Katru gadu uz mūsu kuģa ierodas jauni pasažieri, arī šajā mācību gadā mūsu kuģis tika atvērts jauniem pasažieriem.

Šajā mācību gadā mūsu kuģis uzņēma deviņus jaunus pasažierus.

Liels notikums bija mūsu deviņiem pirmklasniekiem, kas svinīgi ar zvērestu tika uzņemti uz  kuģa klāja.

Mazie pasažieri dāvanā no lielajiem draugiem devītajiem saņēma kuģīšus, kurus paši varēs piepildīt ar saviem sapņiem un labām domām.

Vēl jāieliek ceļasomā
Kāds sapnis, ko piepildīt
Un kāda iesākta doma
Par to, kas būšu es rīt.

Lai mūsu lielajai kuģu saimei veiksmīgs un ražens jaunais mācību gads. Pasažieru vecākiem lai netrūkst pacietības, izturības un mīlestības lolojot savus skolniekus.

 

 

 

9. oktobris, 2011, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs