17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

Adrese: „Vidusskola”, Gaujienas pagasts, Apes novads,LV – 4339
Tālruņi: 64381157 (direktore), 64381629 (skolotāju istaba),
64381631 (lietvedība)
Fakss: 64381157
E-pasts: gaujiena.vidusskola@ape.lv
Direktore: Ieva ZARIŅA


mājas lapa:
http://www.gaujienasvidusskola.lv

      GAujiena         

 

 


 

Ziņas par iestādiOVGvsk

Ar Apes novada domes 14.03.2016. lēmumu Nr.31, tika reorganizēta Apes novada pašvaldības izglītības iestāde “Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola”, par Apes novada pašvaldības izglītības iestādi „Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola” pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai ar 2016.gada 1.septembri.  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas pamatskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.


 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir trīs gadsimtus ilgās novada skolu vēstures galvenā mantiniece.

Skola dibināta 1922.gada 3.septembrī. 90 gadus skola ir Gaujienas izglītības, kultūras, sabiedrisko aktivitāšu centrs.

Tās pastāvēšanas laikā skolu ir vadījuši trīspadsmit direktori, strādājuši radoši pedagogi un beiguši simtiem skolēnu, kas kļuvuši par pazīstamiem sava aroda pratējiem Latvijā.

Pašlaik skolas direktore ir Ieva Zariņa un strādā astoņpadsmit pedagogi.

2009.-2011.gadā skola realizēja ERAF projektu „Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas dabaszinātņu kabinetu materiālās bāzes atjaunošana” un iekārtoja matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetus ar modernajām IT un mācību līdzekļiem. Skolas bibliotēka tika papildināta ar mācību un izglītojošo literatūru.

Mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles, multiprojektori un individuālie datori.

Skolēni ar labiem rezultātiem piedalās Alūksnes un Apes novadu, valsts olimpiādēs konkursos.

12.klases skolēni ir ieguvuši Ceļamaizes un J.Vītola stipendijas studijām augstskolās.

Skolā atrodas Gaujienas novada vēstures un skolu vēstures muzejs ar bagātīgu eksponātu klāstu.

Skola ir Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga kustības dalībniece un 2011./2012.mācību gadā jau trešo reizi glabā Skolnieku rotas piemiņas karogu.

Skola ir starptautisku projektu Comenius, E- Twinning dalībniece un īstenotāja. Skolēni projektu ietvaros ir apmeklējuši Vāciju, Īriju, Turciju, Lietuvu u.c., kā arī Eiropas Parlamentu Strasbūrā Francijā.

Ir saņēmusi EUROSCOLA sertifikātu.

Pašlaik skola darbojas projektā „Draudzīgā skola”. Skolēniem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas sportā, kora mākslā, novada pētīšanā un izzināšanā, lietišķajā etiķetē, vides pētniecība, datorzinībās u.c.

Skolā darbojas mazpulks un jaunsargi.

Skolēni veido skolas mājas lapu.

Katru gadu tiek piešķirta Rutas Antones literārā prēmija labākajam jaunajam autoram.

Skolā darbojas nevalstiskās organizācijas kluba „Māja – jaunatne vienotai Eiropai” vienība „Kāpnes”, kuras mērķis ir sekmēt skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, kā arī organizēt pasākumus, kas saistīti ar izglītības sniegšanu par Eiropu.  

Pašvērtējuma ziņojums (1 MB, pdf)

 


 

Licencētās programmas

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola piedāvā apgūt šādas akreditētas izglītības programmas:

  1. Pamatizglītības programma (21011111)13011)

 

Interešu izglītības – pulciņu programma:

 

 

2016./2017. mācību gada aktualitātes

Aktivitātēm var seko līdz skolas mājas lapā http://www.gaujienasvidusskola.lv

 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

logo.erasmusjpgOjāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā “Mēs dzīvojam kopā un mēs nevaram viens bez otra. Sociāli emocionālā mācīšanās (saīsinājumā angliski  – SEL)” .

Projekta galvenie mērķi:

Projekta gaitā tiek plānotas daudz dažādas aktivitātes, savstarpēji skolēnu un pedagogu apmaiņas braucieni. Katra valsts būs atbildīga parOVGPnoteiktām aktivitātēm.

Plānotais projekta rezultāts: skolēni kļūs toleranti viens pret otru un citiem sabiedrības locekļiem, skolēni sapratīs sociālās, etniskās, lingvistiskās un kultūras atšķirības, ‘lauzīs’stereotipus, lietos jaunās IT un uzlabos svešvalodu prasmes.

Plānotie projekta gala produkti: SEL mācību materiāls, projekta mājaslapa, mini 7 Eiropas valodu vārdnīca, digitālas mākslas darbu un foto izstādes, ‘Scratch’spēle.

Projekta budžets:  48 000 EUR

Projekta partneri: Nīderlande, Portugāle, Itālija, Turcija, Slovākija, Apvienotā Karaliste, Latvija

Ieva Zariņa,
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore

 


Jaukais piedzīvojums skolēnu brīvdienās

Skolēnu pavasara brīvdienās  Ojāra Vācieša Gaujienas  pamatskolas 21 skolēns un  3 skolotājas devās izglītojošā atpūtas kruīzā uz Zviedriju. StoholmaUz karaliskās Zviedrijas galvaspilsētu Stokholmu mūs pāri Baltijas jūrai aizveda prāmis “Isabelle”, un pirmie iespaidi par pilsētu radās, braucot pa gleznainajām šērām, garām lielākām un mazākām saliņām, no prāmja augstumiem nolūkojāmies uz sarkanajām mājām, pelēkajiem  akmeņiem un citiem garām peldošajiem prāmjiem.

Devāmies  uz vecpilsētu, vērojām sardzes maiņu pie Karaļa pils, apmeklējām kuģa Vāsa muzeju.

Diena Stokholmā bija  interesanta un iespaidiem bagāta. 

Ceļojuma laikā atpūtāmies un izbaudījām daudzveidīgo izklaides programmu – šovus, karaoki, SPA zonu, spēles, loteriju.

Paldies skolas direktorei par atbalstu mūsu nokļūšanai uz Rīgu un pēc tam mājās!

Gunita Ķelpa
Skolotāja 

3. marts Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā tradicionālie svētki savai pirmajai grāmatai Ābecei .    OVG vsk 1.klase                                               

Kā jau  svētkos, pirmklasnieki  uzstājas  ar dzejoļiem, dziesmām. Šoreiz savus vecākus, vecvecākus, skolas biedrus, skolotājus  pirmīši priecēja ar  pasaku „Kā Ņauva meklēja draugu”, jo  svarīgi  ikviena  dzīvē, ja blakus ir labs draugs.
Noslēgumā skolēni saņēma sertifikātus, ka prot lasīt.
Saņēma arī apsveikumu no skolas mācību pārzines  L. Bukovskas, un ar savām dāvanām iepriecināja arī  draugi no 2., 3., un 4. klases.       

Teica paldies vecākiem, skolotājiem par palīdzību un atbalstu. Neizpalika arī svētku kliņģeris, ko pirmklasnieki  baudīja kopā  ar māmiņām, tētiem un omītēm.

Paldies visiem, kuri  palīdzēja, lai svētki izdotos!

Foto

Sarmīte  Bauska
1.klases  audzinātāja   


Dzimtās valodas nedēļa

„Teici, teici, valodiņa…” Valoda var pateikt daudz – gan to, ko čalo dzimtā upe skolas pakrastē, gan to, ko pavasarī pogos lakstīgalas Gaujas ievās, gan izteikt mūsu katra domas, sapņus, vēlmes, likt ieklausīties dzimtās valodas skanējumā.

No 20. – 24.februārim Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā tika īpaši atzīmēta dzimtā valoda dažādos tematiskos pasākumos visas nedēļas garumā. Pirmdien slepenā operācijā „Meklējam Sprīdīša zeltu” devās sākumskolas klases. Skolā īpašos kontrolpunktos tos gaidīja 9.kl. skolēni, iejutušies A.Brigaderes lugas „Sprīdītis” tēlos, kas uzdeva dažādas mīklas – uzdevumus atbilstoši sava tēla funkcijai. Tā, piemēram, Sīkstulis, kura dzīves filozofija ir taupīt un vēlreiz taupīt, jautāja, cik reižu var dzert vienreiz uzvārītu kafiju. Pareizā atbilde bija – izžāvē kafijas biezumus un saglabā līdz nākamajam gadam.  Beigās ceļotāji nonāca mājās – latviešu valodas kabinetā, kur tos sagaidīja patīkams pārsteigums un atziņa, ka īstais zelts ir mūsu prātos un sirdīs.

Otrdien 5.-8.klase pierādīja savas zināšanas valodas spēlē „Vārdšķiru labirintā”.

Trešdien 5.-7.klase iejutās atraktīvā spēlē „Mēmais šovs”, kurā atveidojamie vārdi bija tēli no literārajiem darbiem un puķu nosaukumi salikteņos.

OVG vskCeturtdien 7.-9.klase apliecināja savas spējas netradicionālu uzdevumu veikšanā valodā un literatūrā erudīcijas spēlē „Veiksme. Intuīcija. Prāts.”

Piektdien 7.-9.klase izpaudās radošajās darbnīcās „Pasaku tēli šodien – latviskuma paudēji.” 7.klase to izteica ar brīnumpupas tēlu, jo pupa ir tā, kas mums liek augt, attīstīties, nebaidīties no grūtībām. 8.klasei tas bija trešais tēva dēls ar būtisku atziņu – gribam vai negribam, bet ir mūsos katrā kaut kas no tā trešā, kas palīdz nepazust šodienas sagrozītajā vērtību pasaulē. 9.klase savu redzējumu izteica caur laimes tēlu, jo laimi vajag prast ieraudzīt, pazīt šodien un nepazaudēt.

Skolēniem šī nedēļa lika paskatīties uz dzimto valodu caur dažādiem aspektiem, ieraudzīt tajā skaisto un neparasto un apzināties tās nozīmīgumu.

Vairāk foto


 

Valentīndiena mums pazīstama kā svētki mīlestībai, un šī diena, kas vieš tikai pozitīvas emocijas, ir jau iedibināta tradīcija arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā.

24.februārī skolā notika Valentīndienas pasākums. Pasākuma vadītājas Ance Pakalne un Airita Rubina iepazīstināja klātesošos ar svētā OVG vskValentīna vēsturisko nozīmību, kāpēc tad mēs svinam šo dienu. Pēc tam skaistā pasakā par princeses Zeltmatītes mīlestību klases ar popielas priekšnesumiem izspēlēja šo mīlas stāstu. Pasaka iesāka savu vēstījumu par muļķi sirdi, ko atainoja 5.klase, krita pie kājām Genovevai, ko izspēlēja 6.klase, iemirdzējās sniegā kā sārta dzērvenīte, ko meklēja un atrada 7.klase, savijās divu siržu mīlasstāstā – duetā arī 7.klases izpildījumā, atzinās, ka nu ir pēdējā reize, kad tiekamies,  8.klases izpildījumā un uzvijās debesīs kā kaija 9.klases izpildījumā, lai tad mierīgi aizšūpotos upes viļņos kā puķīte pa dambi, ko izvizināja 5.klase. Popielas priekšnesumus caurvija dažādas tematiskās atrakcijas, kurās skolēnu atsaucība bija liela, jo visi gribēja būt gan spēcīgākie, gan atraktīvākie, gan, gan… Bet tas jau arī pieder pie mīlestības stāsta – ticēt sev un savām vēlmēm.

Paldies skolotājai Dagnijai Pakalnei, kas ietērpa šo mīlasstāstu košās krāsās! Lai februāris – puteņu mēnesis ir mums visiem gaišs, ticot mīlestībai!

Vairāk foto

Ilze Zilbere,
latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

Barikādēm – 26.Ugunskuri. Dūmi. Barikādes. Apkārt cilvēki. Tā pirms 26 gadiem izskatījās mūsu galvaspilsētā Rīgā.

20.janvārī Gaujienas tautas namā pulcējās Gaujienas skolēni un ciema iedzīvotāji, lai atcerētos svarīgos notikumus, kas risinājās Latvijas neatkarības atgūšanas sākumā. Par notikumiem Viļņā un Rīgā skolēniem lika atcerēties vēstures skolotāja Līga Bukovska.

Emocionāli pasākumu paspilgtināja Gaujienas skolas meiteņu ansamblis ar patriotiskām dziesmām.

Pirms  Zigurda Vidiņa filmas “Tēvu barikādes” ievadvārdus teica tautas nama vadītāja Laima Poševa. Filmā ir septiņi stāsti par 1991. gada barikādēm Rīgā un to atskaņām mūsdienās.

„Tajā nedēļā nošāva divus manus draugus,” tā ir teicis režisors, „viņu priekšā man ir pienākums neaizmirst to laiku, kā arī atgādināt par to citiem. Tāpēc es atkal atgriežos tajā laikā, veidojot šo filmu. Cilvēka mūžā parasti nav daudz notikumu, kas radikāli izmaina viņa dzīvi. Man 1991. gada barikādes ir viens no šādiem notikumiem. Pirms divdesmit gadiem burtiski nedēļas laikā mainījās mana uztvere par Latviju, Latvijas iedzīvotājiem un, savā ziņā, pašam par sevi. Piecdesmit tūkstoši cilvēku spēja sanākt kopā uz barikādēm un aizstāvēt sapni – sapni par Latvijas neatkarību, neskatoties uz jebkādiem ārējiem, uzspiestiem apstākļiem. Šis sapnis ir piepildījies, šodien mums ir sava valsts. Kā šajā valstī jūtas barikāžu aizstāvji, cik liela daļa viņu cerēto sapņu ir īstenojušies?” jautā Zigurds Vidiņš.

Filmā netiek dotas atbildes, bet tā liek padomāt par mūsu valsti tagad un par valsts nākotni.

DSCN3875
DSCN3871
Līga Bukovska
Vēstures skolotāja 

 

Ojāram Vācietim – 83

15.novembris – sniegota vēlā rudens diena, kad Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola atzīmēja sava dzejnieka 83.dzimšanas dienu.

Skolēnu priekšnesumā izskanēja dzejas vārsmas, skolotājas D.Pakalnes izpildījumā dziesma ar O.Vācieša o-vacietim-83vārdiem. „Te mums jākļūst par pērlēm…” tā teikts O.Vācieša dzejas rindās.

Pērles ir mūsu radošie darbi, dzīvais vārds, kas izskan vai nu kā dzejolis, vai eseja, vai miniatūra. Kā katru gadu, arī šogad skolā notika literārais konkurss.

Šoreiz tas bija plašāka mēroga, jo atbalstījām Ādažu vidusskolas aicinājumu (tika uzaicinātas skolas pie Gaujas) piedalīties literārajā konkursā – veltītā Ojāra Vācieša daiļradei.

Un tā – labākais darbs klasē aizceļoja uz Ādažiem, uz konkursa finālu.

Labāko darbu autori bija Patriks Gavrilovs (5.kl.), Daniels Kalniņš (7.kl.), Rainers Alvateris (8.kl.), Airita Rubina(9.kl.).

No visiem 4 dalībniekiem atzinību Ādažu vidusskolas konkursā ieguva Patriks.

Skolēnu darbi, turpinot tradīciju, tiks ievietoti skolas literārajā žurnālā „Gauja”.

Šī diena arī bija žurnāla pirmā numura atklāšana.

 

Ilze Zilbere
Skolotāja 

 

Lāčplēša diena

lacpesa-diena-gaujienaGaismai mijoties ar tumsu, lāpas tika iedegtas pie Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas. Gaujienas skolēni devās ikgadējā lāpu gājienā uz Gaujienas kapsētu pie saviem Lāčplēšiem.

Šogad aprit 100 gadi kopš Ziemassvētku kaujām. Gaujienieši – strēlnieki arī piedalījās šajās kaujās. Gaujienietis Osvalds Zariņš 1916.gadā Ziemassvētku kaujās kā nodaļas komandieris trīs reizes piedalījās durkļu cīņās un iedvesmoja ar savu paraugu citus. 1917.gada 12.janvārī pie Ložmetējkalna, būdams sakarnieks, tika ievainots, bet palika savā vietā, līdz viņu ievainoja otrreiz. Par savu varonību un pienākuma izpildi viņš tika apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeņa III šķiru.

Cēsu kaujās piedalījās un izcēlās Voldemārs Briedis un Fricis Brīvnieks. Pret bermontiešiem sīvi cīnījās Augusts Paija, Andrejs Juškevics un Fricis Brīvnieks, kas cīnījās arī pret lieliniekiem Latgalē. Viņi visi tika apbalvoti ar Lāčplēša Kara ordeņa III šķiru.

Ziedi un sveces sagūla pie mūsu Brīvības cīnītāju kapu kopiņām. Mēs nedrīkstam aizmirst šo cilvēku devumu valsts aizstāvēšanā gan pret fon der Golca, gan pret Bermonta, gan pret lielinieku karaspēku.

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem un skolas absolventiem, kuri piedalījās Lāčplēšu atceres pasākumā! Īpašs paldies 7.klases skolēniem – Ancei Pakalnei, Jēkabam Kalniņam, Ginterem Ķelpam, Danielam Auziņam un Austrim Kalniņam, kuri mūs iepazīstināja ar Gaujienas Lāčplēšu cīņām!

Foto no lāpu gājiena 

Līga Bukovska
Vēstures skolotāja

 

Līdzdalība sporta sacensībās “Lāčplēšu stafete – 2016” Trapenē

Trapenes pamatskola par godu Lāčplēša dienai organizēja sporta sacensības “Lāčplēšu stafete – 2016”.Lāčplēša stafete Trapenē

Piedalījās Tilsi skolas no Igaunijas, D.Ozoliņa Apes vidusskolas, Gaujienas internātpamatskolas, Trapenes pamatskolas un mūsu skolas komandas.

Četras stundas pagāja spraigās sacensībās, spēlējot tautas bumbu un skrienot stafetes. Šoreiz sapratām, ka mums ir jāaudzē spēki un veiklība nākamajām sacensībām.

Paldies mūsu skolas skolēnu komandas dalībniekiem, kas piedalījās šajās sacensībās, Simonai Sarkangalvei, Ijai Alvaterei, Megijai Trallai, Žanetei Jāņkalnei, Megijai Lukjanovičai, Kristeram Elmanim, Kristeram Lārmanim, Uvim Sproģim, Kristeram Pētersonam un Emīlam Jāņkalnam!

Foto no sacensībām

Līga Bukovska
Skolotāja 

 

Dzeja – patriotisma veicinātāja

Novembris ir mūsu valstij svēts mēnesis. Tas ierakstīts paaudžu paaudzēs ar asinīm un sirds mīlestību, tas ir laiks, kad pieminam savus varoņus Lāčplēša dienā, godinām Latviju tās dzimšanas dienā, kad pirmās baltās sniegpārslas uzvirmo kā dvēseļu putenis novembra pelēkajās debesīs.

Mūsdienu jaunatnei ar asinīm sava uzticība valstij nav jāpierāda, mums ir tā gaišākā daļa – sirds mīlestība -, ko varam apliecināt dažādos veidos, arī rakstot dzeju. Tāds ir Salacgrīvas novada bibliotēkas izauklētais Vidzemes patriotiskās dzejas festivāls – šogad jau septītais. Skolēni no visas Latvijas tiek aicināti piedalīties dzejas un zīmējumu konkursā – veltītā Latvijai. Radošais darbs sākas pavasarī  un svinīgi tiek noslēgts rudenī – Lāčplēša dienā. Šogad 7. Patriotiskās dzejas festivāla tēma bija „Latvji, brauciet jūriņā!”, godinot ievērojamo jaunlatvieti, Ainažu jūrskolas dibinātāju Krišjāni Valdemāru.

No Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas uz Vidzemes 7.patriotiskās dzejas festivālu šogad tika uzaicināti 4 skolēni un skolotājas – Ilze Zilbere un Lūcija Kapača. Mājot sveicienus sniegotajai jūrai, Lāčplēša dienas rītā ieradāmies Salacgrīvā. Svinīgais pasākums notika Salacgrīvas kultūras namā, kur bija piestājis bibliokuģis

„Krišjānis Valdemārs”. Apsveikuma vārdus klātesošajiem teica festivāla organizētāji, īpaši sirsnīgi sveica festivāla patrons –  kinorežisors Jānis Streičs. Tika sumināti klašu grupās konkursa uzvarētāji, labāko darbu autori lasīja savus dzejoļus. Apsveikuma vārdus dzejā skolēniem un skolotājiem teica dzejnieki Valdis Rūja, Arnolds Auziņš, Viks, Ronalds Briedis, Eduards Aivars, Inga Pizāne u.c., kuri kuplināja ar saviem dzejas lasījumiem šo pasākumu. Smaidu un vēlmi līdzdarboties izraisīja Operas mākslinieku atraktīvā uzstāšanās. Pēc pasākuma svinīgās daļas varējām baudīt pusdienas no armijas lauku virtuves, tādējādi pieskaroties sendienu elpai.

Atzinības par savu radošo darbu saņēma Jūlija Katrīna Celenberga (skolotāja L.Kapača), Bella Agnija Vāciete (skolotāja L.Kapača). Pateicību un balvu kā konkursa fināliste saņēma Airita Rubina (skolotāja Ilze Zilbere), Airita gan pasākumā nevarēja piedalīties, jo savu patriotismu meitene 11.novembrī apliecināja, stājoties jaunsargu rindās un dodot svinīgo zvērestu. Tas tikai vēlreiz apliecina skolēnu patriotiskās jūtas, kas nav nejaušība. Balva par dalību konkursā tika piešķirta arī Megijai Lukjanovičai.

Arī skola dāvinājumā saņēma jaukas dzejas grāmatas.

Laiks rit uz priekšu, bet vērtības nemainās. Saules mūžu Latvijai!

Ilze Zilbere
skolotāja 

 

Jau trešo gadu Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā skolā no 1.-8. klasei piedalās “Putras dienās 2016,” ko rīko AS “Rīgas Dzirnavnieks” un “Herkuless” sadarbībā ar Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru (VISC) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC).

Tās mērķis ir popularizēt putras kā mūsdienīgu ēdienu un radīt jaunas putras ēšanas tradīcijas. putras dienaputras dienaGraudaugi ir viena no nozīmīgākajām produktu grupām, tāpēc ir svarīgi, lai iedzīvotāji Latvijā mainītu savus ikdienas paradumus un daudz biežāk ēstu graudaugu ēdienus, it īpaši veselīgās putras.

Arī mūsu skolas skolēni klasēs kopīgi runāja par veselīgu uzturu, iepazinās ar piedāvātajām prezentācijām un putru receptēm, radīja paši savas, baudīja tās un mēģināja izgaršot ar vairākiem ievārījumiem.

Dažas klases veidoja klasē konkursus par veselīgu dzīvesveidu, putru ēšanu, daži mielojās ar AS “Rīgas dzirnavnieka” atsūtītajām dāvaniņām – putrām, citi ar “Herkuless” brokastu batoniņiem. Katra klase saņēma diplomu par piedalīšanos “Putras dienās 2016.”

Skolēnu receptes tika ievietotas arī Latvijas recepšu pavārgrāmatā interneta vietnē http://www.putrasprogramma.lv

Pirmo gadu skolā izveidojām izstādi “Mana putras bļodiņa.” Tajā piedalījās gan skolēni, gan skolotāji, atnesot savu putras bļodiņu vai šķīvīti, kura rītos sastopama uz mūsu galda. Redzējām no cik dažādām un interesantām bļodiņām mēs katrs baudām enerģijas devēju visai dienai – putru.

Foto šeit

Dagnija Pakalne
Dir.vietn.audz.jomā 

 

Labie darbi 2016

Šogad skolā brīvprātīgi aicinājām skolēnus iesaistīties Labo darbu nedēļā, kas norisinājās no 17.-21. oktobrim.

Labus darbus par prieku sev un citiem sagādāja 1. un 7.klase, kuras lasīja ābolus skolas dārzā un pēc tam labie-darbi-gaujienanogādāja skolas pavārītēm, lai izspiestu sulu, lai konservētu ābolus. Pašiem pēc tam ziemā pusdienās būs rudens gardumi – gan saldajos ēdienos, gan kompotos.

9.klases zēni visu nedēļu nesa malku krāsnīm virtuvē un garderobē, atvieglojot darbu kurinātājai, bet 9.klases meitenes sakopa bijušo skolotāju un skolas darbinieku kapus Gaujienas kapsētā.

Paldies skolēniem un audzinātājām par paveikto!

Labos darbus apkopoja – Dagnija Pakalne

 

 

6. un 8.klases ekskursija

6.oktobrī 6. un 8.klases devās kopīgā ekskursijā. Mēs redzējām un iepazinām interesantas vietas:29546085433_2e8d30bf06_z

Zivju audzētava KĀRĻI
Iepazināmies ar Zivju audzētavas darbu. Apskatījām kā tiek audzētas, barotas, šķirotas un skaitītas zivis. Zivju audzētavas nodarbojas ar zivju resursu atjaunošanu (zivis, kuras pēc tam laiž publiskās ūdenstilpni).

Zvārtes iezis
Apmeklējām 19 metru augsto Zvārtes iezi, kas ir viens no populārākajiem un ainaviskākajiem smilšakmens iežu atsegumiem Latvijā. Mēs priecājāmies par Latvijas skaisto rudeni. Pēc katra apskatītā objekta varējām nopelnīt konfekšu balvu, atbildot uz jautājumiem. Žēl, ka nevarējām uzminēt jautājumus, tāpēc saskaitījām visus pakāpienus ejot uz Zvārtes iezi. Bet tas bija jauki!

Veco datoru muzejs Siguldā
Siguldietis „Mihails, internētā pazīstams kā MaiklsBlack” izveidojis privātu veco datoru kolekciju, kurā apskatāmi vairāk kā 200 datori, tehnikas un to apkopotā vēsture. 80% no datoriem galvenokārt ir darba kārtībā. Mēs spēlējām spēli uz ļoti veca datora.

Siguldas bobsleja trase
Braucot uz Siguldas bobsleja un kamaniņu trasi, apskatījām lielo zirnekli un spieķu parku. Apskatījām pirmo bobu un uzkāpām uz trases sākumu, kur priecājamies par Siguldas ainavu. Fotografējāmies pie boba.

Turaidas muzejrezervāts
Uzzinājām, ka Turaidas muzejrezervāts, šajā vietā veidojies no 11.gadsimta. Iepazināmies ar Latvijas vēstures faktiem apskatot daudzās muzeja ēkas. Uzkāpām tornī, lai apskatītu Turaidu no augšas. Devāmies uz Dainu kalnu, kur apskatījām lielās skulptūras. Baudījām rudeni, priecājoties un organizējot „lapu kariņus”.

Tarzāns
Bija ļoti interesanti iziet visas krāsainās takas. No augšas varēja vērot citus parka apmeklētājus un izjust adrenalīna pieplūdi smadzenēm. Tas prasīja lielu fizisku izturību. Pēc tam līdzpaņemtās maizītes bija ļoti gardas. Varējām baudīt arī karstu balto šokolādi. Bet tomēr mājupceļā vēl iebaudījām burgerus un iepirkāmies veikalā.

Paldies skolotājām Gunitai un Anitai par jauko ekskursiju.

Megija un Bella Agnija (6.klase)

 

Gaujienieši veiksmīgi turpina piedalīties patriotiskajā spēlē “Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!”

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni turpina vidusskolēnu tradīciju rudenī piedalīties militāri patriotiskajā spēlē “Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!”

Piedzīvojumu un izaicinājumu spēle “Jaunie Rīgas sargi” ir Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centra Jauno plānošanas politikas iniciatīvu sastāvdaļa, lai popularizētu Nacionālos Bruņotos spēkus un rekrutētu jauniešus dalībai Jaunsardzes kustībā.

30149592272_ef5af86bfe_zSpēles mērķi ir popularizēt Jaunsardzes kustību un Nacionālos bruņotos spēkus (NBS) pusaudžu un jauniešu vidū, izglītot jauniešus par Latvijas vēsturi, valsts aizsardzības, drošības politikas sniegt pamatzināšanas komandas darba efektivitātes uzlabošanā, savstarpējās komunikācijas veicināšanā; sniegt pamatiemaņas, darbojoties āra dzīves apstākļos.

Šogad spēles sākās Trikātā, kur piedalījās septiņu skolu  – Jāņa Cimzes Valkas ģimnāzijas, Strenču vidusskolas, Smiltenes vidusskolas, Alūksnes novada vidusskolas, Blomes pamatskolas, Trikātas pamatskolas un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas komandas. Šogad komandu skaits bija mazāks, taču cīņa bija sīva. Piedalījās komandas ar iepriekšējo pieredzi. Gaujienas komandu “Gaujienas sargi” veidoja – Airita Rubina (komandas kapteine), Karmena Augule, Estere Rožkalne, Daniels Auziņš, Austris Kalniņš un Ginters Ķelps. Nevienam nebija iepriekšējās pieredzes, bet cīnīties griba gan.

Pasākumu atklāja Jaunsardzes instruktors R.Leitens un  atvaļinātais Nacionālo bruņoto spēku virsseržants, starptautisko operāciju dalībnieks, kaskadieris, militārais konsultants un aktieris Ziedonis Ločmelis. Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta direktors Ansis Strazdiņš savā uzrunā lika atcerēties Brīvības cīņas un brīvības cīnītāju nesavtīgo devumu Latvijas valstij. Spēli atbalstīja Trikātas pagasts, un uzrunu teica Trikātas pagasta pārvaldes vadītājs.

Spēles pirmajā daļā skolēni darbojās sešās darbnīcās, kur  ieguva prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, orientēšanās, vajadzīgā ekipējuma atlasīšanā, nometnes ierīkošanā, sakaru izveidošanā un vēsturē.

Pēc lauku virtuves pusdienām varēja sākties misijas skrējiens. Pirms tam katrai komandai bija jāiepazīstina žūrija ar sevi un jāpastāsta par savas komandas izveidoto karogu. “Gaujienas sargi” savā karogā bija attēlojuši astoņstaru sauli par godu latviešu strēlnieku simtgadei, zobenu – gatavi aizstāvēt savu zemi un latviešu spēka zīmes. Komandas moto –  “Mēs iesim un cīnīsimies līdz galam!”.

Un tad sākās misijas skrējiens. Tagad svarīgas bija iegūtās iemaņas, komandas saliedētība un atbalsts vienam otram.

Vēlā pēcpusdienā komandas stājās uz noslēguma līniju. Apsveikumi un pateicības skolēniem par piedalīšanos spēlē. Visi gaidīja rezultātus. Liels bija prieks un saviļņojums, izdzirdot Gaujienas komandas vārdu kā 3.vietas ieguvējus. Malači! Lepnums par savu uzdrīkstēšanos un mērķtiecību spēles laikā! Mājup braucot bija liels gandarījums, ka mēs esam godam turpinājuši vidusskolēnu iesākto.

Foto šeit

Komandai līdzi juta un notikušo aprakstīja vēstures skolotāja Līga Bukovska


 

7.klase iepazīst Kalamecu un Markuzu gravas

27. septembrī 7.klases skolēni devās iepazīties ar Kalamecu – Markuzu gravām. Līkumotais meža ceļš, 30230412046_688b8146f5_z1zirneklīšu tīmeklīši brūkleņu mētrās, priežu zaros un neliela čalojoša skolēnu grupiņa.

Pirmās mājas, lauku ceļš un nelielajā koku pudurī paslēpušās Kalamecu gravas. Pa nelielu nogāzi nonākam lejā. Gravā tek Kalamecu upe, gultne ir izžuvusi, un mēs pa dolomītu plāksnēm turpinām iet. Var redzēt akmens slāņu atsegumus. Kalamecu gravas garums ir 240 metri, platums līdz pat 22 metriem, dziļums 12 metri.

Izstaigājuši Kalamecu gravas, dodamies pāri rasainajam laukam uz Markuzu gravām. To garums ir 250 metri, dziļums 13 metri, bet platums 14 – 25 metri. Tajā redzami arī klinšu sienu atsegumi. Markuzu gravā arī var atrast ūdenskritumiņus un alas. Gravas labajā nogāzē ir astoņus metrus dziļa, ne visai augsta mākslīga ala, kas izlauzta, iegūstot Pļaviņu svītas dolomītus. Gravas ir valsts nozīmes ģeoloģiskie aizsargājamie objekti.

 Diezgan veiksmīgi pārvarējuši gravas nogāzes, mēs iekurinām ugunskuru un pusdienojam. Skan smiekli, stāstot jokus. Spēki ir uzkrāti, un sākas dažādas spēles. Nogurums ir aizmirsies, un Markuzu grava spēļu laikā tiek iepazīta gandrīz pa centimetram.

Mājupceļā uzkāpjam vēl medību tornī, uzsaucam un klausāmies spocīgo atbalsi Markuzu gravās. Esam iepazinušies ar gravām, saelpojušies rudens gaisu un jautri pavadījuši laiku.

Foto šeit

Līga Bukovska
7.klases audzinātāja 

 

 

2013.-2016. mācību gada aktivitātes


 

Grāmata „Adzele –Gaujiena” stāsta par Gaujienas novadu no 12. gs. līdz mūsu dienām. Gaujienas novads ir daļa no Latvijas ar bagātu un ievērojamu pagātni. „Adzele –Gaujiena” pirmo reizi vienā grāmatā aptver pagasta vēstures galvenos posmus un raksturo vēsturiskās attīstības tendences.

Pirms grāmatas rakstīšanas esmu ilgstoši nodarbojies ar novadpētniecību, savācis daudz senlietu, fotogrāfiju, rakstītus vēstures materiālus, nostāstus, daudz vēsturisku priekšmetu, kas apkopoti skolas un pagasta vēstures muzejā. Muzeja materiāli un vēl šīs grāmatas rakstīšanas laikā iegūtās aculiecinieku liecības, atmiņas un atziņas, tiekoties ar ievērojamiem Latvijas vēsturniekiem, preses un arhīvu materiāli izmantoti tekstā. Vārds „Adzele” grāmatas nosaukumā minēts tāpēc, ka tas ir senais apdzīvotās vietas Gaujienas nosaukums. Starp daudzajiem rakstiem ievērojama daļa ir stāstījums par pirmajām skolām, kuru rašanās sākusies pirms vairāk nekā 300 gadiem. Daudzu skolu mantiniece ir Gaujienas vidusskola, kura dibināta brīvās Latvijas laikā (1922), pēc tam pārdzīvojusi okupāciju un tagad turpina darbu atjaunotā Latvijā. Grāmatā ir skarbas liecības par pagasta iedzīvotāju likteni vācu muižnieku jūgā, par cīņām 1905.gada revolūcijā, par sarkano teroru 1919.gadā, Otrajā pasaules karā un izsūtīšanas gados.

Par dzīvi Gaujienā un mācībām vidusskolā rakstīts daudzās absolventu, skolotāju un pagasta iedzīvotāju atmiņās.

Ceru, ka grāmata būs bagāts izziņas avots ne tikai pagasta iedzīvotājiem. Īpaši tā noderēs skolēniem, lai viņi uzzinātu vairāk par dzimto vietu, kā cīnījās pret svešām varām mūsu senči, kā ar gaujieniešu piedalīšanos brīvības cīņās tika nosargāta neatkarīgā Latvijas valsts, kā ar aktīvu un pasīvu pretošanos pārdzīvoja 50 okupācijas gadus un piedzīvoja neatkarīgas Latvijas atdzimšanu.

Grāmata „Adzele – Gaujiena” iemūžina daudzu novada paaudžu veikumu, topot par viņu piemiņas sargātāju.

Harijs Grāvis

Grāmatu var iegādāties Gaujienas info centrā – tālr: 64381601, mob. 28386923,
e-pasts: info@gaujiena.lv

Grāmatas priekšskatījums: Grāmata Agzele&Gaujiena (3,5 MB)

14. marts, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs