Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

Print Friendly, PDF & Email
Adrese: „Vidusskola”, Gaujienas pagasts, Apes novads,LV – 4339
Tālruņi: 64381157 (direktore), 64381629 (skolotāju istaba),
64381631 (lietvedība)
Fakss: 64381157
E-pasts: gaujiena.vidusskola@ape.lv
Direktore: Ieva ZARIŅA
      


mājas lapa:
http://www.gaujienasvidusskola.lv

      GAujiena         

 

 


Ziņas par iestādi

Ar Apes novada domes 14.03.2016. lēmumu Nr.31, tika reorganizēta Apes novada pašvaldības izglītības iestāde “Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola”, par Apes novada pašvaldības izglītības iestādi „Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola” pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai ar 2016.gada 1.septembri.  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas pamatskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

2018./2019.mācību gadā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā mācības uzsāka 65 skolēni, 42 pirmsskolēni. 


 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir trīs gadsimtus ilgās novada skolu vēstures galvenā mantiniece.

Skola dibināta 1922.gada 3.septembrī. 90 gadus skola ir Gaujienas izglītības, kultūras, sabiedrisko aktivitāšu centrs.

Tās pastāvēšanas laikā skolu ir vadījuši trīspadsmit direktori, strādājuši radoši pedagogi un beiguši simtiem skolēnu, kas kļuvuši par pazīstamiem sava aroda pratējiem Latvijā.

Pašlaik skolas direktore ir Ieva Zariņa un strādā astoņpadsmit pedagogi.

2009.-2011.gadā skola realizēja ERAF projektu „Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas dabaszinātņu kabinetu materiālās bāzes atjaunošana” un iekārtoja matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetus ar modernajām IT un mācību līdzekļiem. Skolas bibliotēka tika papildināta ar mācību un izglītojošo literatūru.

Mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles, multiprojektori un individuālie datori.

Skolēni ar labiem rezultātiem piedalās Alūksnes un Apes novadu, valsts olimpiādēs konkursos.

12.klases skolēni ir ieguvuši Ceļamaizes un J.Vītola stipendijas studijām augstskolās.

Skolā atrodas Gaujienas novada vēstures un skolu vēstures muzejs ar bagātīgu eksponātu klāstu.

Skola ir Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga kustības dalībniece un 2011./2012.mācību gadā jau trešo reizi glabā Skolnieku rotas piemiņas karogu.

Skola ir starptautisku projektu Comenius, E- Twinning dalībniece un īstenotāja. Skolēni projektu ietvaros ir apmeklējuši Vāciju, Īriju, Turciju, Lietuvu u.c., kā arī Eiropas Parlamentu Strasbūrā Francijā.

Ir saņēmusi EUROSCOLA sertifikātu.

Pašlaik skola darbojas projektā „Draudzīgā skola”. Skolēniem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas sportā, kora mākslā, novada pētīšanā un izzināšanā, lietišķajā etiķetē, vides pētniecība, datorzinībās u.c.

Skolā darbojas mazpulks un jaunsargi.

Skolēni veido skolas mājas lapu.

Katru gadu tiek piešķirta Rutas Antones literārā prēmija labākajam jaunajam autoram.

Skolā darbojas nevalstiskās organizācijas kluba „Māja – jaunatne vienotai Eiropai” vienība „Kāpnes”, kuras mērķis ir sekmēt skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, kā arī organizēt pasākumus, kas saistīti ar izglītības sniegšanu par Eiropu.  

Pašnovērtējuma ziņojums 2018 (1 MB, pdf)

 


 Licencētās programmas

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola piedāvā apgūt šādas akreditētas izglītības programmas:

 1. Pamatizglītības programma (21011111)13011)

 

Interešu izglītības – pulciņu programma:

 • Koris 1.- 4.kl. (vadītāja – D.Pakalne)
 • Koris 5.- 9.kl. (vadītāja – D.Pakalne)
 • Ansamblis 1. – 6.kl. (vadītāja – D.Pakalne)
 • Sports, sporta spēles (vadītājs – A.Savickis)
 • Skolēnu mācību uzņēmums “Ābolītis” (vadītāja – V. Jaukule)
 • Vizuālā programmēšana – datorika 1.klasei (vadītāja – D.Pakalne)

 

Izskatot Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktores Ievas ZARIŅAS 12.03.2019. iesniegumu  28.martā Apes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu saskaņot  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupas slēgšanu audzēkņu apmeklējumam vasaras periodā no 08.07.2019.līdz  02.08.2019.  

 

Lēmums par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Noteikumi par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs”

Pielikums Apes novada domes 26.09.2019. lēmumam Nr.153 (prot.Nr.12, 8.p.)
Apes novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma izmaksu kopsavilkums

 
 

 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola uzsākusi dalību Erasmus + stratēģisko skolu sadarbību projektā “Mēs dzīvojam kopā un mēs nevaram viens bez otra. Sociāli emocionālā mācīšanās (saīsinājumā angliski  – SEL)” .

Projekta galvenie mērķi:

 • Izpētīt un identificēt SEL specifiskos aspektus katrā projekta dalībvalstī; kopā izveidot , aprobēt un izplatīt sociāli emocionālās mācīšanās un mācīšanās mācību resursus.
 • Paaugstināt zināšanas par citām valstīm.
 • Attīstīt skolēnu  sociālo un starpkultūru kompetences.
 • Veicināt taisnīgumu un bērnu no nelabvēlīgām un imigrantu ģimenēm integrāciju skolās.
 • Svešvalodu zināšanu uzlabošana un pielietojums.
 • Digitālo kompetenču prasmju paaugstināšana, izmantojot inovatīvi integrētas pieejas.

Projekta gaitā tiek plānotas daudz dažādas aktivitātes, savstarpēji skolēnu un pedagogu apmaiņas braucieni. Katra valsts būs atbildīga parOVGPnoteiktām aktivitātēm.

Plānotais projekta rezultāts: skolēni kļūs toleranti viens pret otru un citiem sabiedrības locekļiem, skolēni sapratīs sociālās, etniskās, lingvistiskās un kultūras atšķirības, ‘lauzīs’stereotipus, lietos jaunās IT un uzlabos svešvalodu prasmes.

Plānotie projekta gala produkti: SEL mācību materiāls, projekta mājaslapa, mini 7 Eiropas valodu vārdnīca, digitālas mākslas darbu un foto izstādes, ‘Scratch’spēle.

Projekta budžets:  48 000 EUR

Projekta partneri: Nīderlande, Portugāle, Itālija, Turcija, Slovākija, Apvienotā Karaliste, Latvija

Publikācijas:
Erasmus+ projekta “SEL” noslēdzošā vizīte Portugālē
Skolotāju vizīte Itālijā Erasmus+ projekta „SEL” ietvaros
Projekta Erasmus+ “SEL” apmācību vizīte Apvienotajā Karalistē


Ieva Zariņa,
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore

 

2019./2020. mācību gada aktualitātes

Aktivitātēm var seko līdz skolas mājas lapā http://www.gaujienasvidusskola.lv

 

9.oktobrī norisinājās starpskolu futbola sacensības “Grundzāles izaicinājums”, kurā dalību ņēma arī mūsu skolas puišu komanda, kurā pārliecinoši izcīnīja 1.vietu. Turnīrā piedalījās 6 komandas, katrā grupā tika iedalītas 3 komandas, savu apakšgrupu mūsu skolas puiši uzvarēja un arī nedz pusfinālā, nedz finālā neļāva nevienai citas skolas komandai sevi uzvarēt, kas rezultātā ļāva svinēt pārliecinošas uzvaras pār citu skolu komandām.

Mūsu puiši rādīja ļoti cienījamu sniegumu individuālajā meistarībā kā arī komandas taktiskajā spēlē, kas visa turnīra garumā tā arī neļāva ne reizi pārspēt mūsu vārtu vīru un komandas kapteini – Kristeru Lārmani.

Par labāko spēlētāju komandā pelnīti tika atzīts Džeims Bukoveckis, tāpat arī pārejie puiši – Miks Ābele, Emīls Jāņkalns, Kristers Elmanis, Roberts Gurovs, Kristers Pētersons, Uvis Sproģis bija pelnījuši celt 1.vietas kausu un kārt kaklā zelta medaļas. Paldies par pašaizliedzību!

Skolotājs O.Laucis


 

Nedēļā no 7.-11. oktobrim norisinājās piektās klases iesvētības.
5. klases skolēni visas nedēļas garumā iejutās dažādos tēlos – kolhoznieki, dažādu profesiju pārstāvji, dzīvnieki, jūrnieki kā arī viņiem bija iespēja iejusties pretējā dzimuma lomā. Katru dienu piektie ar savu audzinātāju kopā veica dažādus uzdevumus, ko viņiem bijām sagatavojuši mēs – 9. klases skolēni.
Arī piektdienas vakarā piekto klasi sagaidīja dažādi uzdevumi, kas pārbaudīja viņu saliedētību, veiklību un zināšanas vienam par otru. Vakara izskaņā piektie piekrita devīto sastādītajam zvērestam un parakstīja to ar saviem pirkstu nospiedumiem apliecinot, ka pildīs visus punktus, ko devītā klase ir iekļāvusi zvērestā.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā

Bella Agnija Vāciete


 

8. oktobrī mūsu skolā notika Skolotāju dienas pasākums.

Visi skolēni bija sagādājuši dažādus sveicienus, pārsteigumus, dzejoļus, dziesmas un pašdarinātus apsveikumus. Skolotājas skolas zālē ieveda mūsu skolas pašpārvaldes puiši. Pasākumu vadīja skolas prezidente Bella Agnija. Uzstājās 1.-4.klašu koris ar rudenīgām dziesmām, katrs klases kolektīvs individuāli no 5.-9.klasei gan runāja dzeju, gan attēloja medus lāci dziesmā, gan stāstīja pasaku par skolotājiem. Pašpārvalde izspēlēja jautras, sadzīviskas ainiņas no skolas dzīves. Visiem kopā bija iespēja ieraudzīt skolotāju fotogrāfijas bērnībā un atminēt tās. Pasākuma noslēgumā pašpārvaldes kolektīvs skolotājiem veltīja dziesmu popūriju un dāvināja pašu izcepto “Ābolu kūku.” Skolotājus apsveica arī vecāku padomes pārstāve Sanita Sproģe.

Esam gandarīti, ka mūsu skolotājas bija ļoti iepriecinātas par sagādātajiem pārsteigumiem.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā

Pašpārvaldes pārstāve -Karīna Zirdziņa


Dod godu Miķelītim…

Miķeļdiena latviešu folklorā ir ražas ievākšanas laiks, kad priecājamies par izaudzēto.

Rudens veltes uzziedēja arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas Miķeļdienas tirdziņā, kad skolas zālē pulcējās skolēni, lai celtu galdā pašu gatavoto produkciju.

Kūkas, vafeles, saldi un sāļi cepumi, kēksiņi, cukurgailīši, smalkmaizītes – viena par otru gardākas, pat augļu sula priecēja mūs visus. Ieguva gan pircēji, gan tirgotāji.

Kopumā piedalījās 30 tirgotāji. Visčaklākie bija sākumskolas klašu skolēni.

Paldies par atsaucību skolēnu vecākiem, kas mums visiem radīja patīkamas noskaņas!

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā

Atceres pasākums “Harijam Grāvim-95”

24.septembrī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas zālē dega sveces , ar atmiņu un domu soļiem nāca aizgājušie gadi pretī.

Mūsu skolā strādājuši daudzi izcili skolotāji un viens no viņiem- skolotājs, vēstures pētnieks, skolas muzeja dibinātājs, grāmatas “Adzele- Gaujiena” autors, Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Harijs Grāvis.

2.septembrī skolotājam paliktu 95 gadi, taču 2013.gada 12. jūnijā aprāvās Harija Grāvja darbīgais mūžs.

Jau septembra sākumā skolēni un skolotāji godināja viņa piemiņu Gaujienas kapos. 24.septembrī vēlreiz izstaigājām atmiņu taku pa skolotāja dzīvi. Skolēni  Niks Judenkovs, Kristers Lārmanis, Arta Zālīte, Rauls Pakalns, Bella Agnija Vāciete un Karīna Zirdziņa iepazīstināja klātesošos ar Harija Grāvja svarīgākajiem dzīves posmiem no bērnības līdz pat grāmatas izdošanas laikam.

Savās atmiņās dalījās mūsu skolas bijusī sākumskolas skolotāja Vera Pavlovska, kura bijusi Harija Grāvja skolniece, kolēģe un kaimiņiene.

Atmiņās par kopīgo darbu pie skolas muzeja atjaunošanas dalījās vēstures skolotāja Līga Bukovska, bet muzeja “Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece stāstīja par grāmatas izdošanas procesu, kā atlasīti materiāli, pārrakstīti teksti un ievietotas fotogrāfijas.

Liels bija skolēnu pārsteigums uzzinot, ka skolā strādā par skolotāju Harija Grāvja brāļa meita Aija Palmbaha. Viņa pastāstīja par sava radinieka Harija sirsnību, labestību un mīlestību pret Gaujienu.

Klātesošie nodziedāja skolotāja vienu no mīļākajām dziesmām “Še, kur līgo priežu meži”, dziesmas izpildīja 5.-9.klašu koris un mūzikas skolotāja Dagnija Pakalne. Pasākumu papildināja direktores vietnieces Līgas Bukovskas apjomīgā prezentācija par skolotāja bērnību, skolas gadiem un darba mūžu. Pasākumu var nosaukt arī par vēstures stundu, mūsu jaunajai paaudzei ir jāglabā atmiņas un cieņa pret mūsu novada un pagasta cilvēkiem.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā
 Ieva Zariņa
Direktore

 


Ekskursija čaklākajiem konkursa “Dabai labu darīt” dalībniekiem

19.septembrī 28 čaklākie makulatūras, PET pudeļu un bateriju vācēji devās ekskursijā uz Līgatni. Ekskursijas dalībnieki apmeklēja savdabīgo Vienkoču parku un kokamatniecības muzeju. Parkā skolēni uzzināja, kas ir vienkocis, dabas takā vēroja kokā veidotus Latvijas esošos un izmirušos dzīvniekus, vēroja interesantus pielietojumus otrreizējo atkritumu izmantošanai. Kokamatniecības muzejā varēja iepazīties ar senajiem darba rīkiem, bija interesanti uzzināt, kā senatnē tapa laivas, kuras izgrebtas no viena koka.

Apskatījām Līgatnes papīrfabrikas vēsturisko ēku, Līgatnes pilsētas skaistākās vietas. Visiem patika arī Līgatnes alas, kuras varēja izstaigāt ar lukturīšiem.

Ekskursijas noslēgumā skolēni priecājās Līgatnes Tīklu parkā.

Transporta izdevumus sedza SIA “ZAAO” par mūsu labajiem darbiem-iegūto 3. vietu pagājušajā mācību gadā.

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā
Ieva Zariņa
Direktore

Olimpiskā diena 2019- Tu vari, ja tu dari!

Šodien mūsu skolā risinājās Olimpiskā diena! Olimpisko dienu sākām ar kopīgu deju skolas zālē, kas katru gadu ir citādāka, taču šogad Olimpiskā deja bija  īpaši aktīva, lai pamatīgi izkustētos, iesiltu un pozitīvi uzlādētos pirms došanās nākamajās aktivitātēs, kas bija skolas sporta laukumos. Tika izveidotas piecas stacijas, kurās bija dažādi uzdevumi un katrai klasei ar tiem bija jātiek galā, taču lai tie sekmīgi tiktu izpildīti, bija nepieciešams ātrums, precizitāte, pacietība, kā arī radošums! Pēc tam katrs skolēns saņēma diplomu par to, ka ir piedalījies un sekmīgi ticis galā ar Olimpiskās dienas deju, uzdevumiem, tādējādi izrādot cieņu pret sportu!

Vairāk foto skolas Facebook.com lapā
Oskars Laucis
Sporta skolotājs 

Septembris ir dzejas laiks, septembris līdz ar košajiem rudens ziediem un pirmo zeltaino vilni koku lapotnēs atgādina, ka klāt ir Dzejas dienas.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā Dzejas dienas tika atzīmētas 12.septembrī. Šogad Dzejas dienu tēma – „Nāk rudens apgleznot Gaujienu…”

Klases jau iepriekš bija saņēmušas uzdevumus – vērot rudens krāsas savā dzimtajā Gaujienā, nepaiet garām dabas skaistumam, iedzīvināt konkrētu Gaujienas vietu savā dzejolī, lai to attēlotu atbilstošā no dabas materiāliem gatavotā mandalā. Un tā 12.septembra pēcpusdienā skolas pagalma zālājā uzplauka krāšņas mandalas – no košajām dālijām, zelta pielijušajām samtenēm, ugunīgajiem pīlādžiem un vēl un vēl… Katrai mandalai blakus bija novietots dzejolis, lai skatītāji varētu izprast ziedu un lapu valodā pateikto. Skolēnu sniegumu vērtēja literatūras skolotāja I.Zilbere kopā ar skolēnu pārstāvjiem. Vērtējums gan bija savdabīgs – katrai mandalai tika piešķirta īpaša nominācija tā, kā to redzēja, izjuta un saprata vērtētāji, līdz ar to arī vērtējums tāpat kā viss darba process bija radošs. Prieks, ka skolēni saskatījuši īpašas vietas, kas raksturo Gaujienu, ietērpuši tās dzejā un vizuāli parādījuši skaistajos dabas ornamentos. 1.klases skolēni izveidoja skaistu ziedu upi, jo tā ir Gauja, kas šūpojas rudens viļņos. 2.,4.klases skolēni pamanījuši pie skolas augošos ozolus, kuras zaros nakts stundās noteikti šūpojas gudrības pūce. 3.klase veidojusi skaistus ziedu starus – stīgas dzīvības ūdenim, kas plūst no dzidrā Lauvasmutes avota, 5.klase Gaujienas dabu – tuvāk un tālāk redzošo – ietērpusi ziedu karuselī. Krāsu viļņi, kas mijās visdažādākajos toņos, tā vien aicināja sēsties rudens šūpolēs un doties tālēs. 6.klases skolēni uz Anniņām paraudzījušies caur rudens krāsu virpuļiem, 7.klase uzbūra no ziediem un augļiem brīnišķīgu skolas attēlu, parādot, ka tā ir vieta, kur dzimst sapņi, jo skola ir visīstākā sapņu pils. 8.klases skolēni izvēlējās Gauju saistībā ar saulesstaru atspulgiem, bet 9.klase nav pagājusi garām Latvijas simtgades ozolam, kas nu jau krietni sakuplojis. Tas apliecina Latvijas mūžību, Gaujienas mūžību.

Tā Gaujienas atblāzmu glabāja mandalas un skolēnu rakstītie dzejoļi. Paldies skolēniem par ieguldīto darbu, klašu audzinātājiem kā labajiem padomdevējiem un palīgiem! Lai rudens zied mūsu veidotajās mandalās un priecē visus, kas mīl skaistumu!

Klašu foto skolas Facebook lapā

„Simtgades ozols
Vēl maziņš un sīks,
Bet daudz jau vairs nevajag –
Lielāks tas augs.
Redzējis maz tas vēl,
Bet redzēs daudz –
Vēros, kā tu un es
Audz.”

Ilze Zilbere
Skolotāja 
 

 

Klāt septembris Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā

Ar asteru krāsainību un saldrūgto mārtiņrožu elpu atsteidzies 1.septembris. Tas iezvana jauno skolas gadu, un daudziem tas saistās ar jēdzienu „jaunais gads”, jo kaut kas jauns sākas katra dzīvē no mums.

Zinību dienu Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā atveda stjuarte, kuras lomā lieliski iejutās direktora vietniece audzināšanas jomā Dagnija Pakalne,  ierazdamās ar reisu VASARA – GAUJIENA. Lidmašīnas numuru rotā skaitlis 97, jo tieši tik gadu aprit mūsu skolai šī gada septembrī. Caur jokiem uz pavisam nopietnām lietām mūs aizveda stjuarte, jo tie noteikumi, kas jāievēro lidmašīnas pasažieriem, ir būtiski arī skolēniem savās ikdienas gaitās. Prieks par 10 jaunajiem pasažieriem – pirmklasniekiem, kuri bijīgi spēra pirmos soļus 9.klases skolēnu pavadībā. Reiss bijis veiksmīgs, jo pieaudzis pasažieru – skolēnu skaits, kuri vēlas iegūt izglītību mūsu skolā.  Katra klase pārbaudīja savas zināšanas – atjautību uzdevumos, lai savā rīcībā iegūtu atraktīvās lidmašīnas modeli. Kad zālē nolaidās šo modeļu lietus, tas izraisīja vispārēju sajūsmu visiem klātesošajiem.

Novēlējumu jaunajam mācību gadam teica galvenā pilote – skolas direktore Ieva Zariņa, uzslavēdama skolēnus par labu darbu iepriekšējā mācību gadā un vēlot spēku un neatlaidību turpmākajam, paralēli mācību darbam darbojoties dažādos projektos un interešu pulciņos. Prieks, ka apstiprināts  Eiropas Savienības Erasmus + projekts.  Kā būtisku faktu direktore atzīmēja mūsu novadnieka, izcilā vēstures skolotāja Harija Grāvja ieguldījumu Gaujienas vēstures izpētē, jo skolotājam 2.septembrī apritētu 95.gadskārta. Piemiņas pasākumi tiks rīkoti Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā septembra mēnesī. Prieks, ka mūsu pedagogu saimei pievienojas jauns sporta skolotājs Oskars Laucis – mūsu skolas absolvents.

Labus vārdus turpmākajam teica Apes novada domes izpilddirektors Viesturs Dandens, paužot savu prieku, ka var sveikt skolas saimi šajā ēkā un un sekot tālāk tās gaitām.

Rudens ir uzsācis savu gājumu, iesim tam līdzi, piepildot takas ar savu darbu.

Sirsnīgi sveicieni skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem un vecvecākiem šajos skaistajos svētkos – Zinību dienā!

Vairāk foto skolas facebook.com lapā

Ilze Zilbere
Skolotāja 

 

 

 

 

 


 

2018./2019. mācību gada aktualitātes2017.2018. mācību gada aktualitātes
2016./2017. mācību gada aktivitātes
2013.-2016. mācību gada aktivitātes

 

Grāmata „Adzele –Gaujiena” stāsta par Gaujienas novadu no 12. gs. līdz mūsu dienām. Gaujienas novads ir daļa no Latvijas ar bagātu un ievērojamu pagātni. „Adzele –Gaujiena” pirmo reizi vienā grāmatā aptver pagasta vēstures galvenos posmus un raksturo vēsturiskās attīstības tendences.

Pirms grāmatas rakstīšanas esmu ilgstoši nodarbojies ar novadpētniecību, savācis daudz senlietu, fotogrāfiju, rakstītus vēstures materiālus, nostāstus, daudz vēsturisku priekšmetu, kas apkopoti skolas un pagasta vēstures muzejā. Muzeja materiāli un vēl šīs grāmatas rakstīšanas laikā iegūtās aculiecinieku liecības, atmiņas un atziņas, tiekoties ar ievērojamiem Latvijas vēsturniekiem, preses un arhīvu materiāli izmantoti tekstā. Vārds „Adzele” grāmatas nosaukumā minēts tāpēc, ka tas ir senais apdzīvotās vietas Gaujienas nosaukums. Starp daudzajiem rakstiem ievērojama daļa ir stāstījums par pirmajām skolām, kuru rašanās sākusies pirms vairāk nekā 300 gadiem. Daudzu skolu mantiniece ir Gaujienas vidusskola, kura dibināta brīvās Latvijas laikā (1922), pēc tam pārdzīvojusi okupāciju un tagad turpina darbu atjaunotā Latvijā. Grāmatā ir skarbas liecības par pagasta iedzīvotāju likteni vācu muižnieku jūgā, par cīņām 1905.gada revolūcijā, par sarkano teroru 1919.gadā, Otrajā pasaules karā un izsūtīšanas gados.

Par dzīvi Gaujienā un mācībām vidusskolā rakstīts daudzās absolventu, skolotāju un pagasta iedzīvotāju atmiņās.

Ceru, ka grāmata būs bagāts izziņas avots ne tikai pagasta iedzīvotājiem. Īpaši tā noderēs skolēniem, lai viņi uzzinātu vairāk par dzimto vietu, kā cīnījās pret svešām varām mūsu senči, kā ar gaujieniešu piedalīšanos brīvības cīņās tika nosargāta neatkarīgā Latvijas valsts, kā ar aktīvu un pasīvu pretošanos pārdzīvoja 50 okupācijas gadus un piedzīvoja neatkarīgas Latvijas atdzimšanu.

Grāmata „Adzele – Gaujiena” iemūžina daudzu novada paaudžu veikumu, topot par viņu piemiņas sargātāju.

Harijs Grāvis

Grāmatu var iegādāties Gaujienas info centrā – tālr: 64381601, mob. 28386923,
e-pasts: info@gaujiena.lv

Grāmatas priekšskatījums: Grāmata Agzele&Gaujiena (3,5 MB)

Dalīties:
14. marts, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs