26.09. plkst.14:00 Domes kārtējā 12.sēde

Apes pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”

Print Friendly, PDF & Email

Adrese: Pasta iela – 25,
Ape, LV-4337

mob.tālr. +371 27807791
E-pasts: iluta.apine@ape.lv
Vadītāja: Iluta APINE

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 44401901483

 


Iestādes darba laiks:
Darba dienās : 7:30-17:30


 

Ziņas par iestādi

Apes PII „Vāverīte” ir pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi pirmsskolas vecuma bērniem. 

2019./2020.mācību gadā iestādi apmeklē 61 bērni vecumā no 1-7 gadiem.

Iestādē strādā 17 pieredzējuši un radoši darbinieki,  kuru vidū ir logopēds, tehniskie un medicīnas darbinieks. Ir pieejami psihologa pakalpojumi.


Bērni dodas gan tuvākās, gan tālākās ekskursijās un pārgājienos, lai iepazītu skaistākās vietas un darbīgākos cilvēkus apkārtnē.Visa mācību gada garumā iestādē tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki, valsts un iestādes dzimšanas diena, sporta dienas, kā arī netradicionālie svētki .

Iestādes kolektīvs aktīvi līdzdarbojas dažādos pilsētas svētkos un labdarības akcijās.

Bērniem ir iespēja aktīvi darboties rotaļu laukumā, papildinot zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un papildinot velo braukšanas prasmes.

Iestādes vīzija – Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” ir vieta, kur attīstošā un drošā vidē , uz savstarpēju cieņu balstītā sadarbībā ar vienaudžiem un pieaugušajiem, norit katra bērna attīstība viņam nepieciešamā tempā un laikā.

Iestādes misija- radīt priekšnoteikumus katra bērna individuālo spēju un potenciāla pilnvērtīgai attīstībai apgūstot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot sociāli aktīva, patstāvīga, atbildīga un radoša sabiedrības pilsoņa veidošanos.

 


 

Licencētās programmas 

Apes PII „Vāverīte” ir pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina:

  •  Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)

Pašnovērtējuma ziņojums

Nolikums


 

Uzņemšanas noteikumi

Lēmums “Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Apes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu

Noteikumi Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Apes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Pieteikums rindā

Iesniegums

Pieteikuma atsaukšanai iestādes bērnu reģistra pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Iesniegums vietas piešķiršanai izglītības iestādē ārpus kārtas pirmsskolas izglītības programmas apguvei

 

 


 

Vecākiem

Laipni aicināti apmeklēt iestādi  un redzēt sava bērna darbību pedagoģiskā procesa laikā (pirms tam  apmeklējumu saskaņojot ar grupas skolotāju).

Lēmums par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Noteikumi par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs”


Lēmums Nr. 190 Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs

Lēmuma Nr. 190 pielikums

Lēmums Nr.191 Par grozījumiem Apes novada domes 04.10.2018. lēmumā Nr.140 “Par materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamo ģimenēm”

Septembrī visiem Apes novada izglītības iestādēs reģistrētajiem audzēkņiem tiks apmaksāti pusdienu ēdināšanas izdevumi, bet par turpmāko atbalsta apmēru ēdināšanai lems septembrī, kad būs zināmas ēdināšanas pakalpojuma izmaksas katrā skolā.

Par izmaiņām Apes PII “Vāverīte” kārtībā par ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu.

 


 

Aktivitātes 2019./2020. m.g.

2. septembra rīta puse iestādē sākās ar jautro brīdi “Nāc un pievienojies mums!”, kurā skolotājas pārsteidza bērnus ar izrādi “Gliemezīša draugi”.


 

12. septembra vakarpusē iestādē notika šī mācību gada pirmais vecāku saliedēšanās pasākums, akcentējot tēva lomu “Kopā mēs ar tēti!”

Šim pasākumam veselu nedēļu kārtīgi gatavojās bērni, vecāki un iestādes kolektīvs . Bērni gatavoja taustāmus un ēdamus pārsteigumus vecākiem , tēti asināja lāpstas, jo uzdevums bija zināms – rotaļu laukumā jāizveido garāka velo trasīte! Mammas steidza novākt dārzā izaudzēto, jo “Draudzības zupai” bija jāatnes viena zupas sastāvdaļa. Skolotājas rūpējās par sportiskām aktivitātes, lai bērniem ar vecākiem vēl pēdējās rudens dienās ir iespēja pasportot.

12. septembra vakarpusē ap 17.00 bērnudārza laukumā sāka valdīt liela rosība. Tik daudz lāpstas mūsu teritorijā nav bijušas pat būvniecības laikā! Sākumā kautrējoties, vai tikai es nebūšu vienīgais, vēlāk jau tēta un dēla lāpstas , lepni nesot tēti veidoja lāpstu parādi netālu no veicamā darba vietas.

Kamēr notika iepazīšanās, iedziedāšanās un iesildīšanās aktivitātes lietutiņš mēģināja atgādināt par rudens tuvošanos. Kaut arī ik pa brīdim uzlija, ieplānotais darbs tika padarīts ātri. Tēviem jautri darbojoties un vienam otru uzmundrinot rakšanas darbos, bērniem tika ierādīts darba tikumus un īstenots mazais bērnu sapnis – garāka velo trasīte! Mammas un skolotājas rūpējās par siltas zupas šķīvi strādniekiem.

Paldies bērniem , vecākiem un darbiniekiem, kas ar savu darbu palīdzēja realizēties saliedēšanās pasākumam! Šī diena atbilda sakāmvārdam “Daudz rociņu, daudz kājiņu lielu darbu padarīja!

 


Nelieks ieskats 2018./ 2019.mācību gada aktivitātes (268 KB, pdf)

2016./2017.mācību gada aktivitātes (661 KB, pdf)

2015./ 2016.mācību gada aktivitātes (2 MB, pdf)

2014./2015. mācību gada aktivitātes (3 MB, pdf)


 

Katru gadu Apes PII „Vāverīte” piedalās:

  • ZAAO konkursos „Šķiroto atkritumu akcija”
  • ZAAO pastkarte”
  • „Zaļo atkritumu ceļš”
  • ZAAO akcijās “Darīt dabai labu”
  • konkursā “Mazie palīgi lielos darbos”

(Sīkāka informācija pie grupu skolotājām)

 


 

Projekti

Apes PII “Vāverīte” ir starp 100 izglītības iestādēm, kas piedalīsies projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Kompetence ir komplekss jēdziens, kas sevī ietver zināšanas, prasmes un attieksme. Tikai tad, kad bērns saprot, ka tas viņam ir vajadzīgs vai vērtīgs, tas kļūst par ikdienā prasmīgi pilietojamu prasmi un attieksmi. 

Projekta īstenošana sāksies februārī, kad ar projekta atbalstu kopīgi tieksies pirmsskolas skolotājas, lai kopīgi plānotu, diskutētu un rastu labākos risinājumus mācību darba organizēšanai un bērnu sasniegumu vērtēšanai.  
Šajā procesā aicināti iesaistīties arī vecāki, jo atbildīgi par izglītības nodrošinājumu esam mēs visi. Tādēļ būsim aktīvi, lai veidotu jauno izglītības modeli kā labāko un pieņemamāko bērniem!

 Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” līdz ar jauno mācību gada sākumu  kopā ar partneriem no Francijas, Grieķijas, Rumānijas,Bulgārijas un Turcijas uzsāk realizēt jaunu ERASMUS +  programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektu “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu”.

Projekta pamatideja ir saistīta ar veselīgas ēšanas kultūras popularizēšanu bērniem  kā veselīga dzīvesveida daļu jau no pirmajiem dzīves gadiem visa mūža garumā.

 

Aicinām visus bērnus un viņu vecākus atbalstīt iestādes aktivitātes projekta ietvaros un līdzdarboties, lai mēs visi kopā gūtu pēc iespējas lielāku gandarījumu par paveikto projektā.

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: Let’s EAT together , Everybody Around the Table

Īstenošanas laiks: 01.09.2015.- 01.09.2017.
Projekta apraksts
Projekta mājas lapa
Blogs par Rumāņu talismana Bukaterela piedzīvojumiem Latvijā


Publikācijas:
Apes PII Vāverīte darbinieki tiekas ar projekta partneriem Bulgārijā
Projekta ietvaros PII “Vāverīte” ciemojas zobu higiēniste
Dziesmas un sveicieni Ziemassvētku noskaņās
Erasmus+ projekta partneru vizīte Apes PII “Vāverīte”
Apes PII “Vāverīte” grupa “Vāverēni” Skype sazinās ar Turcijas un Rumānija bērniem
Transnacionālā sanāksme Atēnās
Veselīgais velo brauciens
PII “Vāverīte” skolotājas projekta ietvaros dodas uz Rumāniju
Rumāņu talismana Bukatarela piedzīvojumi Latvijā
Projekta aktivitātes Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”
6 gadīgās grupiņas bērniem SKYPE videokonference ar Bordo pilsētas bērniem
Aicina uz tikšanos ar diētas ārsti Lolitu Viju Neimani
Pieredzes apmaiņa Turcijas bērnudārzā
Projekta aktivitātes 2015

Notiek pirmā starptautiskā partneru koordinatoru tikšanās Francijā
Apes PII Vāverīte bērni sāk iepazīties ar projekta partnervalstīm
PII “Vāverīte” sāk realizēt ERASMUS + projektu

 


 

Projekta “Sāksim ĒST kopā, visi ap vienu galdu” aktivitātes 2015./2016. mācību gadā

projekta “Veselīgais ceļojums” foto galerijas:

Mobilitāte Aradā, Rumānijā 13.-17.11.2011.
Mobilitāte Ankarā, Turcijā 25.-29.03.2012.
Mobilitāte Apē, Latvijā 03.-07.06.2012.

Dalīties:
26. maijs, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs