17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Trapenes pamatskola

Adrese: Trapenes pamatskola,
Trapene, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348
Tālrunis: 64329080,
fakss: 64324202
E-pasts: trapenes.skola@ape.lv
Direktors: Aivars Maltavnieks

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs
4412900904

           

 


 

Ziņas par iestādi

Trapenē skolu vēsture ir aizsākusies ap 1831.gadu, kad Bormaņu (tagad Trapenes) pagasta ,,Stempju” mājās tika izveidota soda skola. Tikai 1834.gadā uzcelta pirmā Bormaņu pagasta skola ,,Kristiņos”. 1864.gadā blakus vecajai skolai ar zemnieku  darbaspēku un muižas materiāliem tika uzcelta lielāka skola no koka.

1881.gadā uzcēla pagastskolu, kuru nosauca par Voldemārskolu. To uzcēla par muižas līdzekļiem Gaujienas un Bormaņu muižu īpašnieks Vodemārs fon Vulfs. Šī skola uzskatāma par tiešu Trapenes pamatskolas priekšteci. No sākuma skola bija trīsgadīga, vēlāk četrgadīga, līdz sešgadīgai. Voldemārskolā pieauga skolēnu skaits līdz pat 130, tāpēc radās nepieciešamība uzcelt jaunu skolu.

Laikā no 1934.gada līdz 1936.gadam tika uzcelta tagadējā Trapenes pamatskolas ēka. 2011.gadā aprit 75 gadi, kopš darbojas skola.

Skolas ārpusstundu darbu palīdz organizēt skolēnu dome, bet darbu ar vecākiem – skolas padome.

Skolā ir 2 pirmsskolas grupas: jaunākā bērnu grupa un piecgadīgo, sešgadīgo bērnu grupa. Grupās strādā 2 skolotāji, kā arī skolotāja palīgs. Skaistās un mājīgās telpās ir iekārtota skolas bibliotēka un lasītava. Bibliotēkas fondā ir vairāk kā 9 tūkstoši grāmatas.

 


Licencētās programmas 

1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)

2. Pamatizglītības programma (21011111)

 


 

Pašvērtējuma ziņojums 2016

 


Aktualitātes

Ārpusstundu pasākumu plāns 2016./2017 m.g 2.semestrim
Ārpusstundu pasākumu plāns 2016./2017 m.g 1.semestrim


„Mazgāsim rokas!”
Galvenais un pats svarīgākais noteikums, lai mēs neslimotu un būtu veseli, ir kārtīgi un cītīgi mazgāt rokas! Liekas jau, ka tas ir pats par sevi saprotams, bet ne kā! Šis svarīgais noteikums aizmirstas. Un tad nu visi netīrie mošķīši, kas dzīvo uz mūsu rokām ir ļoti priecīgi – viņiem sākās lielā ballīte, bet bērniem sākās veselības problēmas.

Jau vairākas pirmdienas līnijas skolā iesākas ar skolotāja Ineses teikto, cik svarīga ir personīgā higiēna, ka jāmazgā rokas utt., bet bērni to neņem vērā. Tā nu mēs – 5. un 6. klase audzināšanas stundā izzinājām, kādi tad ir šie mikrobi un baktērijas, kādu ļaunumu viņi mums nodara, kā jārīkojas, lai no viņiem atbrīvotos. Kad nu jau bijām gudri, tad izdomājām izveidot krāsainus plakātus, ko novietot pie izlietnēm, kur mazgājam rokas, kā arī pievienojām klāt instrukciju – kā pareizi nomazgāt rokas. Šādi plakāti tika pielikti skolas meiteņu tualetēs, puišu tualetēs, kā arī tika iedoti pirmsskolas grupām!

Ļoti ceram, ka skolēni paliks prātīgāki un cītīgi sāks mazgāt rokas!

5. un 6. klases skolēni un audzinātāja

APPLE 001 APPLE 003
APPLE 005

 

Draudzīgais aicinājums

Ir patīkami raudzīties uz skolēniem, kas ar prieku un lielu atsaucību iesaistās skolas pasākumos. 5. un 6. klase sociālo zinību stundā bija mācījušies par „Draudzīgo aicinājumu”, kas dod iespēju paplašināt skolu bibliotēku grāmata krājumus. Skolotāja bija aicinājusi bērnus uzdāvināt bibliotēkai kādu grāmatu vai spēli, ko skolēni arī darīja. Kopā ar skolotāju apmeklēja bibliotēku, pastāstīja par dāvināto grāmatu, APPLE 002kā arī sameklēja citos gados dāvinātās grāmatas. Viņi bija pārsteigti, ka šādu grāmatu ir gana daudz.

 Man ir prieks, ka šīs dāvinātās grāmatas ir ar saviem stāstiem, ka tās nav vienkārši izņemtas no mājas grāmatplaukta. Tika uzdāvināta arī spēle – domino, ko jau ir iemēģinājuši 1. klases skolēni.

Skolēni tika aicināti dalīties pārdomās par „Draudzīgo aicinājumu”:

Draudzīgā aicinājuma akcija
Draudzīgais aicinājums ir akcija, kurā dāvina bibliotēkām grāmatas, skolai mūzikas instrumentus un citas nepieciešamās lietas. Mēs to uzzinājām sociālo zinību stundā. Tas bija ļoti interesanti.

Draudzīgo aicinājumu ierosināja 1935. gadā. To uzsāka Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Akciju atjaunoja 1995.gadā  prezidents Guntis Ulmanis. Šī akcija turpinās līdz pat šai dienai. Mūsdienās tā ir papildināta ar diplomiem, medaļām un ceļojošajām sapņu pūcēm. Tās saņem labākās skolas, skolotāji, absolventi, mecenāti, sabiedriskie darbinieki un masu mediji.

Draudzīgais aicinājums ir akcija, tajā parasti bērni un pusaudži dāvina grāmatas, spēles un enciklopēdijas bibliotēkām. Mēs draudzīgajā aicinājuma akcijā devāmies uz mūsu skolas bibliotēku. Es uzdāvināju spēli ’’Domino’’, mans klasesbiedrs Artūrs uzdāvināja divas enciklopēdijas, bet Megija uzdāvināja grāmatu mazākajiem bērniem. Karīna un Enija uzdāvināja grāmatas nedaudz lielākiem bērniem Mēs arī iztaujājām bibliotekāri skolotāju Lieni Tomiņu – Bambuli. Prasījām vai ir kāda dāvināta grāmata vai spēle. Tur bija daudz dāvinātu grāmatu. Draudzīgais aicinājums ir viena no labākajām akcijām. Lai jums laba grāmatu lasīšana .

 Ar prieku 5. klases skolniece Linda Biļinska.

Draudzīgā aicinājuma akcija.
1935.gadā Kārlis Ulmanis – Latvijas  valsts prezidents nodibināja akciju „Draudzīgais aicinājums.” 1995.gadā to atjaunoja prezidents  Guntis Ulmanis. Šajā akcijā bijušie skolas absolventi tika aicināti  ziedot savai skolai grāmatas, mūzikas instrumentus savām  bibliotēkām.

Tā nu mēs 5. un 6. klases draudzīgie skolnieki arī nolēmām mūsu mīļās skolas bibliotēkai dāvināt grāmatas. Es uzdāvināju skaistu ilustrāciju grāmatiņu, Karīna, Artūrs un Enija arī uzdāvināja sev ļoti mīļas un interesantas grāmatas. Linda uzdāvināja jautru spēli. Skolā mūsu izvēlētajās grāmatās uzrakstījām novēlējumu, no kā šī grāmatiņa ir un ar prieku un smaidu sejā savas mīļās, sev ļoti tuvās grāmatas ziedojām mūsu skaistajai Trapenes pamatskolas bibliotēkai.

Ar labām sajūtām Megija Dimiņa

„Draudzīgais aicinājums” akcija
Sociālo zinību stundā mēs uzzinājām, ka ir tāda akcija “Draudzīgais aicinājums”. Šo akciju ierosināja Latvijas ceturtais prezidents Kārlis Ulmanis 1935.gadā. Akciju atjaunoja Guntis Ulmanis 1995.gadā. Un tā tika papildināta ar diplomiem, medaļām un ceļojošo sapņu pūci.

Mēs 5. un 6. klase piedalījāmies tajā. Nesām no mājām uz Trapenes skolas bibliotēku grāmatas un spēles. Bibliotēkā bija vēl citas “Draudzīgā aicinājuma” grāmatas. 5.klases meitenes atnesa interesantas grāmatas mazo klašu bērniem, bet viena meitene spēli. 6.klases zēns atnesa divas lielas, biezas enciklopēdijas lielāko klašu bērniem, bet mana klasesbiedrene mazajām klasēm grāmatu. Man diemžēl nebija ko nest bet es droši zinu, ka es atnesīšu.

Ar priecīgu prātu Samanta Supe
Cerot uz turpmāku sadarbību un atsaucību,
skolas bibliotekāre un  skolotāja Liene Tomiņa – Bambule

 


Trapenes pamatskola piedalās barikāžu atceres pasākumā „Domā par Latviju!”.

 Ik gadu skolā tiek pieminēti Latvijai tik svarīgie un nozīmīgie notikumi, kas risinājās 1991. gadā Rīgā barikāžu laikā. Lai mūsu skolēni izprastu šos notikumus, viņiem ir jāsniedz informācija, kas tas vispār ir!!! Kāpēc tā notika? Kā tas viss beidzās?

Iepriekšējos gados šo dienu pieminējām pie simboliska ugunskura skolas parkā, kur mums pastāstīja par tā laika notikumiem barikāžu dalībnieki, kā arī skatoties dažādas videofilmas ar aculiecinieku uzņemtiem kadriem.

Šajā gadā pasākumu veidojām kopā ar Trapenes kultūras namu. Piektdienas pēcpusdienā visi skolēni, sākot ar 1. klasi un beidzot ar 9. klasi, devāmies uz kultūras namu, lai kopīgi skatītos dokumentālo īsfilmu „Barikādes – Būt vai nebūt Latvijai?”.

Pēc filmas noskatīšanās visi varēja aplūkot fotoizstādi, kurā varēja arī atpazīt pašus trapeniešus, kuri piedalījās barikādēs.

Visi kopīgi devāmies iedegt ugunskuru pagasta parkā, lai tā radītajā siltumā varētu klausīties skolotājas Maijas Bambules atmiņās par barikādēs piedzīvoto. Skolēni ar interesi klausījās, jo, kā izrādās, skolotāja ir ne tikai bijusi barikādēs, bet arī uz Vislatvijas manifestāciju Rīgā, Daugavmalā 13. janvārī, kurā piedalījās ap 700 000 cilvēku. Visi kopīgi malkojām siltu piparmētru tēju, ko sagādāja skolas pavārītes, kā arī uzkodām sviestmaizes. Par laimi nebija tik auksts, kā tālajā 1991. gadā, kad ārā esot bijis ap -25 grādiem.

Manuprāt pasākums bija izdevies un bērnos, kaut nedaudz, bet radās priekšstats par tā laika notikumiem. Kopīgi pārrunājām arī to, kāda varētu būt Latvijas dzīve tagad, ja tauta nebūtu veidojusi šīs barikādes.

Liene Tomiņa-Bambule
skolotāja

 

Adventes laiks Trapenes pamatskolā

Iedegt sveci svētdienas rītā,
Par brāli vai māsu tuvāko saukt.
Adventes laiks – svētība laiks,
Par visiem kam grūti lūgšanu laiks…
Egils Dambis

Šogad ātrāk kā citus gadus aizdedzinājām 1.adventes sveci. To aizdedzinājām katrā mājā 27.novembrī. Arī
dsc_0681mūsu skolā šī sveces iedegšana adventes vainagā ir izveidojusies kā tradīcija.

Pirmo sveci šogad iededza 7.-9.klašu audzēkņi un audzinātāja. Bērni bija padomājuši par šī notikuma saturiskumu un atmosfēras radīšanu. Visi bērni sasēdās ciešā, draudzīgā aplītī un sveču gaismā noklausījās pārdomu pilnu stāstu par vienkāršu meitenīti un vientuļu, vecu vīru.. Par dāvināšanas prieku vientuļajiem cilvēkiem. Bērni pēc tam bija sagatavojuši arī piemērotu prezentāciju, kura papildināja radīto noskaņu.

Otro adventes svecīti iededza 5.-6.klases audzēkņi un viņu audzinātāja. Viņi veltīja mums skaistu veltījumu dzejā.

Tā turpināsim iedegt arī pārējās svecītes adventes vainagā un paši aizdomāsimies par saviem labajiem darbiem, ko esam izdarījuši un padomāsim, ko vēl varētu labu izdarīt.

Lai Jums visiem gaišs un saticīgs Adventes laiks, un priecīgi un balti Ziemassvētki!


Novembris kā vienmēr Trapenes pamatskolā ir notikumiem bagāts. Aktīvi piedalāmies patriotiskajā dsc_0571nedēļā, kuras ietvaros notiek Lāčplēša dienai veltītās sporta spēles starp vairākām mūsu novada skolā un pie mums ciemojas arī draugi no Igaunijas. Šogad sīvā cīņā ieguvām otro vietu un kausu, ko iepriekšējos gados aizveda draugi no citām skolām.

11. novembra vakarā kopā ar ciema iedzīvotājiem un zemessargiem devāmies kopīgā lāpu gājienā.

17. novembra pēcpusdienā skolā notika skaists, sirsnīgs svētku koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai. dsc_0662Šis koncerts caurvija ozola tēmu, par ko liecināja arī zāles noformējums. Koncertā dalību ņēma ikviens mūsu skolas skolēns un pirmsskolas bērns. Viņi dziedāja, dejoja, runāja dzeju. Koncertu apmeklēja arī bērnu vecāki, kas bija gandarīti par redzēto.

Visu mēnesi mēs īpašu uzmanību veltām arī mūsu dzejnieka Ojāra Vācieša daiļradei. Šogad latviešu valodas skolotāja Sarmīte Apine ierosināja apgleznot papīra šķīvjus. Uz šķīvjiem tika atspoguļoti katra skolēna mīļākais dzejolis. Visi šie darbi rotāja skolas kāpņu sienas un priecēja gan dsc_0708vecākus, kas katru rītu atved savus mazos bērnus uz grupiņu, gan mūsu ciemiņus, kas ierodas skolā. Viņi varēja novērtēt bērnu jaunradi, un bērni bija gandarīti par šo izstādi.

Neiztrūkstošs pasākums bija arī svecīšu nolikšana pie O.Vācieša akmens 11., 13.un 28. novembrī, kas ir ļoti zīmīgas dienas dzejniekam un mums. Bērni skandēja dzeju, un ar savām rokām sasildījām piemiņas akmeni.

                                                       

Inese Lipstoka
Skolotāja 

 


 

2015./2016. mācību gada aktivitātes 
2014./2015. mācību gada aktivitātes 


 

Projekti

logo.erasmusjpg

 

 

 

 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: „Share play”

Īstenošanas laiks:01.09.2014.- 31.08.2016.
Publikācijas:

Dalība starptautiskajā projektā Erasmus +  palīdz iepazīt pasauli 
Projekta Erasmus + dalībnieki Polijā

Trapenes pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās projekta Erasmus + noslēgumā Turcijā
Projekta “Share Play” aktivitātes pavasarīgajā Polijā
Trapenes pamatskolas pārstāvji projekta ietvaros piedalās sanāksmē Vācijā
Trapenes pamatskolas realizētā projekta Erasmus + sanāksme Igaunijā
Trapenes pamatskolas darbība starptautiskajā projektā Erasmus +
Trapenes skolēni un skolotāji Erasmus + sanāksmē Norvēģijā
Trapenes pamatskola gatavojas starptautiskā projekta Erasmus + otrajam gadam

Trapenes pamatskolas skolotājas piedalās Projekta Erasmus + pirmā gada noslēguma sanāksmē Rumānijā
Trapenes pamatskola projekta Erasmus + ietvaros uzņem ciemiņus no partnervalstīm
Trapenes pamatskola gaida projekta partnerus
2015. gada janvāris – februāri

Projekta aktivitātes Trapenes pamatskolā
Trapenes pamatskolas skolotāji piedalās Erasmus + projekta iesaistīto valstu pirmajā sanāksmē Portugālē
Sākas starptautiskā projekta darbība

Aktivitātes:
Human Rights

Pirmais biļetens
Otrais biļetens
Trešais biļetens
Ceturtais biļetens
Piektais biļetens
Sestais biļetens
Septītais biļetens
Astotais biļetens 
Tūdaliņ dāgadiņ.
Prezentācija: ERASMUS +Trapene pamatskola|

 


 

Skolas avīze “Soma”

2015

Novembris 2015 
Septembris 2015

2014

Novembris, decembris 2014
Oktobris 2014
Septembris 2014
Aprīlis,maijs 2014
Janvaris, februaris 2014

2013

Novembris, decembris 2013
Septembris, oktobris 2013
Aprilis, maijs 2013
Janvāris, februāris, marts 2013

 

18. aprīlis, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs