14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Trapenes sākumskola

Adrese: Trapenes sākumskola,
Trapene, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348
Tālrunis: 64329080,
fakss: 64324202
E-pasts: trapenes.skola@ape.lv
Direktora p.i.: Una Reķe

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs
4411903171

 

           

 

 


 

Ziņas par iestādi

Trapenē skolu vēsture ir aizsākusies ap 1831.gadu, kad Bormaņu (tagad Trapenes) pagasta ,,Stempju” mājās tika izveidota soda skola. Tikai 1834.gadā uzcelta pirmā Bormaņu pagasta skola ,,Kristiņos”. 1864.gadā blakus vecajai skolai ar zemnieku  darbaspēku un muižas materiāliem tika uzcelta lielāka skola no koka.

1881.gadā uzcēla pagastskolu, kuru nosauca par Voldemārskolu. To uzcēla par muižas līdzekļiem Gaujienas un Bormaņu muižu īpašnieks Vodemārs fon Vulfs. Šī skola uzskatāma par tiešu Trapenes pamatskolas priekšteci. No sākuma skola bija trīsgadīga, vēlāk četrgadīga, līdz sešgadīgai. Voldemārskolā pieauga skolēnu skaits līdz pat 130, tāpēc radās nepieciešamība uzcelt jaunu skolu.

Laikā no 1934.gada līdz 1936.gadam tika uzcelta tagadējā Trapenes pamatskolas ēka. 2011.gadā aprit 75 gadi, kopš darbojas skola.

Skolas ārpusstundu darbu palīdz organizēt skolēnu dome, bet darbu ar vecākiem – skolas padome.

Skolā ir 2 pirmsskolas grupas: jaunākā bērnu grupa un piecgadīgo, sešgadīgo bērnu grupa. Grupās strādā 2 skolotāji, kā arī skolotāja palīgs. Skaistās un mājīgās telpās ir iekārtota skolas bibliotēka un lasītava. Bibliotēkas fondā ir vairāk kā 9 tūkstoši grāmatas.

Ar 2017. gada 1. septembri Trapenes pamatskola tiek reorganizēta par Trapenes sākumskolu.

 


Licencētās programmas 

Izglītības programmu īstenošanas vieta: „Skola”, Trapenē, Trapenes pagastā, Apes novadā, LV-4348

Skola īsteno sekojošas licencētas izglītības programmas:
Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programmu – kods 11011111;  
Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111.

 

 


 

Pašvērtējuma ziņojums 2016


 

Apes novada pašvaldības noteikumi „Par kārtību, kādā Apes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības

Iesniegums transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr.1
Iesniegums sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr. 2
Iesniegums personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr.3


Aktualitātes

 

27. septembris Trapenes sākumskolas skolēniem bija īpašs, jo kopīgi ar vecākiem devāmies lasīt kartupeļus pie vietējā zemnieka Valda Liepiņa, kurš par šo labo darbu mūsu skolu nodrošina ar pārtikas kartupeļiem visa mācību gada garumā. 

Katru septembri mēs dodamies lasīt kartupeļus, bet šis gads bija īpašs ar to, ka mums pievienojās vecāki. Tas bija nepieciešams tādēļ, ka skolā esam palikuši tikai mazo klašu bērni. Lai skolēnus nenomocītu, tad aicinājām palīgos vecākus. Mēs (skolas darbinieki) esam ļoti priecīgi un gandarīti par vecāku atsaucību, jo uz kartupeļu talku kopā bija atnākuši 18 vecāki un vecvecāki. Sakām ļoti lielu paldies viņiem, jo kartupeļu tīrums ātri vien tika nolasīts!

Mēs ar prieku dodamies palīgos zemniekam Valdim Liepiņam, jo saimnieki vienmēr ir ļoti laipni un zin, ko bērniem gribas. Vienmēr tiekam kārtīgi sacienāti ar visādiem gardumiem!

Ja nākošajā gadā tiksim aicināti kartupeļu talkā, noteikti neatteiksim! Būsim klāt! Noteikti ņemsim līdzi arī vecākus, jo bez viņiem mums būtu klājies švaki! Vēlreiz sakām viņiem milzīgu paldies!

 

Liene Tomiņa-Bambule
skolotāja

 


Laiks mūs īpaši nelutināja pirmajā septembrī, bet par spīti tam, skolas gaitas uzsākām ar svinīgu pulcēšanos skolas dārzā, kur savas pirmās skolas gaitas 1. klasē uzsāka pieci braši puiši. Nedaudz samulsuši, bet tomēr zinātkāres mudināti rātni sēdēja blakus savai audzinātājai un vēroja, ko tad grib iemācīties skolā Pepija, jo,  kā izrādās, viņa bija sataisījusies mācīties Trapenes sākumskolā.

Parunājoties ar skolotājiem un arī skolēniem, viņa saprata, ka skolā ir daudz jāmācās, jābūt rātnai, nedrīkst skaļi uzvesties, kā arī jābūt kārtīgai. Šīs lietas nepavisam nepatika Pepijai un dienas beigās viņa nolēma tomēr nemācīties!

Kā jau ierasts, mūsu skolā septembrī visi kopīgi skolas dārzā gatavojam ziedu paklāju. Arī šis gads neizpalika un kopīgi izveidojām “Krāšņās rudens sēnes!”. Liels paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās kopīgajā pasākumā! Neskatoties uz to, ka skolēnu ir salīdzinoši mazāk kā iepriekšējos gados, dabas veltes, kas tika sanestas, mazāk nebija.

22. septembrī – Olimpiskajā dienā pievienojāmies fiziskajām aktivitātēm svaigā gaisā. Laiks mūs palutināja un varējām izsportoties skolas sporta laukumā dažādās stafetēs. Uz sportiskajām aktivitātēm tika aicināti visi, un mums pievienojās arī vecākās pirmsskolas grupas bērni.

Šobrīd aktīvi gatavojam rudens ražas izstādi “Kas tik dārzā neizaug?!”, kur bērni cītīgi veido dažādas interesantas lietas no visa, ko var atrast dārzā. Ļoti iecienīts pasākums skolā ir “Miķeļdienas tirdziņš”, kas ir sapulcinājis plašu tirgoties gribētāju pulciņu, kā arī netrūkst to, kuri gardumus vēlas iegādāties. Cerams, ka šis gads būs tieši tāds pats!

Novēlam visām kaimiņu skolām veiksmīgu jauno mācību gadu! Skolēniem – zinātprieku un skolotājiem – izturību!

Liene Tomiņa -Bambule
skolotāja

 

 

2016./2017. mācību gada aktivitātes
2015./2016. mācību gada aktivitātes 
2014./2015. mācību gada aktivitātes 

 


 

Projekti

logo.erasmusjpg

 

 

 

 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: „Share play”

Īstenošanas laiks:01.09.2014.- 31.08.2016.
Publikācijas:

Dalība starptautiskajā projektā Erasmus +  palīdz iepazīt pasauli 
Projekta Erasmus + dalībnieki Polijā

Trapenes pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās projekta Erasmus + noslēgumā Turcijā
Projekta “Share Play” aktivitātes pavasarīgajā Polijā
Trapenes pamatskolas pārstāvji projekta ietvaros piedalās sanāksmē Vācijā
Trapenes pamatskolas realizētā projekta Erasmus + sanāksme Igaunijā
Trapenes pamatskolas darbība starptautiskajā projektā Erasmus +
Trapenes skolēni un skolotāji Erasmus + sanāksmē Norvēģijā
Trapenes pamatskola gatavojas starptautiskā projekta Erasmus + otrajam gadam

Trapenes pamatskolas skolotājas piedalās Projekta Erasmus + pirmā gada noslēguma sanāksmē Rumānijā
Trapenes pamatskola projekta Erasmus + ietvaros uzņem ciemiņus no partnervalstīm
Trapenes pamatskola gaida projekta partnerus
2015. gada janvāris – februāri

Projekta aktivitātes Trapenes pamatskolā
Trapenes pamatskolas skolotāji piedalās Erasmus + projekta iesaistīto valstu pirmajā sanāksmē Portugālē
Sākas starptautiskā projekta darbība

Aktivitātes:
Human Rights

Pirmais biļetens
Otrais biļetens
Trešais biļetens
Ceturtais biļetens
Piektais biļetens
Sestais biļetens
Septītais biļetens
Astotais biļetens 
Tūdaliņ dāgadiņ.
Prezentācija: ERASMUS +Trapene pamatskola|

 


 

Skolas avīze “Soma”

2015

Novembris 2015 
Septembris 2015

2014

Novembris, decembris 2014
Oktobris 2014
Septembris 2014
Aprīlis,maijs 2014
Janvaris, februaris 2014

2013

Novembris, decembris 2013
Septembris, oktobris 2013
Aprilis, maijs 2013
Janvāris, februāris, marts 2013

 

Dalīties:
18. aprīlis, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs