21.03. plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 

28.03. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Trapenes sākumskola

Print Friendly, PDF & Email

Adrese: Skola,
Trapene, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348
Tālrunis: 26477962
E-pasts: trapenes.skola@ape.lv
Direktora p.i.: Una Reķe

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs
4411903171

 

           

 

 


 

Ziņas par iestādi

Trapenē skolu vēsture ir aizsākusies ap 1831.gadu, kad Bormaņu (tagad Trapenes) pagasta ,,Stempju” mājās tika izveidota soda skola. Tikai 1834.gadā uzcelta pirmā Bormaņu pagasta skola ,,Kristiņos”. 1864.gadā blakus vecajai skolai ar zemnieku  darbaspēku un muižas materiāliem tika uzcelta lielāka skola no koka.

1881.gadā uzcēla pagastskolu, kuru nosauca par Voldemārskolu. To uzcēla par muižas līdzekļiem Gaujienas un Bormaņu muižu īpašnieks Vodemārs fon Vulfs. Šī skola uzskatāma par tiešu Trapenes pamatskolas priekšteci. No sākuma skola bija trīsgadīga, vēlāk četrgadīga, līdz sešgadīgai. Voldemārskolā pieauga skolēnu skaits līdz pat 130, tāpēc radās nepieciešamība uzcelt jaunu skolu.

Laikā no 1934.gada līdz 1936.gadam tika uzcelta tagadējā Trapenes pamatskolas ēka. 2011.gadā aprit 75 gadi, kopš darbojas skola.

Skolas ārpusstundu darbu palīdz organizēt skolēnu dome, bet darbu ar vecākiem – skolas padome.

Skolā ir 2 pirmsskolas grupas: jaunākā bērnu grupa un piecgadīgo, sešgadīgo bērnu grupa. Grupās strādā 2 skolotāji, kā arī skolotāja palīgs. Skaistās un mājīgās telpās ir iekārtota skolas bibliotēka un lasītava. Bibliotēkas fondā ir vairāk kā 9 tūkstoši grāmatas.

Ar 2017. gada 1. septembri Trapenes pamatskola tiek reorganizēta par Trapenes sākumskolu.

 


Licencētās programmas 

Izglītības programmu īstenošanas vieta: „Skola”, Trapenē, Trapenes pagastā, Apes novadā, LV-4348

Skola īsteno sekojošas licencētas izglītības programmas:
Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programmu – kods 11011111;  
Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111.

 


 

Pašvērtējuma ziņojums 2018


 

Lēmums par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs” apstiprināšanu

Noteikumi par kārtību, kādā tiek noteikta un veikta maksa par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Apes novada izglītības iestādēs”

Lēmums Nr. 190 Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs
Lēmuma Nr. 190 pielikums

Apes novada pašvaldības noteikumi „Par kārtību, kādā Apes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības

Iesniegums transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr.1
Iesniegums sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr. 2
Iesniegums personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai Pielikums Nr.3


Aktualitātes

PROJEKTI

Fonds: Nordplus Junior programma
Projekta nosaukums: “First timers”.
Īstenošanas laiks: 08.2017.-08.2018.
Projekta apraksts
Karte ar dalībvalstīm
Trapenes sākumskolas projekta mājas lapa

Publikācijas:

Projektā “First taimers” dalībnieki tiekas Dikļos un Zilākalnā
Nordplus Junior programmas projekta „First timers” trešā tikšanās Igaunijā
Projekta dalībnieki tiekas Trapenes sākumskolā

Trapenes sākumskolas pirmsskolas grupas uzsāk realizēt Nordplus Junior programmas projektu


 

 

 

29.maija rīts mūs lutināja ar siltu saulīti, tātad- varējām sākt sportot un jautri pavadīt šo dienu. Sporta dienā piedalījās visi sākumskolas bērni, kā arī vecākās pirmsskolas grupas bērni.

Sporta aktivitātes bija daudzveidīgas, bet ,kā jau katru sportu sākot, nepieciešama bija sasveicināšanās un iesildīšanās. To veiksmīgi paveicām ar stafetes palīdzību, nododot koka kociņu nākošajam komandas biedram. Turpinājām ar vingrošanas riņķa vadīšanu cauri visai komandai, virzot to uz priekšu tikai ar roku palīdzību. Grūtāk bērniem veicās ar glāzītes pūšanu no punkta A līdz punktam B. Tiesa gan, pirmsskolas bērniem šajā uzdevumā veicās ievērojami labāk nekā skolas bērniem. Pūšanas prasmes tika krietni attīstītas. Tad bērni mācījās iet uz koka kājām. Patīkami, ka bērni pamācīja cits citu, lai veiksmīgāk tiktu galā ar šo uzdevumu. Lielāko prieku bērniem sagādāja ūdens nešana no viena trauka uz otru ar dažāda izmēra glāzītēm. Saulīte tik ļoti stipri mūs sildīja, ka bērni vēlējās, lai noslēgumā viņus atvēsina ar spainīšos sanesto ūdeni. Tā kā ūdens bija silts, tad bērnu vēlēšanās tika piepildīta. Prieks un pozitīvas emocijas bija redzamas bērnu sejās. Neierasta bija arī bumbiņu mešana grozā ar īpašām brillēm. Bērni pielaikoja brilles un centās trāpīt mērķī. Tā kā pirmsskolas bērniem galviņas vēl ir nedaudz mazākas nekā skolniekiem, tad komandas biedri piepalīdzēja mazākajiem pieturēt brilles, lai arī viņi varētu izmēģināt bumbiņu mest ar brillēm uz acīm. Komandu savstarpējā sadarbība bija jūtama. Bērni ar prieku palīdzēja cits citam.

Pēc sporta aktivitātēm, visi devāmies uz pagasta estrādi, bet katra klase pa savu maršrutu. Katrai klasei bija doti norādījumi, kādi objekti jāapskata savā maršrutā. Satiekoties estrādē visiem tika iedota tautasdziesma. Kopā ar audzinātājām tā tika salikta un pielīmēta, pārbaudīta vai nekas tajā nav sajaukts. Kopīgi tika izskrietas estrādes soliņu rindas… Dienas noslēgumā katra klase tika apbalvota ar saldumiem, lai iztērētā enerģija sportojot, ātrāk atjaunotos.


Diena bija emocijām bagāta un izdevusies!

Līga Akmentiņa
Trapenes sākumskolas sporta skolotāja 
 

 

 

 


16.februāri, Trapenes sākumskolas bērni gaidīja jau labu laiku, jo tieši šodien norisinājās pasākums ,,Sporto visa ģimene”, kurā piedalīties tika aicināti arī skolēnu vecāki. Laiks mūs lutināja ar siltu laiku un mīkstu sniedziņu.

Kopīgi izspēlējām stafeti, kurā pārbaudījām visu skolēnu un viņu vecāku prasmi vadīt bumbiņu ar nūju. Vecākiem un bērniem lielu prieku sagādāja bērnu vilkšana ar ragaviņām. Arī zābakā iemest bumbiņu izrādījās nav nemaz tik viegli. Daudzi no skolēniem pirmo reizi meta filci tālumā. Rezultāti bija pārsteidzoši!

Kā pasākuma kulminācija bija Luīzes un Katrīnas organizētā slidošana uz laiku. Meitenes arī pašas sarūpēja balvas uzvarētājiem. Paldies viņām par uzņemšanos un atbildību par šo stafeti! Šajā posmā skolēni saviem vecākiem varēja parādīt, kā sporta stundās un ārpus skolas ir attīstījuši savu slidotprasmi. Pasākuma noslēgumā visi bērni tika apbalvoti ar saldumiņiem, enerģijas atjaunošanai.

Prieks par mūsu sadarbību ar vecākiem! Par to, ka viņi atrada laiku atnākt uz pasākumu un kopīgi pavadīt pēcpusdienu, aktīvi pavadot kopā laiku! Paldies Luīzes un Lotes mammai, Katrīnas un Jēkaba mammai, Signes mammai, Markusa mammai, Regnāra mammai, Tomasa mammai un Marijas tētim. Uz tikšanos atkal pavasarī!


 

14.februārī Trapenes sākumskolā, jau pašā rīta agrumā, valdīja priecīgu bērnu balsis. Skolēni bija sagatavojuši kārumus, kurus bija iespēja nopirkt Valentīndienas tirdziņā.

Par dažādo preču klāstu tirdziņā varēja priecāties gan citi skolēni, gan arī skolotāji un citi skolas darbinieki. Īpašs paldies jāsaka vecākiem, kuri ikdienas steigā atrada laiku kopā ar saviem bērniem gatavot saldumus, kurus bērni ar prieku varēja tirgot!

 

Līga Akmentiņa
Trapenes sākumskolas skolotājas

 


27. septembris Trapenes sākumskolas skolēniem bija īpašs, jo kopīgi ar vecākiem devāmies lasīt kartupeļus pie vietējā zemnieka Valda Liepiņa, kurš par šo labo darbu mūsu skolu nodrošina ar pārtikas kartupeļiem visa mācību gada garumā. 

Katru septembri mēs dodamies lasīt kartupeļus, bet šis gads bija īpašs ar to, ka mums pievienojās vecāki. Tas bija nepieciešams tādēļ, ka skolā esam palikuši tikai mazo klašu bērni. Lai skolēnus nenomocītu, tad aicinājām palīgos vecākus. Mēs (skolas darbinieki) esam ļoti priecīgi un gandarīti par vecāku atsaucību, jo uz kartupeļu talku kopā bija atnākuši 18 vecāki un vecvecāki. Sakām ļoti lielu paldies viņiem, jo kartupeļu tīrums ātri vien tika nolasīts!

Mēs ar prieku dodamies palīgos zemniekam Valdim Liepiņam, jo saimnieki vienmēr ir ļoti laipni un zin, ko bērniem gribas. Vienmēr tiekam kārtīgi sacienāti ar visādiem gardumiem!

Ja nākošajā gadā tiksim aicināti kartupeļu talkā, noteikti neatteiksim! Būsim klāt! Noteikti ņemsim līdzi arī vecākus, jo bez viņiem mums būtu klājies švaki! Vēlreiz sakām viņiem milzīgu paldies!

 

Liene Tomiņa-Bambule
skolotāja

 


Laiks mūs īpaši nelutināja pirmajā septembrī, bet par spīti tam, skolas gaitas uzsākām ar svinīgu pulcēšanos skolas dārzā, kur savas pirmās skolas gaitas 1. klasē uzsāka pieci braši puiši. Nedaudz samulsuši, bet tomēr zinātkāres mudināti rātni sēdēja blakus savai audzinātājai un vēroja, ko tad grib iemācīties skolā Pepija, jo,  kā izrādās, viņa bija sataisījusies mācīties Trapenes sākumskolā.

Parunājoties ar skolotājiem un arī skolēniem, viņa saprata, ka skolā ir daudz jāmācās, jābūt rātnai, nedrīkst skaļi uzvesties, kā arī jābūt kārtīgai. Šīs lietas nepavisam nepatika Pepijai un dienas beigās viņa nolēma tomēr nemācīties!

Kā jau ierasts, mūsu skolā septembrī visi kopīgi skolas dārzā gatavojam ziedu paklāju. Arī šis gads neizpalika un kopīgi izveidojām “Krāšņās rudens sēnes!”. Liels paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās kopīgajā pasākumā! Neskatoties uz to, ka skolēnu ir salīdzinoši mazāk kā iepriekšējos gados, dabas veltes, kas tika sanestas, mazāk nebija.

22. septembrī – Olimpiskajā dienā pievienojāmies fiziskajām aktivitātēm svaigā gaisā. Laiks mūs palutināja un varējām izsportoties skolas sporta laukumā dažādās stafetēs. Uz sportiskajām aktivitātēm tika aicināti visi, un mums pievienojās arī vecākās pirmsskolas grupas bērni.

Šobrīd aktīvi gatavojam rudens ražas izstādi “Kas tik dārzā neizaug?!”, kur bērni cītīgi veido dažādas interesantas lietas no visa, ko var atrast dārzā. Ļoti iecienīts pasākums skolā ir “Miķeļdienas tirdziņš”, kas ir sapulcinājis plašu tirgoties gribētāju pulciņu, kā arī netrūkst to, kuri gardumus vēlas iegādāties. Cerams, ka šis gads būs tieši tāds pats!

Novēlam visām kaimiņu skolām veiksmīgu jauno mācību gadu! Skolēniem – zinātprieku un skolotājiem – izturību!

Liene Tomiņa -Bambule
skolotāja

 

 

2016./2017. mācību gada aktivitātes
2015./2016. mācību gada aktivitātes 
2014./2015. mācību gada aktivitātes 

 


 

Projekti

logo.erasmusjpg

 

 

 

 

Fonds: ERASMUS +
Projekta nosaukums: „Share play”

Īstenošanas laiks:01.09.2014.- 31.08.2016.
Publikācijas:

Dalība starptautiskajā projektā Erasmus +  palīdz iepazīt pasauli 
Projekta Erasmus + dalībnieki Polijā

Trapenes pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās projekta Erasmus + noslēgumā Turcijā
Projekta “Share Play” aktivitātes pavasarīgajā Polijā
Trapenes pamatskolas pārstāvji projekta ietvaros piedalās sanāksmē Vācijā
Trapenes pamatskolas realizētā projekta Erasmus + sanāksme Igaunijā
Trapenes pamatskolas darbība starptautiskajā projektā Erasmus +
Trapenes skolēni un skolotāji Erasmus + sanāksmē Norvēģijā
Trapenes pamatskola gatavojas starptautiskā projekta Erasmus + otrajam gadam

Trapenes pamatskolas skolotājas piedalās Projekta Erasmus + pirmā gada noslēguma sanāksmē Rumānijā
Trapenes pamatskola projekta Erasmus + ietvaros uzņem ciemiņus no partnervalstīm
Trapenes pamatskola gaida projekta partnerus
2015. gada janvāris – februāri

Projekta aktivitātes Trapenes pamatskolā
Trapenes pamatskolas skolotāji piedalās Erasmus + projekta iesaistīto valstu pirmajā sanāksmē Portugālē
Sākas starptautiskā projekta darbība

Aktivitātes:
Human Rights

Pirmais biļetens
Otrais biļetens
Trešais biļetens
Ceturtais biļetens
Piektais biļetens
Sestais biļetens
Septītais biļetens
Astotais biļetens 
Tūdaliņ dāgadiņ.
Prezentācija: ERASMUS +Trapene pamatskola|

 


 

Skolas avīze “Soma”

2015

Novembris 2015 
Septembris 2015

2014

Novembris, decembris 2014
Oktobris 2014
Septembris 2014
Aprīlis,maijs 2014
Janvaris, februaris 2014

2013

Novembris, decembris 2013
Septembris, oktobris 2013
Aprilis, maijs 2013
Janvāris, februāris, marts 2013

 

Dalīties:
18. aprīlis, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs