17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Apes tautas nams

tnn Apē

 Apes tautas nama dibināšanas laiks tiek uzskatīts 1945. gads. Sākotnēji tas pakļauts Valkas apriņķa Apes pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai. Pirmā direktore Austra Vilmane. Pirmajos gados darbojas Jauktais koris, deju kolektīvs, dramatiskais pulciņš. Tautas nams tāpat kā visas citas valsts iestādes visos laikos ir strādājis pēc tā laika esošās valsts politikas.

Apes tautas nama misija ir attīstīt, kopt, popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbu, iekļaujoties tautas mākslas aktivitātēs, valsts un pilsētas kultūras dzīves norisēs. Nodrošināt kultūras un atpūtas pasākumu pieejamību.

Tautas nama pamatdarbības virzieni: amatiermākslas kolektīvu darbības organizēšana un nodrošināšana; koncertu, izrāžu, atpūtas vakaru, izstāžu organizēšana dažādām vecuma grupām. Tautas nams organizē sadarbību ar citām kultūras un izglītības iestādēm. Visos laikos Apes pilsētai ir notikusi ļoti cieša sadarbība starp Igaunijas Republikas Monistes un Varstu pagastiem. Ir noslēgti sadarbības līgumi, kas paredz kultūras programmu apmaiņu, kā arī sadarbību citās nozarēs.

Apes tautas namu apmeklē visu paaudžu cilvēki, līdz ar to pasākumi tiek pielāgoti viņu interesēm un iespējām.

Vasaras sezonā, no jūnija līdz septembrim kultūras sarīkojumi galvenokārt notiek Apes brīvdabas estrādē. Tā ir ļoti plaša, akustiska un spēj uzņemt līdz 1000 skatītāju.

Apes estrāde

 

Kontakti

Reģ. Nr. 90000037750
Adrese: Skolas iela 4, Ape, Apes novads, LV- 4337
Tālrunis: 64322274;27823322

Apes tautas nama vadītāja: Ilva SĀRE
e-pasts:ilva.sare@ape.lv

Pasākumu organizatore: Edīte Dauškane
e-pasts: editedauskane@inbox.lv


 

Norēķinu rekvizīti

Apes novada dome
Stacijas iela 2, Ape, LV – 4337
Reģ. Nr. 90000035872
PVN reģ. Nr. LV90000035872
Banka: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV28HABA 0551 0258 3352 3


 

Darba laiks

Pirmdiena      09:00 – 17:00
Otrdiena         09:00 – 17:00
Trešdiena       09:00 – 17:00
Ceturtdiena   09:00 – 17:00
Piektdiena      09:00 – 17:00

 


 

Apes tautas namā 2015./2016. gadā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi, kuros piedalās  dažāda vecuma Apes pilsētas un tuvējo pagastu iedzīvotāji:

 1. Apes novada jauktais koris “Ape” – vadītāja Sandra Oto
 2. Sieviešu vokālais ansamblis – vadītāja Sandra Oto
 3. Vecākās paaudzes sieviešu vokālais ansamblis “Dziesmas mūžs”- vadītāja Sandra Oto
 4. Bērnu un jauniešu vokālā grupa – vadītāja Sandra Oto
 5. Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Metenis”- vadītāja Edīte Dauškane
 6. Senioru dāmu deju kolektīvs “Vīgrieze”- vadītāja Edīte Dauškane
 7. Līnijdeju grupa “Īstās meitenes”- vadītāja Dace Ķelpe
 8. 1.-2. klašu tautisko deju kolektīvs – vadītāja Dace Ķelpe
 9. Bērnu sporta un netradicionālo deju kolektīvs- vadītāja Gunta Liepiņa
 10. Balles dejas pieaugušajiem – vadītāja Gunta Liepiņa
 11. Apes pūtēju grupa – vadītājs Jānis Teters

Apes Radošā ideju centra nodarbības

Gleznotāju nodarbības – pirmdienās no plkst. 14.30 – 19.30, vadītāja Anita Vēliņa
Floristu nodarbības – otrdienās no plkst. 19.00 – 21.00, vadītāja Dina Semjonova
Audēju nodarbības – trešdienās no plkst. 16.00 – 19.00, vadītāja Anda Plauma
Upcycling nodarbības – ceturtdienās  no plkst.15.00 – 17.00, vadītāja Aiva Zīle


 

Bezmaksas pakalpojumi

Apes pilsētas iedzīvotājiem, sabiedriskām organizācijām dažādu sapulču, tikšanos organizēšanai.

Maksas pakalpojumi

 


 

Video arhīvs

2013. gada Ape pilsētas svētki. Apei 85

 


 

 

6. jūnijs, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs