20.09. plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēdes

27.09. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Apes tautas nams

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

Apes tautas nama dibināšanas laiks tiek uzskatīts 1945. gads. Sākotnēji tas pakļauts Valkas apriņķa Apes pilsētas darbaļaužu deputātu tnn Apēpadomes izpildu komitejai. Pirmā direktore Austra Vilmane. Pirmajos gados darbojas Jauktais koris, deju kolektīvs, dramatiskais pulciņš. Tautas nams tāpat kā visas citas valsts iestādes visos laikos ir strādājis pēc tā laika esošās valsts politikas.

Apes tautas nama misija ir attīstīt, kopt, popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbu, iekļaujoties tautas mākslas aktivitātēs, valsts un pilsētas kultūras dzīves norisēs. Nodrošināt kultūras un atpūtas pasākumu pieejamību.

Tautas nama pamatdarbības virzieni: amatiermākslas kolektīvu darbības organizēšana un nodrošināšana; koncertu, izrāžu, atpūtas vakaru, izstāžu organizēšana dažādām vecuma grupām. Tautas nams organizē sadarbību ar citām kultūras un izglītības iestādēm. Visos laikos Apes pilsētai ir notikusi ļoti cieša sadarbība starp Igaunijas Republikas Monistes un Varstu pagastiem. Ir noslēgti sadarbības līgumi, kas paredz kultūras programmu apmaiņu, kā arī sadarbību citās nozarēs.

Apes tautas namu apmeklē visu paaudžu cilvēki, līdz ar to pasākumi tiek pielāgoti viņu interesēm un iespējām.

Apes tautas nams un bibliotēka pievienojas akcijai par draudzīgu vietu bērnam,kurā  uzklausa, saprot un palīdz…


Esam bērnam draudzīga vieta Apē, kur
*bērns var uzlādēt telefonu, lai piezvanītu vecākiem;
*bērns var uzkavēties, ja līst lietus, bērns gaida vecākus, ja ir kāda bīstama situācija uz ielas;
*bērns var apmeklēt labierīcības;
*bērns var padzerties ūdeni.

Vairāk par akciju

 

 

Kontakti

Reģ. Nr. 90000037750
Adrese: Skolas iela 4, Ape, Apes novads, LV- 4337
Tālrunis: 64322274;27823322

Apes tautas nama vadītāja: Ilva SĀRE
e-pasts:ilva.sare@ape.lv

Pasākumu organizatore: Edīte Dauškane
e-pasts: editedauskane@inbox.lv


 

Norēķinu rekvizīti

Apes novada dome
Stacijas iela 2, Ape, LV – 4337
Reģ. Nr. 90000035872
PVN reģ. Nr. LV90000035872
Banka: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV28HABA 0551 0258 3352 3


 

Darba laiks

Pirmdiena      09:00 – 17:00
Otrdiena         09:00 – 17:00
Trešdiena       09:00 – 17:00
Ceturtdiena   09:00 – 17:00
Piektdiena      09:00 – 17:00

 


 

Apes tautas namā 2017./2018. gadā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi, kuros piedalās  dažāda vecuma Apes pilsētas un tuvējo pagastu iedzīvotāji:

1. Apes novada jauktais koris “Ape” – vadītāja Sandra Oto
2. Sieviešu vokālais ansamblis – vadītāja Sandra Oto
3. Vecākās paaudzes sieviešu vokālais ansamblis “Dziesmas mūžs”- vadītāja Sandra Oto
4. Bērnu un jauniešu vokālā grupa – vadītāja Sandra Oto
5. Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Metenis”- vadītāja Edīte Dauškane
6. Senioru dāmu deju kolektīvs “Vīgrieze”- vadītāja Edīte Dauškane
7. Līnijdeju grupa “Īstās meitenes”- vadītāja Dace Ķelpe
8. 1.-3. klašu tautisko deju kolektīvs “Nebēdnieki” – vadītāja Dace Ķelpe
9. Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs “Nebēdnieki”- vadītāja Dace Ķelpe
10. Balles dejas pieaugušajiem – vadītāja Gunta Liepiņa
11. Apes pūtēju grupa – vadītājs Jānis Teters

Apes Radošā ideju centra nodarbības
Floristu nodarbības – otrdienās no plkst. 19.00 – 21.00, vadītāja Dina Semjonova
Audēju nodarbības – trešdienās no plkst. 16.00 – 19.00, vadītāja Anda Plauma


 

Bezmaksas pakalpojumi

Apes pilsētas iedzīvotājiem, sabiedriskām organizācijām dažādu sapulču, tikšanos organizēšanai.

Maksas pakalpojumi

 


 

Video arhīvs

2013. gada Ape pilsētas svētki. Apei 85

 


 

 

Dalīties:
6. jūnijs, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs