Bibliotēkas

Print Friendly, PDF & Email

 

Skolas iela 4, Ape,
Apes novads, LV – 4337

Tālruņi: 643 22271 ( abonements),
Epasts: ape.biblioteka@ape.lv


APES bibliotēkas vadītāja:
Agrita LEITE
             
     

DARBA LAIKS

Pirmdiena            10.00–18.00
Otrdiena               10.00–18.00
Trešdiena             10.00–18.00
Ceturtdiena          10.00–18.00
Piektdiena            10.00–18.00
Sestdiena              slēgts
Svētdiena             slēgts


Adrese: “Pilskalni”, Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālrunis: 64381603; 25425155
E-pasts: gaujiena.biblioteka@ape.lv
             
     

GAUJIENAS  bibliotēkas vadītājas p.i.:
Inga Apsīte

 

DARBA LAIKS

Pirmdiena          09.00–12.00;13.00–18.00
Otrdiena             09.00–12.00;13.00–18.00
Trešdiena           09.00–12.00;13.00–18.00
Ceturtdiena       09.00–12.00;13.00–18.00
Piektdiena         09.00–12.00;13.00–18.00
Sestdiena           slēgts
Svētdiena           slēgts

apple-touch-icon-192x192

 

 Gaujienas bibliotēka
 Adrese :„Bormaņi”, Trapenes pagasts,
Apes novads, LV-4348
Tālrunis, fakss: 64324227
E-pasts: trapenesbiblioteka@inbox.lv
TRAPENES bibliotēkas vadītāja: Dzidra ZARIŅA             
     

DARBA LAIKS

Pirmdiena         08.30-12.30 ; 13.00 -17.00
Otrdiena            08.30-12.30 ; 13.00-17.00
Trešdiena           08.30-12.30 ; 13.00-17.00
Ceturtdiena       08.30-12.30 ; 13.00-17.00
Piektdiena         08.30-12.30 ; 13.00-17.00
Sestdiena           slēgts
Svētdiena           slēgts

 Trapenes bibliotēka
Adrese: „Cīrulīši”, Vidaga, Virešu pagasts,
Apes novads, LV – 4355
Tālrunis:  68610677
E -pasts: vidaga.biblioteka@ape.lv
             
     

VIDAGAS bibliotēkas vadītāja: Aira MŪRNIECE

Pirmdiena    08.30-12.30 ; 13.00 -17.00
Otrdiena       08.30-12.30 ; 13.00-17.00
Trešdiena     08.30-12.30 ; 13.00-17.00
Ceturtdiena  08.30-12.30 ; 13.00-17.00
Piektdiena    08.30-12.30 ; 13.00-17.00
Sestdiena           slēgts
Svētdiena           slēgts

 

 

 NOTIKUMI BIBLIOTĒKĀS MARTĀ

Datums Laiks Notikums
Vieta
APES BIBLIOTĒKA
02.-16.03   Tematiskā izstāde Dzīve uz skatuves Apes bibliotēkas

Abonements

02.-31.03.   Literatūras izstāde Gaidot pavasari Apes bibliotēkas

Bērnu lit. nodaļa

16.-31.03.   Literatūras izstāde Ar sapni par dzimteni Sibīrijas sniegos Apes bibliotēkas

Abonements

20.03. 10.00-18.00 Galda spēļu diena Apes bibliotēkas

Bērnu lit. nodaļa

23.-27.03.   Digitālās nedēļas ietvaros iespēja saņemt individuālas konsultācijas dažādu elektronisku resursu izmantošanā, dažādu mobilo lietotņu iespējas mūsdienu telefonos

 

Apes bibliotēka
31.03. 10.00 Grāmatu apskats “Lasītākās grāmatas 2019. gadā!” Apes senioru atpūtas istabā
GAUJIENAS BIBLIOTĒKA
06.03. 14.00 BJV žūrijas 2019 noslēguma pasākums

 

Gaujienas bibliotēkā
09.03-20.03.   Literārais jubilārs- Aspazijai – 155

 

Gaujienas bibliotēkā
09.-27.03.   Literatūras izstāde

“Mūsu spārnotie draugi-putni”

Gaujienas bibliotēkā
23.03.-27.03.   Digitālā nedēļa bibliotēkā – iespēja saņemt individuālas konsultācijas dažādu elektronisku resursu (datu bāzes, digitālās kolekcijas, e-grāmatas, elektronisko maksājumu veikšana, u.c.)  izmantošanā, dažādu mobilo lietotņu iespējas mūsdienu telefonos.

 

Gaujienas bibliotēkā
TRAPENES BIBLIOTĒKA
02.-31.03.   “Kurš ūdens tā būtu smējies…” /O.Vācietis/  (Ūdens diena) Trapenes bibliotēka
15.03.   “Latgales rakstu gaisma”

(Rakstniekam J.Laganovskim – 100)

Trapenes bibliotēka
16.03.   “Kur laime mīt…” – dzejniecei Aspazijai – 155 Trapenes bibliotēka
23.-27.03.   “Kāda ir Tava Digitālā pēda?”

(E-prasmju nedēļa)

Trapenes bibliotēka
30.03.   Jauno grāmatu apskats pirmsskolas vecuma bērniem Trapenes bibliotēka
VIDAGAS BIBLIOTĒKA
02.03.- 31.03 8.30 – 17.30 “Tik jautra kā burbuļu avotiņš, tik sēra kā pāri tam vītoliņš.” Aspazija-dzīve un daiļrade. Izstāde. Vidagas bibliotēka
17.03 11.00 “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”, Aspazijas dzeja mazākajiem lasītājiem. Nodarbība.

 

Vidagas skoliņas pirmsskolas grupiņa
25.03   Viltus ziņas – nodarbība senioriem Virešu pagasta senioru istaba

Visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās šajā – 2019. – gadā lasītājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums – “3td e-GRĀMATU bibliotēka” vietnē http://www.3td.lv . To nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA “Tieto Latvia”, apgādu “Zvaigzne ABC” un publiskajām bibliotēkām. No 7. janvāra ikvienam ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Tā ir kopīgi īstenota iniciatīva, lai veicinātu grāmatu lasīšanu mūsdienīgā un ērtāk pieejamā veidā.

““3td e-GRĀMATU bibliotēka” turpina publisko bibliotēku attīstības projektā “Trešais tēva dēls” (3td) uzsāktās aktivitātes. 3td projekta īstenošanas laikā Latvijas bibliotēkas tika apgādātas ar moderniem informācijas tehnoloģiju rīkiem un programmatūru, lai visiem Latvijas iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi informācijai un zināšanām. Izmantojot tehnoloģiju iespējas, mēs izvēlamies jaunus risinājumus un piedāvājam kvalitatīvu saturu bibliotēku lasītājiem. “3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir vēl viens moderns un atraktīvs veids, lai uzrunātu lasītāju, veicinātu lasīšanas tradīciju un popularizētu latviešu literatūru, īpaši jaunatnes vidū,” uzsver Kultūras informācijas sistēmu centra direktors Armands Magone.

““3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir nākamais „Tieto Latvia” izstrādātās bibliotēku informācijas sistēmas ALISE attīstības solis sadarbībā ar projekta pasūtītāju –  Kultūras informācijas sistēmu centru, jo mums ir svarīgi atbalstīt sabiedrībai nozīmīgus risinājumus. Mūsdienu lasītāji arvien vairāk izvēlas pašapkalpošanos un jaunus e-pakalpojumus. Tādēļ esam gandarīti, ka šobrīd no izmēģinājumprojekta sešās bibliotēkās esam nonākuši līdz jaunā pakalpojuma nodrošināšanai visās Latvijas publiskajās bibliotēkās, kuru lasītāji ir reģistrēti sistēmā ALISE,” saka „Tieto Latvia” valdes priekšsēdētāja Valērija Vārna.

“Apgāds “Zvaigzne ABC” lasītājiem piedāvā iegādāties e-grāmatas kopš 2010. gada marta, tādējādi popularizējot darbu pieejamību jebkurā pasaules valstī. Esam ļoti gandarīti, ka privātās partnerības (SIA “Tieto Latvia” un apgāds “Zvaigzne ABC”) sadarbības un valsts institūcijas (KISC) atbalsta un ieinteresētības rezultātā ir tapis unikāls projekts, kas vēl vairāk veicinās lasīšanu. Priecājamies, ka valsts mērogā nozīmīgo projektu sākam tieši ar latviešu autoru darbiem,” stāsta izdevniecības Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas vadītāja Sintija Buhanovska.

“Pirmais impulss, lai eksperimentētu ar e-grāmatām Valmieras bibliotēkā, bija projekts “Lasi un tev sekos” (2014.-2015). Tas piedāvāja bērniem un jauniešiem sociālās lasīšanas aplikāciju, kas bija inovatīva e-grāmatu un komunikācijas platforma.  Šī  pieredze apliecināja, ka lasītāji gatavi jaunam grāmatu formātam.  Dalība e-grāmatu platformas izmēģinājumprojektā 2016.gadā  vēlreiz apstiprināja, ka e-grāmatām jābūt mūsdienīgas bibliotēkas piedāvājumā un tās labprāt lasa visu vecumu lasītāji. Līdz šim bez maksas  varējām piedāvāt tikai  e-grāmatas  svešvalodās, bet tagad lepojamies, ka projektā “3td e-GRĀMATU bibliotēka”  ekskluzīva iespēja kļūst pieejama ikvienam! Bibliotēkas, pildot savu misiju,  piedāvā lasītājiem to, ko viņi sen bija pelnījuši. Lasīsim latviešu rakstnieku darbus tagad arī e-formātā!” uzsver Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga.

Šobrīd tīmekļa vietnē http://www.3td.lv ir pieejams daudzveidīgs e-grāmatu piedāvājums – vairāk nekā simt apgāda „Zvaigznes ABC” izdevumu (galvenokārt daiļliteratūra) –  gan latviešu literatūras klasika (Apsīšu Jēkabs, Jānis Ezeriņš u.c.), gan mūsdienu autoru grāmatas, kuras iemantojušas lasītāju atzinību, tai skaitā Vladimira Kaijaka „Enijas bize”, „Zem Marsa debesīm”, „Nārbuļu dēli” un „Mantinieki”, kas pamatā populārajam televīzijas seriālam „Likteņa līdumnieki”, tāpat kinorežisora Aivara Freimaņa „Katls”, Ingunas Baueres biogrāfiskie romāni, latviešu fantāzijas un detektīvžanra darbi.  

“Sakām paldies apgādam „Zvaigzne ABC” un novērtējam to kā visinovatīvāko izdevēju. Ceram, ka šai iniciatīvai pievienosies arī citas izdevniecības, tādējādi papildinot “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” saturu,” norāda A. Magone.

Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lasītāju, ar publiskās bibliotēkas e-kataloga autorizācijas datiem (lietotājvārds un parole) jāveic reģistrācija vietnē http://www.3td.lv . Ja vēl neesat kļuvis par publiskās bibliotēkas lasītāju vai arī iepriekš neesat tajā izmantojis autorizācijas datus, varat vērsties jebkurā pašvaldību publiskajā bibliotēkā.

Turpmāk paredzēts ne tikai papildināt “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” saturu ar jaunām e-grāmatām, bet arī attīstīt platformas izmantošanas iespējas, iekļaujot to vienotajā Latvijas e-pakalpojumu sistēmā. “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” attīstībā nozīmīgi arī pašu lasītāju priekšlikumi, kas palīdzēs saturiski papildināt platformu un padarīt to par ērti lietojamu e-pakalpojumu.

Projekta ”3td e-GRĀMATU bibliotēka” vadītāji cer uz Latvijas bibliotekāru atsaucību un sadarbību, aicinot tos piedāvāt lasītājiem literatūru arī jaunā – elektroniskā formātā. Un, jo lielāka būs pašu lasītāju interese par “3td e-GRĀMATU bibliotēku”, jo aktīvāk tā tiks pilnveidota un papildināta ar jauniem oriģinālliteratūras un tulkojumu izdevumiem, līdzās apgādam „Zvaigzne ABC” izvēršot  sadarbību arī ar citām izdevniecībām.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra
projekta vadītāja asistente,
Tel. 67844902
E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
15. aprīlis, 2015, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs