14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Gaujienas tautas nams


Ēka, kurā atrodas Gaujienas tautas nams, ir viena no lielākajām 19.gs. barona fon Vulfa muižas ansambļa ēkām, kas ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 2753, un ar savu kultūrvēsturisko nozīmi Gaujienā kalpo jau vairāk nekā 170 gadus. Muižas ļaužu dzīvojamā ēka celta 1838. gadā, vēlāk tautā saukta par „špricmāju”, jo ēkas dienvidu galu piemēroja barona fon Vulfa 1886. gadā nodibinātās brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības vajadzībām ar uzbrauktuvi otrajā stāvā. Tur parasti ugunsdzēsēju biedrībai notika balles.

No 1952. gada šinī ēkā uzsāka darbību Gaujienas tautas nams ar aktīvu amatiermākslas kolektīvu saimi – jaukto kori, etnogrāfisko ansambli, kapellu, deju kolektīviem, daiļamatnieku pulciņiem u.t.t. 70- gados ēkas trešajā stāvā tika izveidota kino telpa, no kuras zālē tika rādītas dažādas filmas. Tautas nama ēka pieder pie Gaujienas muižas pils ansambļa, kam piemīt īpaša vēsture. 2008. gadā ēkai svētki – 170 gadi. Ēku regulāri apmeklē daudz cilvēku, tā ir izveidojusies par Gaujienas kultūras centru, jo tajā atrodas pagasta bibliotēka, INFO centrs, Gaujienas un Virešu bāriņtiesa un O.Vācieša Gaujienas vidusskolas bibliotēka.

Gaujienas tautas nama misija ir atbalstīt radošo daudzveidību kultūras jomā un sabiedrības aktīvu līdzdalību kultūras procesos, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu.

Gaujienas tautas nams darbojas, kā izglītojošs un izklaidējošs centrs, sniedzot iespēju pilnveidoties un izglītoties dažāda vecuma vietējiem iedzīvotājiem.

Gaujienas tautas namam izveidojusies ļoti cieša sadarbība ar Harglas, Lahedas, Vastselīnas, Lullemae, Monistes un Misso pagastiem Igaunijā. Tautas namam ir ļoti laba sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm. Pasākumi tautas namā tiek veidoti visu paaudžu interesēm un iespējām. Tiek rīkotas izstādes, koncerti, teātra izrādes, tematiski atpūtas pasākumi, festivāli , konkursi un nometnes.

Kontakti

Adrese: „Pilskalni”, p/n Gaujiena, Apes novads, LV- 4339
Tālruņi: 64381600, +37126179320;f
ax. 64381601

E-pasts: gaujiena.tautasnams@ape.lv
Gaujienas tautas nama vadītāja, kultūras darba organizatore novadā: Laima POŠEVA

Norēķinu rekvizīti

Apes novada dome
Stacijas iela 2, Ape, LV – 4337
Reģ. Nr. 90000035872
PVN reģ. Nr. LV90000035872
Banka: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV28HABA 0551 0258 3352 3

 


Darba laiks:

Pirmdiena    08:30 -16:00
Otrdiena       08:30-16:00
Trešdiena     08:00-16:00
Ceturtdiena  8:00-17:00
Piektdiena    08:00-15:00


 

Gaujienas tautas namā 2015./2016. gada sezonā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi: 

  1. Tautisko deju kolektīvs „Kastanītis” 1.-5.klasei, vadītāja Dace Ķelpe
  2. Vecākās paaudzes sieviešu vokālais ansamblis „Lainva”, vadītāja Indra Sadovņikova
  3. Senioru dāmu deju grupa „Sinda”, vadītāja Svetlana Spalviņa
  4. Sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Dagnija Pakalne
  5. Līnijdeju grupa „Stand up’’, vadītāja Dace Ķelpe
  6. Kamerkoris „Gaujiena”, vadītāja Sarmīte Varta
  7. Pirmsskolas deju kolektīvs “Sīči, vadītāja Dace Ķelpe
  8. Amatierteātris „Kaķu nams’’, vadītāja Elga Rācene
  9. Vīru vokālais ansamblis, vadītāja Ilze Dāve


Amatierkolektīvu nodarbību grafiks


???????????????????????????????

Vasaras sezonā  no jūnija  līdz septembrim visas kultūras dzīves aktivitātes notiek “Egļukalna” estrādē: koncerti, dažādi festivāli, zaļumballes, brīvdabas izrādes.

Mūsu estrādi iecienījuši gan mūziķi un aktieri, gan tūristi un atpūtnieki, gan lielie un mazie gaujienieši.

Tā ir ļoti plaša, akustiska un spēj uzņemt vairāk kā 1000 skatītāju, jo estrāde atrodas pie Gaujas.

 

 


 

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi Apes novada iedzīvotājiem, sabiedriskām organizācijām dažādu sapulču, tikšanos organizēšanai.

Maksas pakalpojumi

 


 

Gaujienas tautas nama nolikums


Dalīties:
30. jūnijs, 2015, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs