22.11. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēde

29.11. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Amatiermākslas kolektīvi

Print Friendly, PDF & Email

 

       

Vīru ansamblisKopa_ar_Peppiju_Ziemassvetkos_4
Vadītāja: Ilze Dāve
Dibināts 2015.gadā

Gaujienas tautas namā ar 2015.gada 13.novembri uzsāk jauns amatierkolektīvs – Vīru ansamblis, vadītāja Ilze Dāve.
Kolektīvs nodibināts pavisam nejauši, kad kamerkora vīri, ar dziesmu, bija izdomājuši sveikt tautas nama sieviešu vokālo ansambli 15 gadu jubilejā.

 

 


 

Sieviešu vokālais ansamblis
Vadītāja: Dagnija Pakalne
Dibināts: 2000. gadā  

Viens no ilggadējiem pašdarbības kolektīviem. Ansamblī dzied 7 radošas, jaukas un atraktīvas sievietes, kuras ir nerimstošā procesā par mākslinieciskā snieguma pilnveidošanu. 2015.gadā 13.novembrī ansamblis svinēs 15 gadu jubileju. Visus šos gadus ansambli vada Dagnija Pakalne. Gadiem ejot, ansambļa sastāvs ir mainījies, tomēr četras dalībnieces dzied ansamblī joprojām, no tā pirmās dienas. Ansambļa repertuārs ir daudzveidīgs un interesants, bet visvairāk dziesmas skan par laimi, prieku un mīlestību. 15 gadu laikā izdziedātas gan dažādu komponistu darbi, gan latviešu tautas dziesmas, gan arī pašas ansambļa vadītājas D.Pakalnes rakstītas dziesmas.

Aicinām savā pulciņā vēl kādu dziedātāju ar skanīgu balsi un mīlestību uz dziesmu!    


 

Vecākās paaudzes sieviešu vokālais ansamblis „Lainva”Ansamblu_skate_Gulbene_1
Vadītāja: Indra Sadovņikova
Dibināts: 2006.gadā

Ansamblis dibināts 2006.gada rudenī. Agrāk dziedājušas Gaujienas jauktajā korī un senioru korī „Atzele”. Mūs joprojām visus kopā vieno dziesmas mīlestība. Katra izdziedātā dziesma ir pilna mīlestības, tā uzmundrina garu, sasilda sirdi un dvēseli .Kolektīvā ir jauka kopā esamība, jokojam, smejam, sveicam jubilejās. 2007.gadā kolektīvs startē rajona ansambļu skatē. 21.oktobrī notika sirsnīgs senioru vakars „Dzīves vējā”, kurā piedalījās viesi no Igaunijas – Harglas, Misso un Smiltenes pensionāru klubiņš. Piedalāmies dažādos pagasta , novada rīkotos pasākumos, draudzības koncertos Igaunijā, Trapenē, Apē, Smiltenē, Veclaicenē, Virešos. 2010.gadā kolektīvs nosvinēja 5-gadu jubileju. 2014.gadā kolektīvs iegūst Alūksnes un Apes novada senioru ansambļa skatē pirmo pakāpi, godam nesam sava kolektīva vārdu Vidzemes novadā. Esam deviņas dāmas labākajos gados!
2016.gada 29.oktobrī svinēs 10 gadu jubileju.

 

 


 

Kamerkoris “Gaujiena”Kopa_ar_Peppiju_Ziemassvetkos_9
Diriģente: Sarmīte Varta
Dibināts 2003.gadā.

 2003.gadā notika kora atjaunošana. Pēc senioru kora tika izveidots jauktais koris „Gaujiena”. Diriģēšanu uzņēmās Sarmīte Varta. Korī dzied dalībnieki no Gaujienas, Virešiem, Vidagas, Palsmanes un Zvārtavas. Kora repertuārs ir ļoti dažāds – garīgā rakstura dziesmas, latviešu un citu tautu tautas dziesmas, mūsdienu komponistu sacerējumi, pasaules mēroga hitu kora versijas. 2004.gadā par koncertmeisteri sāka darboties Dace Purvlīce, kura ar lielu atbildības sajūtu strādāja pie mākslinieciskā snieguma kvalitātes un dažādoja kora repertuāru.

Jauktais koris “Gaujiena” pārstāv mūsu mazo pagastu dažāda mēroga pasākumos. Ar koncertiem pabūts Rīgā, Jaunpilī, Grenctālē, Inčukalnā, Tilžā, Cesvainē, Palsmanē, Cēsīs, Ogrē, Smiltenē un daudzās citās vietās, arī Igaunijā.

2004.gadā koris piedalījās „Melngaiļa mūzikas svētkos” Vidrižu pagasta „Melngaiļos”. Neaizmirstami ir 2006. un 2007.gada Ogres Operas mūzikas svētki, kuros mūsu kora dalībnieki dziedāja kopā ar izcilajiem operas solistiem. Viens no spilgtākajiem braucieniem bija 2007.g. maijā uz Aglonu un Daugavpili. 2008.gada maijā koris Gaujienā sniedza izcilu koncertu, iezīmējot pirmos piecus gadus. 2013.gadā, jau mazākā sastāvā, nosvin kora 10 gadu jubileju. Katru gadu koris sniedz apjomīgus sezonas atskaites koncertus, kuros pieaicina arī citus māksliniekus programmu dažādošanai. Vislielāko gandarījumu sniedz koncerti, kuri tiek sniegti dažādās Latvijas baznīcās – Elejā, Cēsīs, Palsmanē, Smiltenē, Mikužu saieta namā un Gaujienas draudzes dievkalpojumos, kuri notika O.Vācieša Gaujienas vidusskolā.

 Laika gaitā ir nostabilizājies kora sastāvs. Skaitliski tas ir neliels -15 dziedātāji un diriģente Sarmīte Varta. Šajā sezonā koris ir sniedzis Ziemassvētku koncertu Gaujienas vidusskolā un pašlaik strādā pie jaunas programmas pavasara sezonai, kura ir iecerēta parādīt Gaujienā, Vijciemā, Vaidavā un Rīgā.

 

 


 

 Līnijdeju kolektīvs “Stand up”ar lapsu
Vadītāja: Dace Ķelpe
Dibināts: 2002.gadā 

Laikā, kad Latvijā ienāca „country” stils arī Gaujienā tika nodibināts līnijdeju kolektīvs, kas aktīvi darbojas jau 13gadus. Apgūtas gandrīz 500 dejas. No 2004.gada Gaujienā tika rīkoti līnijdeju festivāli. 2007.gadā notika Alūksnes, Gulbenes un Valkas rajonu līnijdeju kolektīvu mācību semināri Gaujienas tautas namā. Dejotājas aktīvi, radoši un ar izdomu iesaistās dažādos vietējos pasākumos. Dejas ir visām vecuma grupām un gaumēm. Līnijdejotājas ir piedalījušās līnijdeju pasākumos Alūksnē, Lejasciemā, Valkā, Valmierā, Apē, Trapenē, Virešos, Palsmanē, Smiltenē. Ļoti jauka sadarbība ir izveidojusies ar Igauniju kolektīviem – Harglas, Misso, Lahedas, Lullemae, Vastselīnas. „Stand up” desmit jautrās dejotājas vieno dejotprieks, draudzīgais kolektīvs ar jau zināmām tradīcijām un veselīgu humora dzirksti. Līnijdejotāju rindās laipni tiek gaidīti jauni dalībnieki!

 

 

 


 

Senioru dāmu deju kolektīvs „Sinda” Sindas dejotājas
Vadītāja: Svetlana Spalviņa
Dibināts: 2003.gadā

Ierosinājums dibināt dāmu deju kolektīvu nāca no tautas nama vadītājas Laimas Poševas. Pirmo reizi kopā sanāca 8 dāmas, bet jau pēc pusgada darbības mēs bijām jau 12, un vēl pēc neliela laika 16 dejotājas. Ir izdejotas neskaitāmas dejas dažādos festivālos visā Latvijā. Pirmais festivāls, uz kuru aizbraucām „Jebkurā vecumā prieks dejot” Vecpiebalgā. 2006.gada 3.jūnijā Gaujienas „Egļukalna” estrādē tautas nams rīkoja senioru deju festivālu „Vasariņas svētkus” mums bija gandarījums uzņemt 23 kolektīvus no visas Latvijas vietām Esam lustīgs, saprotošs kolektīvs. Uzmundrinām cits citu, pasmejamies pašas par sevi. Esam ļoti priecīgas, ka 2014.gadā mums ir piebiedrojušās 3 dejotājas, kas ar savu lustīgumu neļauj nokārt degunus.

. Esam ļoti atraktīvas un cenšamies nokļūt uz visiem pasākumiem, kur mūs aicina. Tā esam izdejojušas deju grīdas Siguldā, Sabilē, Ventspilī, Rīgā, Jelgavā, Carnikavā, Jūrmalā, Valkā, Balvos, Baldonē un daudzās citās Latvijas vietās. Sniedzam koncertus Igaunijā – Harglā, Lahedā, Misso un Vastselīnā. No 2006.gada 8.maija, kad tika dibināta biedrība „Latvijas Senioru Deju apvienība”, esam tās sastāvā.
2015.gadā 18.jūlijā Gaujienas Egļukalna estrādē notika Vidzemes senioru deju un dziesmu festivāls „Vasariņas vidū!”, kurā piedalījas dalībnieki no 10 Latvijas novadiem.

 


 

Bērnu tautisko deju kolektīvs „Kastanītis”Griezam_danci_Aluksne_7

1.-5.klasei
Vadītāja: Dace Ķelpe
Dibināts: 2013.gadā

Bērni dejo jau no 4 gadu vecuma, apgūstot dažādus deju soļus un dejas, līdz kolektīva dalībnieki nolēma dejot tautiskās dejas. 2014.gada kolektīvs ir pierādījis sevi Alūksnes un Apes novada skolēnu tautas deju skatē, iegūstot pirmo pakāpi. Iesaistās dažādos pasākumus ne tikai sava pagastā, bet arī novada mērogā un tuvāko kaimiņu novados. Kolektīvā piedalās 18 dalībnieki .2014. gada oktobrī kolektīvs ieguva nosaukumu „Kastanītis”. Piedalījās 2015. gada XI Latvijas skolu un jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.

 

 

 

Amatierteātris „Kaķu nams”???????????????????????????????
Režisore Elga Rācene

Dibināts 2008.gads

Kolektīvā šobrīd iestudējumos iesaistīti 9 aktieri, pamatā kolektīvu veido jauni dalībnieki, vecumā 22 un 56 gadu vecumam. Kolektīvs ir apņēmības pilns iegūt savu vietu amatierteātru saimē. Režisore, ņemot vērā savu aktieru dotības, lugas raksta pati. Jaunākās izrādes „Zelta zivtiņa”, „Laimīga”, „Doerble house”. Ar saviem iestudējumiem priecē Gaujienas ļaudis, kā arī Trapenes, Apes, Palsmanes, Veclaicenes, Zvārtavas teātra mīļotājus. Kolektīvs ir atvērts visiem, kuriem ir tuva skatuve un iestudējuma aktieriskais process. 2010.gadā kolektīvs piedalījās Cesvainē teātru festivālā. Aktīvi iesaistās Lieldienu pasākumu rīkošanā. „Cilvēks top labāks, ja vari darīt ko vēlās. Dziesma, deja, teātra spēlēšana, ja to darām no sirds, ir kā zemē iemesta saulespuķes sēkliņa. No tā rodas varena puķe, spilgtā krāsā, kameņu un putnu dāsna aicinātāja, nenogurstoša saules meklētāja. Lai mums izdodas arī turpmāk, plaukt, ziedēt un iepriecināt sevi un skatītājus.”

 

 

 


Pirmsskolas deju kolektīvs “Sīči”pirmsskolas deju grupa SĪČI
Vadītāja: Dace Ķelpe
Dibināts: 1998.gadā   
 

Paši pirmie dejotāji ir izauguši lieli, bet viņu atvasītes turpina dejot. Pirmsskolas deju grupā „Sīči”,  bērni dejo jau no 3 gadu vecuma, apgūstot dažādus deju soļus un dejas.

 

 

Dalīties:
6. jūnijs, 2014, Madara Jakobsone
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs