19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Notikumu plāns, afišas

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Apes novada pasākumi APRĪLĪ

Pasākumi Apes pilsētā


Pasākumi Gaujienas pagastā

 
   
   
   

 


Pasākumi Trapenes pagastā

   
   

 


Pasākumi Virešu pagastā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīties:
1. aprīlis, 2021, Madara Tjuksa
lveerudeen