19.10. plkst.09:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde 26.10. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde 09.11. plkst.13:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Amatiermākslas kolektīvi

 

Sieviešu koris “Trapene”
Vadītāja: Ilze Dāve


Kora vēsturiskās saknes meklējamas 1966.gadā, kad sadaloties jauktajam korim savu darbību uzsāka sieviešu koris. Ar minimālām izmaiņām tas darbojās līdz 1980.gadam. 1990.gada rudenī pilnīgi jaunā sastāvā savu darbību atsāka Trapenes sieviešu koris. Daudzus gadus kora diriģents ir bijis Gunārs Pāvuls, no 2003.gada kori vadīja Ineta Maltavniece, 2008-2009.gadam Ina Java, pēc nelielas atelpas 2010.gada 14.oktobrī koris atsāk savu darbību ar diriģentu Zinti Cepurnieku. Kopš 2013.gada oktobra kora diriģente ir Ilze Dāve.

Koris ir piedalījies skatēs, veiksmīgi izcīnot tiesības piedalīties Rīgai- 800, Vislatvijas Dziesmu un Deju svētkos Rīgā, tautas tērpu skatē, kā arī daudzos koru koncertos Latvijā un Igaunijā.
Pēdējais notikums -pateicoties diriģentes Ilzes Dāves neatlaidībai un kultūrkapitāla fonda atbalstam sieviešu koris “Trapene” dodas uz Adventes koru festivālu Prāgā Čehijā.

                   Trapenes amatierkolektivi (7)

 


 

Senioru deju kolektīvs “Bormanītes”

Vadītāja: Svetlana Spalviņa
Dibināts 2004. gadā

Pirmo reizi kopā sanāca 16 dāmas, kopā ir izdejotas neskaitāmas dejas dažādos festivālos visā Latvijā un ārpus tās. Tā esam izdejojušas deju grīdas Siguldā, Sabilē, Ventspilī, Rīgā, Jelgavā, Carnikavā, Jūrmalā, Valkā, Balvos, Kalsnavā un daudzās citās Latvijas vietās. No 2006.gada 8.maija, kad tika dibināta biedrība”Latvijas Senioru Deju apvienība”, esam tās sastāvā. Senioru dejas nav visspēcīgs dziedinātājs, tomēr tajās slēpjas vēl neapzinātas iespējas “vēlīnos gadus” piepildīt ar satura bagātību.
No 2006.gada 8.maija, kad tika dibināta biedrība“Latvijas Senioru Deju apvienība”, līdz 2011.gadam bijām tās sastāvā.

       Trapenes amatierkolektivi (4)

 


 

Bērnu tautisko deju kolektīvs „Gatvēni”

Vadītāja: Dace Ķelpe
Dibināts 2010. gadā

Apgūst tautiskās dejas, piedalās vietējos un Trapenes pamatskolas rīkotajos pasākumos. No 2010.- 2014.gada oktobrim vadītāja bija Sandra Tomiņa. Kopš 2014.gada oktobra Dace Ķelpe.

Kolektīvs piedalījās skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Daugavas stadionā tika izdejots koncerts “Līdz varavīksnei tikt”.
         Trapenes amatierkolektivi (6)

 


 

 

Popgrupa „Bitītes”
Vadītāja: Baiba Ozoliņa-Maltavniece        Trapenes amatierkolektivi (1)

 


1.-2.klašu tautisko deju kolektīvs
Vadītāja: Dace Ķelpe

 

 


 

Senioru vokālais ansamblis “Dziesmas draugi”
Vadītāja: Indra Sadovņikova

 

23. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs