Virešu saieta nams

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Virešos tautas nams tika izveidots 1930. gados vecā kroga ēkā, kas nodega 1941. gadā aviācijas Saieta namsuzlidojuma laikā. 60. gadu sākumā iedzīvotāju rīcībā tika nodota jaunā tautas nama celtne Virešos, kuras celtniecības iniciators bija toreizējā kolhoza “Kalna straume” priekšsēdētājs Roberts Mašins.

 2009. gada novembrī ar Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu lauku attīstībai, tika izveidots, atklāts un savu darbību uzsāka jaunais, atjaunotais Virešu Saieta nams.
Saieta nama mērķis ir veidot pilnvērtīgu kultūrvidi, kas veicina līdzdalību, sadarbību, izcilību un radošās izpausmes. Kā arī veicina kultūras mantojuma uzkrāšanu un saglabāšanu, nākotnes kultūras mantojuma radīšanu un pieejamību.

Virešu Saieta nams īsteno valsts kultūrpolitikas virzienus pagastā un novadā. Saieta nams godprātīgi pilda savus galvenos uzdevumus- uztur latviskās kultūras tradīcijas, rūpējas par kultūras mantojuma saglabāšanu un tā izmantošanu, koordinē pagasta kultūras, izglītības un sabiedrisko organizāciju darbu kopīgu kultūras mērķu sasniegšanā.

 

Kontakti:

Adrese: „Mākonīši”, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355
Tālrunis:  +37126609392
E – pasts: santa.sare@ape.lv
Virešu Saieta nama vadītāja : Santa SĀRE

 


Norēķinu rekvizīti:

Apes novada dome
Stacijas iela 2, Ape, LV – 4337
Reģ. Nr. 90000035872
PVN reģ. Nr. LV90000035872
Banka: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV28HABA 0551 0258 3352 3

 


Darba laiks:

Pirmdiena 08.00-16.00
Otrdiena 08.00-16.00
Trešdiena 08.00-16.00
Ceturtdiena 08.00-17.00
Piektdiena 08.00-16.00

 


 

Virešu saieta namā 2020./2021. gada sezonā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi:

  1. Sieviešu vokālais ansamblis – vadītāja Sandra Oto
  2. Amatierteātris – vadītāja Santa Sāre
  3. Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs „Virši”- vadītāja Svetlana Spalviņa
  4. bērnu vokālā grupa – vadītāja Sandra Oto

 
estrāde

Vasaras sezonā kultūras dzīves aktivitātes  notiek Vidagas estrādē: koncerti, zaļumballes, teātra izrādes.

Estrāde atrodas gleznainā vietā – pašā Gaujas krastā.

 

 


 

Maksas pakalpojumi

 

 

Dalīties:
6. decembris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs