Projektu publikācijas

Print Friendly, PDF & Email

Realizētie un realizācijā esošie projekti 2011-2012
* Eiropas Sociālais fonds (ESF)
* Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
* EACEA- Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

Fonds Atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums Projekta numurs Stadija Īstenošanas laiks
ERAF Igaunijas-
Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programma
„Kultūras
mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas
reģionos” jeb (HERITAGE BUSSINES)
ELRII-291 Projekts
pašlaik tiek īstenots

30.04.2013. – 31.12.2014.

Eiropas
Savienības Mūžizglītības programma
EACEA  LOGI-N – Local Guidance Networks: Promoting
Stakeholder Cooperation for Youth Guidance at Community Level
” jeb „Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā”
535908-LLP-1-2012-1-LV-KA1-KA1ECETA2 Projekts pašlaik tiek īstenots 01.04.2013.-
31.03.2014
ESF NVA „Sociālās rehabilitācijas pasākumi Apes novada sociālā riska grupu integrēšanai sabiedrībā” 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/078 Projekts pašlaik tiek īstenots 10.03.2011. – 09.06.2012.
ESF VRAA Apes novada attīstības kapacitātes stiprināšana 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/082 Projekts pašlaik tiek īstenots 16.11.2010. – 28.02.2013.
ESF VRAA ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/026 Projekta realizācija pabeigta 01.09.2011. – 31.05.2012.
ERAF VIAA Apes novada izglītības iestāžu informatizācija 3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/571 Projekts pašlaik tiek īstenots 02.01.2010. – 31.12.2012.
ERAF Centrālā Baltijas jūras reģionaInterreg IVA pārrobežu sadarbības programma Inovatīvi risinājumi veco laužu aprūpei mājās
(„INNOCARE”)
017/2011/CB60 Projekts pašlaik tiek īstenots 01.11.2011. – 30.04.2014.

 

Dalīties:
6. decembris, 2011, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs