„Jaunroze” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Print Friendly, PDF & Email

 

Noslēgta vienošanās par sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” rekonstrukcijas projekta īstenošanu

Š.g.15.maijā tika parakstīta vienošanās starp Apes pilsētas ar lauku teritoriju domi un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru par projekta “Sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanu.

Projekts tiks realizēts darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2. aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. Projekta mērķis ir veikt sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” rekonstrukcijas darbus, tādejādi paaugstinot mājas energoefektivitāti un nodrošinot sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ar atbilstošu mājokli.

Pamatojoties uz veikto ēkas energoaudita pārskatu un tehniskās apsekošanas atzinumu tika secināts, ka ēkai nav veikts kapitālais remonts, kopš tā vēsturiski ir nonākusi Apes pašvaldības rīcībā un konstatēja, ka ēka ir neapmierinošā stāvoklī un tai ir nepieciešama rekonstrukcija saskaņā ar izstrādātu un akceptētu būvprojektu, kas atbilstu ēkas izmantošanas funkcijām.

Projekta ietvaros paredzēts veikt sociālās dzīvojamās mājas sienu un grīdu siltināšanu, jumta un logu nomaiņu, apkures sistēmas rekonstrukciju, tādejādi uzlabojot ēkas energoefektivitāti, kā arī tiks veikta telpu pārplānošana un pārbūve, atbilstoši sociālo dzīvokļu vajadzībām. Vienādu iespēju nodrošināšanas nolūkā, plānots izbūvēt nobrauktuvi pie ārdurvīm, izbūvēt sanmezglu un veikt iekšējo telpu rekonstrukciju, pielāgojot tās cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

Projekta „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” kopējās izmaksas ir 176 272.71 Ls, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 132 204.53 Ls (75%), Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 26 440.91 Ls (15%) un Apes pilsētas ar lauku teritoriju domes līdzfinansējums 17 627.27 Ls (10%).

Plānotās projekta aktivitātes paredzēts īstenot 12 mēnešu laikā.

Izsludināts iepirkuma konkurss par sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” rekonstrukcijas īstenošanu
Tiek uzsākta sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” rekonstrukcija
Apē pēc rekonstrukcijas atklāta sociālā dzīvojamā māja „Jaunroze”

 

Daiga Bojāre

Apes novada domes projektu vadītāja

 

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs