11.jūlijā plkst.10:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

18.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 7.sēde

25.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā 10. sēde

Apē pēc rekonstrukcijas atklāta sociālā dzīvojamā māja „Jaunroze”

Print Friendly, PDF & Email

Apē pēc rekonstrukcijas atklāta sociālā dzīvojamā māja „Jaunroze”

 

Pēc vairāk kā gada ilgas rekonstrukcijas, 7.septembrī Apē tika atklāta sociālā dzīvojamā māja „Jaunroze”, kuru atjaunoja SIA „Wesemann” par noslēgto līguma summu 169 920,30 LVL (ar PVN).

Rekonstrukcijas laikā tika veiktas šādas aktivitātes – jumta seguma nomaiņa un nesošo konstrukciju remonts, otrā stāva (bēniņu) pārseguma siltumizolācijas nomaiņa, logu un ārējo durvju pārsedžu stiprināšana, logu un ārējo durvju nomaiņa, ārsienu siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, grīdu siltumizolācija, telpu rekonstrukcija, veicot telpu pārplānošanu unpārbūvi atbilstoši sociālo dzīvokļu vajadzībām, elektroinstalāciju nomaiņa ēkā, ugunsdzēsības signalizācijas aprīkojums, ventilācijas sistēmas izveide, zibens aizsardzība, telpu pielāgošana personām ar kustības traucējumiem – realizējot projekta izvirzīto mērķi – paaugstināt mājas energoefektivitāti, lai spētu nodrošināt sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ar atbilstošu mājokli.

Būvobjekta gatavību ekspluatācijai vērtēja komisija: Aina KAUKALA – Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes inspektore, Līga ŠĶEPASTE – Alūksnes novada galvenā arhitekte-būvvaldes vadītāja, Jurijs RONIMOISS – Apes novada domes administrācijas vadītājs – pasūtītājs pārstāvis, Jānis MIČUROVS –  SIA “WESEMANN”-  būvuzņēmējs, pieaicinātās personas:  Juris MORIS – autoruzraugs un Anatolijs KUZNECOVS – būvuzraugs.

Kad komisija bija iepazinusies ar veiktajiem darbiem, Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda HARJU, kopā ar Apes novada domes administrācijas vadītāju Juriju RONIMOISU un Apes novada Sociālā dienesta vadītāju Maiju KĀRKLIŅU  kopā pārgrieza sarkano lenti, uzsverot, ka lielākais darbs vēl tikai priekšā, rūpēties par mājas un iemītnieku drošību, kā arī ikdienas kārtību.

Sociālā dzīvojamā mājā „Jaunroze” būs 9 dzīvokļi, kopējās virtuves,  dušas telpa un krīzes istaba ārkārtas situācijām.

Projekta „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” kopējās izmaksas ir 176 272.71 Ls, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 132 204.53 Ls (75%), Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 26 440.91 Ls (15%) un Apes novada domes līdzfinansējums 17 627.27 Ls (10%).

Rekonstrukcijas darbi notika projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, kurš tika realizēts darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2. aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros.

Ilze Ērmane

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs