11.jūlijā plkst.10:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

18.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 7.sēde

25.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā 10. sēde

Tiek uzsākta sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” rekonstrukcija

Print Friendly, PDF & Email

Tiek uzsākta sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” rekonstrukcija

 

Apē tiek uzsākta sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” rekonstrukcija, kuru veiks SIA „Wesemann”, par noslēgto līguma summu 169 920,30 LVL (ar PVN).

Rekonstrukcijas laikā tiks veiktas šādas aktivitātes – Jumta seguma nomaiņa un nesošo konstrukciju remonts, otrā stāva (bēniņu) pārseguma siltumizolācijas nomaiņa, logu un ārējo durvju pārsedžu stiprināšana, logu un ārējo durvju nomaiņa, ārsienu siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, grīdu siltumizolācija, telpu rekonstrukcija, veicot telpu pārplānošanu un pārbūvi atbilstoši sociālo dzīvokļu vajadzībām, elektroinstalāciju nomaiņa ēkā, ugunsdzēsības signalizācijas aprīkojums, ventilācijas sistēmas izveide, zibens aizsardzība, telpu pielāgošana personām ar kustības traucējumiem.

Rekonstrukcijas darbi notiek projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, kurš tiek realizēts darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2. aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros.

Kā jau ziņots iepriekš, projekta mērķis ir veikt sociālās dzīvojamās mājas „Jaunroze” rekonstrukcijas darbus, paaugstinot mājas energoefektivitāti un nodrošinot sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ar atbilstošu mājokli.

 

Daiga Bojāre

Apes novada domes projektu vadītāja

 

 

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs