Apes novada, Apes pilsētas ūdenssaimniecības sektora sakārtošana

Print Friendly, PDF & Email

Apē uzsāk ūdenssaimniecības sektora sakārtošanas 2.kārtu

Apes novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Apes novada, Apes pilsētas ūdenssaimniecības sektora sakārtošana” – 3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Projekta plānotais realizācijas laiks ir no 01.08.2011. līdz 31.08.2012., plānotās izmaksas 481 322, 94 LVL, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 298 691, 70 LVL.

Šajā kārtā paredzēts izbūvēt – Ūdens attīrīšanas iekārtas ar jaudu 160 m3/dnn, bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas  ar jaudu 200  m3/dnn, jaunus kanalizācijas tīklus diametrā 200 – 350 m, pieslēdzot pilsētas tīklam D.Ozoliņa Apes vidusskolu un Pirmsskolas izglītības iestādi „Vāverīte”, jaunu kanalizācijas sūkņu staciju ar jaudu 8 l/s.

Iedzīvotāju ir novērtējuši dzeramā ūdens kvalitātes uzlabojumus

Apes pilsētas ūdensapgādes sistēmas uzlabojumi ir pieņemti ekspluatācijā.

Apes pilsētas ūdensapgādes sistēmas uzlabojumi ir pabeigti.

Ir uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte Apes pilsētas ūdensapgādes sistēmā

Apes ūdenssaimniecības sektora sakārtošanas 2.kārtas būvdarbu būvuzraudzību veiks individuālais komersants Āre Pilds

Izvēlēts būvuzņēmējs Apes ūdenssaimniecības sektora sakārtošanas 2.kārtas būvdarbu veikšanai

Apes ūdenssaimniecības sektora sakārtošanas 2.kārtas būvdarbu būvuzraudzību veiks individuālais komersants Āre Pilds

Izvēlēts projektētājs Apes ūdenssaimniecības sektora sakārtošanas 2.kārtas projektēšanai

Jurijs Ronimoiss

Apes novada domes administrācijas vadītājs

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs