22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Apes novada izglītības iestāžu informatizācija

Print Friendly, PDF & Email

Uzsākts projekts „Apes novada izglītības iestāžu informatizācija”

2009. gada decembrī tika uzsākts projekts „Apes novada izglītības iestāžu informatizācija”. Projekta pieteikums tika iesniegts darbības programmas 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2. apakš aktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 37196.64 LVL, kas ir 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Īstenojot projektu trīs Apes novada skolām – Trapenes pamatskolai, Sikšņu pamatskolai un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai tiks iegādāti stacionārie un portatīvie datori, multimediju tehnika, kā arī attīstīti lokālie datortīkli.

Projektu plānots pabeigt līdz 2012.gada 31.decembrim.

Īstenotās aktivitātes projektā „Apes novada izglītības iestāžu informatizācija”

Izglītības iestādes saņems multimediju tehniku un portatīvos datorus

Izglītības iestādes saņem multimediju tehniku un portatīvos datorus

Izglītības iestādes saņem stacionāros datorus

Noslēdzas izglītības iestāžu informatizācijas projekts

 

Dalīties:
6. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs