22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Sociālās rehabilitācijas pasākumi Apes novada sociālā riska grupu integrēšanai sabiedrībā

Print Friendly, PDF & Email

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Noslēgta vienošanās par Eiropas Sociālā fonda programmas projekta „Sociālās rehabilitācijas pasākumi Apes novada sociālā riska grupu integrēšanai sabiedrībā” īstenošanu. (Vienošanās Nr. Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/078)

2011.gada 10.martā tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta „Sociālās rehabilitācijas pasākumi Apes novada sociālā riska grupu integrēšanai sabiedrībā” (Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/078) īstenošanu. Projekts tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2. aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.4. apakš aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Projekta mērķis ir veidot sociālās rehabilitācijas pasākumu kopumu, kas vērsts uz sociālo riska grupu integrēšanos sabiedrībā caur funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, sociālo problēmu risināšanu un sociālā statusa atgūšanu.

Projekta rezultātā tiks izveidotas atbalsta grupas projekta mērķa grupām – pieaugušiem un nepilngadīgiem līdzatkarīgiem; vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības problēmas un nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, kā arī tiks organizētas motivācijas grupas ģimenēm, kuru laikā nodarbības dalībnieki varēs apgūt dažādas darba un dzīves praktiskās iemaņas. Projekta nodarbību vadīšanā tiks piesaistīti profesionāli speciālisti.

Projekta darbības laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņems Apes novada teritorijā dzīvojošie 126 iedzīvotāji. Apmācība un supervīzija tiks sniegta 10 sociālā darba speciālistiem, lai tie turpmāk spētu nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumu ilgtspēju.

Projekta realizācijas laiks ir 12 mēneši un aptver visu Apes novada teritoriju.
Projektu kopējās attiecināmās izmaksas ir 33808,50 LVL, kas ir 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Liene Ābolkalne
Apes novada domes projektu vadītāja

Dalīties:
5. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs