Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās (SPORTBORDER)

Print Friendly, PDF & Email

Sadarbība ar igauņiem turpinās sporta jomā

Laika posmā no 2008.gada septembra līdz 2010.gada februārim Apes pašvaldība realizēs projektu „Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās” („Towards cross-boder sport communities”). Projekta partneri ir Rõuges pašvaldība (Igaunija) un Igaunijas nevalstiskā sporta organizācija „Skystar”.

Projekta ideja radās, tiekoties pašvaldības pārstāvjiem, starpvalstu tikšanās reizē Veros (Igaunija), kuras laikā tika secināts, ka abas pašvaldības vieno kopīga ideja – dažādot un attīstīt sniegtos sporta pakalpojumus iedzīvotājiem, īpašu uzmanību pievēršot tādiem sporta veidiem kā hokejs un slidošana.

Projekta laikā tiks organizētas divas sporta nometnes jauniešiem, realizētas apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumi sporta speciālistiem, rīkotas dažādas sportiskas sacensības, kurās piedalīties varēs gan tie, kuriem sports ir vaļasprieks, gan tie, kuri ar to nodarbojas jau profesionālā līmenī. Materiālā ziņā abās pašvaldībās tiks izveidoti hokeja – slidotavas laukumi. Lai šī sadarbība turpinātos, tiks noslēgts arī sadraudzības līgums starp Apes un Rõuges skolām.

Neatņemama šī projekta sastāvdaļa ir nevalstisko organizāciju iesaiste projekta aktivitāšu plānošanā un realizācijā, veicinot nevalstiskā sektora līdzdalību pašvaldības dzīves veidošanā.Projektā kā dalībnieki ir aicināti piedalīties arī hokeja klubs „Ape”, jo tieši viņi bija iniciatori hokeja-slidotavas laukuma izveidei Apē.

Projekts tiks realizēts ar 85% Igaunijas – Latvijas sadarbības programmas 2007.-2013.gadam finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets sastāda 336 000 EUR, no tiem Apes pašvaldības finansējums ir 152 000 EUR.


Pārrobežu sporta projekts uzsāk savu gaitu
Sports – tā ir labsajūta, prieks un veselība
Zemledus makšķerēšanas sacensības Rõugē (Igaunijā)
HOKEJA KAISLĪBAS VIRMO APĒ
Sporta diena „Ziemas prieki 2009”
APES UN ROUGES SPORTA SPECIĀLISTI IEPAZĪST VIDZEMES SPORTA BĀZES
SPORTA SPECIĀLISTI DODAS IEPAZĪT DIENVIDIGAUNIJAS SPORTA BĀZES
Sportiska „Vasaras jezga” Apē
Uzsāk hokeja laukuma būvniecību
Piedalās snovborda sacensībās
Valentīndienas sportiskās aktivitātes Kiidi kalnā Igaunijā
Ar hokeja sacensībām „Robežripa” tiek atklāts Apes hokeja laukums
Projekts „SPORTBORDER” tiek pagarināts
Prezentācija par Apes un Rouges hokeja laukumu būvniecību
Prezentācija projekts SPORTBORDER

 

Liene Ābolkalne
Projektu vadītāja

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs