11.jūlijā plkst.10:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

18.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 7.sēde

25.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā 10. sēde

Pārrobežu sporta projekts uzsāk savu gaitu

Print Friendly, PDF & Email

Otrdien, 30.septembrī, notika pirmā Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Towards cross-boder sports communities” (SPORTBODER) („Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās”) koordinatoru tikšanās. Savstarpēji iepazīstoties un noskatoties projekta prezentāciju, igauņu un latviešu pārstāvji uzsāka sarunas par projekta realizācijas gaitu, par aktivitāšu laika plānojumu, par Igaunijas-Latvijas programmas projektu ieviešanas nosacījumiem.

Latvijas pusi pārstāvēja Apes pašvaldības pārstāvji – Astrīda Harju, Aija Latika, Andris Zeltiņš, Daiga Bojāre, Liene Ābolkalne, Larisa Tuvikene un biedrības „Hokeja klubs „Ape” pārstāvis – Andis Pops, savukārt Igauniju – Rõuges pašvaldības pārstāvji – Tiit Toots, Jaanus Mark, Antti Roose, Lilli Maran un NVO „Skystar” pārstāvis Aigar Piho. Tikšanās laikā projektā iesaistītās puses iepazīstināja ar tām sporta un aktīvās atpūtas iespējām kādas tiek piedāvātas katrā no valstīm. Savelkot paralēles tika konstatēts, ka abās pašvaldībās attīstīts ir moto un arī sports, vieglatlētika, kā arī ziemas sporta aktivitātes – slēpošana, hokejs u.c.

Kā pirmā projekta aktivitāte tiek plānota apmācību seminārs, kurš notiks novembrī, Rõugē, un kurā piedalīsies arī Apes pašvaldības sporta speciālisti. Uzklausot Latvijas pārstāvju vēlmes par semināra saturu, abas puses vienojās, ka seminārā tiks ietverta informācija gan par sporta lomu cilvēka dzīvē, gan par sporta stundu un pasākumu vadīšanu, gan par sportistu uzturu, gan par hokeja spēli, pieaicinot profesionālus sporta speciālistus no Igaunijas.

Pēc konstruktīvām sarunām Igaunijas pārstāvji tika iepazīstināti ar Apes pilsētas apkārtni un piedāvātajām sporta iespējām, apmeklējot jaunuzcelto sporta zāles administratīvo korpusu, topošo hokeja laukumu, mototrasi u.c.

Projekts tiek realizēts ar 85% Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam finansiālu atbalstu. Apes pašvaldības kopējais budžets sastāda 152 000 EUR, no tiem 15% jeb 22 800 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.

Liene Ābolkalne,
projektu vadītāja

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs