11.jūlijā plkst.10:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

18.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 7.sēde

25.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā 10. sēde

Sports – tā ir labsajūta, prieks un veselība

Print Friendly, PDF & Email

Sports – tā ir labsajūta, prieks un veselība.

20. un 21.novembrī Rõugē (Igaunija) notika seminārs, kurā piedalījās sporta skolotāji un skolēni no D.Ozoliņa Apes vidusskolas, kā arī Apes pašvaldības un biedrības „Hokeja klubs „Ape”” pārstāvji. Seminārā uzstājās sporta speciālisti no Igaunijas un Kanādas. Kā pirmais seminārā uzstājās Igaunijas olimpiskās komitejas pārstāvis Martti Raju, kurš iepazīstināja ar Igaunijas sporta jomu, finansēšanas un atbalsta sistēmu sportistiem. Pēc sniegtās informācijas Latvijas puses pārstāvji nonāca pie secinājuma, ka mūsu sistēma darbojas labāk un ir sakārtotāka.

Igaunijā Aigara Piho vārds nevienam nav svešs, jo viņa dēli nodarbojas ar profesionālu sportu un ir tramplīnlēcēji. Aigars Piho sniedza informāciju par to, kā piesaistīt bērnus sportā no mazām dienām un kā atrast īsto, piemēroto sporta veidu tieši katram bērnam. „Taču nevajag prasīt no bērniem, īpaši no izcili apdāvinātiem, pārmērīgi augstus sportiskos rezultātus. Primārajam jābūt sportošanas priekam, un prasības, kas ierobežo bērnu brīvprātīgi piedalīties sporta aktivitātēs ir nepieļaujamas, ” akcentēja Aigars Piho.

Rõuges pamatskolas direktors Tomass Raju (Toomas Raju) uzsvēra, ka vesels un fiziski aktīvs bērns ir mūsu nākotne un Rõuges pašvaldībā tiek pievērsta ļoti liela uzmanība tam, lai bērni, jaunieši un visi vietējie iedzīvotāji atrastu savu īsto sporta veidu, ar kuru nodarboties. Tādēļ pašvaldībā tiek investēti lieli finanšu līdzekļi, lai šādus apstākļus nodrošinātu – ir uzcelta sporta zāle, plānota ledus hokeja halle, atbalstītas vietējās komandas. Lielos ieguldījumus sporta infrastruktūras sakārtošanai Rõuges pašvaldības vadītājs pamatoja ar to, ka pagastam ir vajadzīgi veseli cilvēki. „Tikai vesels cilvēks būs garīgi attīstīts un pilnībāsevi veltīs ģimenei, sabiedrībai, darbam. Un šī projekta un mūsu sadarbības mērķis ir aktivizēt cilvēkus, lai mazāk sēdētu pie datoriem, mazāk domātu par dažādām apreibinošām vielām un vairāk pievērstos fiziski aktīvai atpūtai. Jo taču veselā miesā ir vesels gars!” vienisprātis ar T.Raju ir HK „Ape” pārstāvis Andis Pops.

„Cilvēki ir pieraduši pie ērtībām un pasauli grib sakārtot, sēžot pie datoriem. Bet tas neattīsta fiziski spēcīgu cilvēku. Mūsdienās tiek izdomāti un radīti tik daudz jaunu sporta veidu, lai tikai dotu cilvēkam iespēju izvēlēties un piesaistītu pie kāda no sporta veidiem,” analizē Apes pašvaldības sporta darba organizatore Aija Latika, atgādinot arī, ka sports cilvēkam palīdz atbrīvoties no stresa.

„Ideāls modelis, ja mēs veidojam četrstūri, kurā ir pašvaldība, skola, vecāki un bērni. Un savstarpēji sadarbojoties kopīgi tiek radīti atbilstoši apstākļi sportam un kopīgi tiek iesaistīta jaunatne sportā. Iesaku vecākiem paskatīties pa logu un pavērot savus bērnus rotaļājoties pagalmos, tad bieži ir redzams, kādas spējas un talanti piemīt bērnam un par ko interesējas bērns,” turpina A.Latika.

„Pamatskolas direktors uzsvēra, ka katram bērnam noteikti ir jāmāk peldēt. Nav tik svarīgi vai viņš spēlē basketbolu vai teicami met šķēpu, bet gan svarīgi, ka nokļūstot ārkārtas situācijā uz ūdens, viņš pratīs izdzīvot un tikt krastā. Līdz šim mēs par to nemaz tā īsti nebijām aizdomājušies,” viņam piekrīt L.Ābolkalne.

„Ļoti patīk attieksme ar kādu cilvēki Igaunijā veido savu dzīves vidi. Ir vēlēšanās iesaistīties dažādos radošos procesos, viņi ir brīvāki savā raksturā, izturas ar cieņu pret radītajām vērtībām. Kaut vai tāda lieta, ka skolā un sporta zālē visi staigā maiņas apavos, turot tīru vidi, kurā uzturas lielāko savu dienas daļu,” saka Iluta Apine, kuras rūpju lokā ir vismazākie apenieši. Tādēļ viņa atbalsta amatierhokeja spēlētāja Dāvida Šīrera (David Schryer) no Kanādas teikto, ka jāsāk bērnus no pirmsskolas vecuma mācīt un pievērst aktīvam dzīvesveidam. Jau no mazām dienām jāsāk veidot arī profesionālus sportistus. Lai radītu interesi par hokeju ir nepieciešams tikai slidas un nūja. Reizēm pietiek arī tikai ar nūju.

Ziemas olimpiskais bronzas ieguvējs divcīņā Alars Levandi (Allar Levandi) ir pārliecināts, ka cilvēki izvēlas savu dzīvesvietu pēc vairākiem nosacījumiem. Pirmais minētais nosacījums ir darbs, otrais ir iespēja baudīt un piedalīties kultūrasdzīvē un trešais ir iespējas sportot. „Ja mēs savā pašvaldībā nevaram nodrošināt kaut daļu no minētajiem nosacījumiem, mēs zaudējam savus iedzīvotājus,” uzsver A.Latika.

„Amatierhokeja spēlētājs stāstīja par jaunatnes sportošanu Kanādā. „Tā mums kādreiz bija arī Apē. Mēs mainījāmies ar sporta inventāru – ar slidām, ar dažādiem aizsargelementiem, rīkojām vietējos hokeja mačus, bērni un jaunieši līdz vēlam vakaram pavadīja slidotavā un mājās gāja nosalušiem deguniem, slidas nemaz nenovelkot no kājām,” stāsta Apes pašvaldības deputāts Andris Zeltiņš, „Arī tagad uz vietējiem dīķiem tiek veidoti hokeja laukumi, tikai tas ir riskants pasākums, jo mēs jau nezinām cik lielas cilvēka masas sasalušais ūdens segums spēj turēt.”

Semināra otrajā dienā tika apmeklēts Veru sporta centrs, kur centra darbiniece izrādīja jaunuzcelto stadionu un iepazīstināja ar sporta centra sniegtajiem pakalpojuma veidiem. Kā arī tika apskatīts Haanjas slēpošanas un biatlona centrs.

Seminārs tika rīkots Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas atbalstītā projekta „Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās” (SPORTBODER) ietvaros. Lai gūtu priekšstatu par Vidzemes sporta centriem un to pašreizējo piedāvājumu un perspektīvām, ir paredzēta nākošā projekta aktivitāte – pieredzes apmaiņas brauciens, apmeklējot Vidzemes sporta bāzes.

Liene Ābolkalne,
projektu vadītāja

 

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs