11.jūlijā plkst.10:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

18.jūlijā plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 7.sēde

25.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā 10. sēde

„Pārrobežu bumba” veicina sporta meistarību

Print Friendly, PDF & Email

Oktobra sākumā  Veru apriņķa  Lasvā, Kaapa  skolā    notika volejbola  treneru apmācības, bet pēc nedēļas  – seminārs  volejbola tiesnešiem. Šie divu dienu  semināri  bija iekļauti    Latvijas- Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas  projektā Nr. EU 30108   „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežas reģionā  caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta aktīvistiem  Igaunijā un Latvijā”, kura saīsinātais nosaukums ir „Cross Border Ball”. Tajā kā partneri piedalās arī Alūksnes un Apes novads.

Savā pieredzē dalījās kvalificēti Igaunijas volejbola treneri, kuriem ir lielas zināšanas  šī sporta veida apmācībā. Viņi atzina, ka volejbols Igaunijā ir nacionālā spēle. Par dažādiem  kombinētajiem uzdevumiem, aizsardzības spēli un tehnikas „slīpēšanu” volejbolā stāstīja R. Jeenas,  kurš ir Igaunijas volejbola treneru padomes priekšsēdētājs.

Savukārt tādus elementus kā  pārtveršanu, dubulto bloķēšanu un taktikas uzlabošanu, serves taktiku    un uzbrukuma spēli  treneriem  pilnveidot palīdzēja Veru volejbola kluba galvenais  treneris M. Mett.

Volejbola spēli – paraug treniņu semināra dalībniekiem demonstrēja Veru pilsētas izlases komanda, kas piedalās augsta ranga turnīros.

Valsts kategorijas tiesnesis A. Käpa informēja par jaunākajām izmaiņām volejbola  sacensību noteikumos.   Psihoterapeita R. Sepp vadībā tika pārrunātas  galvenās veselības problēmas, kādas  bieži vien  rodas jaunajiem volejbola spēlētājiem.  Svarīga nozīme volejbolistu izaugsmē ir spēka treniņiem. Par to, kā  tos plānot bērniem un pieaugušajiem, savā pieredzē dalījās Tartu volejbola kluba „Pereleib”  fitnesa studijas treneris P. Päll.

Šajā seminārā piedalījās arī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas sporta skolotāja Aija Latika. ”Pirmo reizi piedalījos tik augsta līmeņa kursos, un esmu gandarīta! Guvu daudz vērtīgu jaunumu, kuri  man ļoti noderēs treneres darbā”, saka Aija. „Uzstājās kvalificēti  lektori, kuri ne tikai pamatīgi  izskaidroja  volejbola spēles teoriju, bet arī  lika  semināra  dalībniekiem  praktiski  izpildīt  vingrinājumus.” A. Latika, kuras trenētā Apes meiteņu volejbola komanda ir viena no labākajām rajonā, īpaši interesējusies par meiteņu treniņiem. „Nav mazsvarīgi,  lai viņas sasniegtu ne tikai labus rezultātus sporta laukumā, bet būtu izturīgas arī dzīvei.  Būtiski ir tas, ka treniņiem jābūt intensīviem, iedvesmojošiem, disciplinētiem, tad arī var gaidīt labus rezultātus spēlēs.”

Projekta nākamajā aktivitātē – volejbola tiesnešu  seminārā apmācības vadīja gan igauņu, gan latviešu  starptautiskās klases  treneri  – Toomas Murulo un Kaspars Timermanis.  Dalībnieki tika informēti par izmaiņām volejbola spēles noteikumos, protokola un oficiālās rezultātu lapas noformēšanā. Sīki tika pārrunāti tiesnešu un līnijtiesnešu pienākumi, kā arī oficiālie roku signāli spēlē. Par spēles noteikumiem tika veikts teorētiskais tests.  Arī šajā seminārā ievērojams laiks tika veltīts praktiskajām nodarbībām. „Mainoties ar uzdevumiem, tiesājām igauņu augstākās līgas treniņspēli, kur   sacentās „Shenker” līgas komandas- Baltijas valstu līgas dalībnieces,” stāsta  viens no semināra  dalībniekiem – Apes vidusskolas  jaunās sporta zāles administrators,  sporta skolotājs  Juris Ozoliņš. „Šādi kvalifikācijas paaugstināšanas kursi ir ļoti reti, tādēļ ir pozitīvi, ka  projekta ietvaros varam uzzināt visu jaunāko, kas jāzina šī sporta veida tiesnešiem. Pēc semināra mums atsūtīja  apjomīgos  jaunākos starptautiskos noteikumus, kuri ietver gan tiesnešu ētiku, gan strīdus momentu risināšanu spēlē. Mums tika piedāvāta iespēja arī turpmāk paaugstināt savu kvalifikāciju, kārtot pārbaudījumus, kā arī  perspektīvā tiesāt Latvijas mēroga sacensības”.

Turpinoties projekta aktivitātēm, 24. un 25. oktobrī Veros , Parksepa sporta hallē notiks apmācības basketbola spēļu tiesāšanā. Arī šajā seminārā dalībnieki pārrunās ne tikai teorētiskas lietas , bet piedalīsies arī praktiskos treniņos un analizēs  spēles, lai pēc tam ar iegūtajām zināšanām  varētu  palīdzēt sporta  sacensību vadīšanā.

Astra Binde

Apes tūrisma informācijas centra vadītāja

 

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs