25.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā 10. sēde

Noslēgts sadarbības līgums

Print Friendly, PDF & Email

Noslēgts sadarbības līgums

 

Š.g. 14.jūlijā noslēgts sadarbības līgums starp vadošo partneri Alūksnes novada domi un Apes novada domi par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. EU 30108 „Promotion of the ball sports tradition in the border region through formation of a close cooperation network between ball sports fans of Estonia and Latvia” (Cross Border Ball) īstenošanu. Projekta kopējais budžets sastāda Ls 241 413,17, no tiem Apes novada domes kopējais budžets sastāda Ls 6464,39. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties sporta inventāru, piedalīties dažādās sporta aktivitātēs Latvijā un Igaunijā, kā arī organizēt vasaras sporta pasākumu Apē.

Projekta realizācijā iesaistīta arī Alūksnes novada Annas, Liepnas, Ilzenes, Alsviķu un Zeltiņu pašvaldība, kā arī Voru un Lasvas pašvaldības un Lasvas rekreatīvā sporta apvienība no Igaunijas.

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs