25.jūlijā plkst.14:00 Domes kārtējā 10. sēde

Uzsākas „Pārrobežu bumbas” aktivitātes

Print Friendly, PDF & Email

Uzsākas „Pārrobežu bumbas” aktivitātes

 

Apes novada dome sadarbībā ar vadošo partneri Alūksnes novada domi un projekta partneriem no  Alūksnes novada Annas, Liepnas, Ilzenes, Alsviķu un Zeltiņu pašvaldības, kā arī partneriem no Igaunijas – Voru un Lasvas pašvaldībām, un Lasvas rekreatīvā sporta apvienību – uzsākusi īstenot Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. EU 30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežas reģionā  caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta aktīvistiem  Igaunijā un Latvijā” (Cross Border Ball) aktivitātes. Oktobra pirmajā nedēļā D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja un pašvaldības sporta darba organizatore Aija Latika piedalījās volejbola treneru apmācībās Lasvā, Kaapa skolā. Nedēļu vēlāk 9. un 10.oktobrī uz volejbola tiesnešu apmācībām Igaunijā devās četri mūsu novada pārstāvji – Juris Ozoliņš, Rinārs Teters, Andris Jaunzems un Juris Paramonovs. Basketbola tiesnešu apmācībās, kas notika 24.,25.oktobrī Parksepa skolā, Igaunijā, no Apes novada piedalījās Juris Ozoliņš, Andris Zeltiņš, Māris Latiks, un trīs D.Ozoliņa Apes vidusskolas  skolnieki – Andris Purakalns, Kristiāna Oto un Randa Bērziņa. Iegūtā teorētiskā bāze un praktiskā pieredze noderēs gan volejbola treniņos, gan volejbola un basketbola sacensībās atzīst visi iesaistītie dalībnieki. Šīs ir tikai pirmās no projekta aktivitātēm. Vēl projekta ietvaros paredzēts piedalīties dažādās sporta aktivitātēs gan Latvijā, gan Igaunijā, iegādāties sporta inventāru, kā arī organizēt vasaras sporta pasākumu Apē.

Apes novada domes kopējais finansējums šajā projektā sastāda Ls 6464,39, no tiem Igaunijas-Latvijas programmas atbalsts sastāda Ls 5 494.73.

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs