22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana

Print Friendly, PDF & Email

Kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas projektu speciālistiem

29.07.2011. noslēgta vienošanās ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/026 „ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana”.

Projektu Alūksnes novada pašvaldība īstenos sadarbībā ar Gulbenes un Apes novadu pašvaldībām no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.maijam.

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanu Alūksnes, Gulbenes un Apes novadu ES fondu līdzekļu apguvē iesaistītajiem speciālistiem.

Projekta ietvaros plānots organizēt 30 pašvaldību speciālistu apmācību, kas iesaistīti ES fondu apguvē. Apmācībās plānots iegūt un nostiprināt zināšanas par projekta dzīves ciklu, sākot no izstrādes uzsākšanas līdz īstenoto projektu sasniegto rezultātu izvērtēšanai, kā arī papildināt zināšanas par komunikāciju ar sabiedrību un partneriem.

Plānots izveidot sadarbības tīklu ar kaimiņu pašvaldībām veiksmīgākai ES struktūrfondu/citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu līdzekļu apguvei un kopīgi sagatavot vienu projekta pieteikumu iesniegšanai kādā no atvērtajiem projektu konkursiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 12 841,40 LVL.

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Dalīties:
6. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs