Pārrobežu amatniecības tīkla attīstības veicināšana (IDEA ON THE BORDER)

Print Friendly, PDF & Email

estonia-latviaUzsākas projekta „Ideja uz robežas” aktivitātes

Ar februāra mēnesi uzsākas Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Pārrobežu amatniecības tīkla attīstības veicināšana” (Idea on the Border) jeb latviskajā saīsinātajā versijā „Ideja uz robežas” realizēšana.

Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt un iedrošināt vietējo iedzīvotāju caur kopīgu izglītošanos, kopīgu darbu un savstarpēju apmaiņu ar pieredzi un zināšanām. Projekta gaitā ir paredzēts iesaistīt un apmācīt vietējos iedzīvotājus dažādās amatu prasmēs, stiprināt mūžizglītības nozīmi vietējā sabiedrībā, apgūt igauņu sarunvalodas pamatus, kā arī izveidot un stiprināt pārrobežu tradīciju – kopīgs tirgus uz robežas un līdz ar to veicināt pierobežas teritorijas atpazīstamību. Projektā kā partneri sadarbosies Apes novada dome un Monistes pašvaldība. Projekta kopējais finansējums ir EUR 85 931,00. Apes pašvaldības projekta kopējais finansējums sastāda EUR 42 103,00, no tā programmas finansējums EUR 35 787,55.

Prezentācija: Idea on the border

Raksti par projektu:

Pierobežas lielais rudens gadatirgus

12.maijā Apes pilsētā notiks lielās pierobežas tirgošanās lustes

Apes pilsetā lielās pierobežas tirgošanās lustes

Apē norisinājās lielās pierobežas tirgošanās lustes

Turpinās pierobežas aktivitātes

Sākas stila un modelēšanas nodarbības

Noslēdzas projekta Ideja uz robežas aktivitātes

Dalīties:
27. februāris, 2012, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs