Veselīgais ceļojums (Healthy journey)

Print Friendly, PDF & Email


Īstenots Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekts “Veselīgais ceļojums”

Apes pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte” sadarbībā ar partneru bērnudārziem Rumānijā, Bulgārijā, Lietuvā, Polijā, Ungārijā un Turcijā kopā īstenoja projektu  „Healthy journey ”(Veselīgais ceļojums), kura mērķis bija attīstīt, reklamēt un ieviest praksē labākos izglītības piemērus kā veicināt bērnus nodarboties ar sportu un vecākus pievērsties aktīvam un veselīgam dzīvesveidam. Projekts tika realizēts no 2011.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.jūlijam. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 14 000 EUR jeb 9839,26 LVL, kas ir 100% Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas finansējums. Projekta ietvaros tika organizētas 12 starptautiskās mobilitātes. Mobilitāte ir projekta dalībnieka brauciens uz ārvalstīm, kas tiek veikts pie kāda no partneru bērnudārziem. Projekts tika realizēts zem moto ar sen zināmu patiesību „Veselā miesā – vesels gars!”. Iluta Apine uzsver, ka projekta rezultātā ieguvēji ir daudzi, jo kopīgiem spēkiem ar bērniem un viņu vecākiem mēs esam pierādījuši citu valstu bērnudārziem, ka mēs esam īpaši un spējam būt gudri, aktīvi un radoši. Projektā tika veikti šādi darbi:

  • Veidojām prezentāciju par Latvijas valsti un mūsu izglītības sistēmu;
  • Visu dalībvalstu bērni veidoja dažādus darbus par to, kā dzīvo un sporto viņu valstīs;
  • Veidojām bilžu vārdnīcu, ietverot visbiežāk lietotos vārdus un terminus dalībvalstu valodās;
  • Veidojām savu projekta logo;
  • Dalījāmies un apkopojām informāciju par populārākajām tradicionālām un netradicionālām sporta un kustību spēlēm katrā dalībvalstī;
  • Ieviesām tās savā bērnudārzā;
  • Veidojām foto albumu par dabu mums apkārt;
  • Mainījāmies ar veselīgām ēdienu receptēm;
  • Organizējām ekskursijas un garās pastaigas;
  • Attīstījām eko domāšanu un dzīvesveidu u.c.

Savukārt, Apes pirmskolas izglītības iestādes „Vāverīte” pedagogi ieguva profesionālu pieredzi izglītojošā darbā, redzēja kā tiek organizētas nodarbības citās valstīs un iepazina to īpatnības un kultūru, darbojās starpvalstu komandas darbā, tādējādi veicinot svešvalodas apguvi un komunikācijas spējas, bagātināja savas nodarbības ar jauniem un pārņemtiem labajiem piemēriem.

Projekta mājas lapa: http://kotelek.hu/ovi/

Foto galerijas:

Mobilitāte Aradā, Rumānijā 13.-17.11.2011.

Mobilitāte Ankarā, Turcijā 25.-29.03.2012.

Mobilitāte Apē, Latvijā 03.-07.06.2012.

Mobilitāte Zamość, Polijā 23.-27.09.2012.

Mobilitāte Kőtelek, Ungārijā, 25.-29.11.2012

Mobilitāte Kelmē, Lietuvā, 17.03.-21.03.2013.

Mobilitāte Kazanlak, Bulgārijā, 29.05.-03.06.2013.

Apes PII “Vāverīte” projekta aktivitātes:

APE, education system, kindergarten

Winter sport activities_Latvia

Sport in Latvia

Long walk – do you know

Project activities 2011-2012

Nature and cultural places in Latvia

Paper making

Recycling activities

We meet and delight our seigneurs

Non-traditional sport

Winter activities

Recycled fasion show

Friendship garden

Raksti par projektu:

Atskats uz paveikto PII Vāverīte

Ciemos pie Ankaras pirmsskolas izglītības iestādes bērniem un skolotājām

Projekta Veselīgais ceļojums aktivitātes

Pieredzes brauciens uz Poliju

Comenius aizved uz Ungāriju

Pieredzes brauciens uz Lietuvu

Noslēdzies Comenius daudzpusējās sadarbības projekts

Par publikāciju saturu ir atbildīgs tikai un vienīgi izdevējs. Tās neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs