22.08. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas 8.sēde

29.08. plkst.14:00 Domes kārtējā 11. sēde

Inovatīvi risinājumi veco ļaužu aprūpei mājās

Print Friendly, PDF & Email

Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadarbības programmas projekts
” Inovatīvi risinājumi veco laužu aprūpei mājās” („INNOCARE”)

 

INNOCARE projektu Apes novada pašvaldība īsteno laika posmā no 2011.gada 1. novembra līdz 2013.gada 31.decembrim. Projekta mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti un lielāku drošību veciem cilvēkiem, kas dzīvo mājās, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un metodes mājas aprūpē.

Projektā tiks uzlabotas zināšanas un prasmes 60-70 sociālajiem darbiniekiem un 165 vecajiem cilvēkiem un viņu ģimenēm par jauno tehnoloģiju un metožu pielietojumu mājas aprūpes uzlabošanā. Plānots iegūt arī jaunas zināšanas un pieredzi saistībā ar ieguvumiem un izmaksām, kas rodas jauno tehnoloģiju un metožu pielietojumam mājas aprūpē veciem cilvēkiem novadu pašvaldībās.

Pārrobežu sadarbības tīkla veidošana un pieredzes apmaiņa starp mājas aprūpes speciālistiem un pētniekiem no Igaunijas, Zviedrijas un Latvijas arī tiek uzskatīts kā viens no projekta starpmērķiem.

Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadarbības programmas atbalstīto projektu ”Inovatīvi risinājumi veco laužu aprūpei mājās” Apes novada pašvaldība īstenos sadarbībā ar Igaunijas partneriem- Tallinas Universitātes Rakveres koledžu, Rakveres pilsētas domi un Lääne-Viru koledžu, kā arī Nacka pašvaldību Zviedrijā un Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”, un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu.

Projekta kopējais budžets ir 801 266 eiro. Finansējums Apes novada pašvaldībai ir 41 260 eiro, no tiem pašvaldības līdzfinansējum 7 881 eiro.

Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmas mērķis ir radīt globāli atpazīstamu, dinamisku un konkurētspējīgu reģionu, kas ir pievilcīgs gan biznesam, gan tūristiem, kur cilvēki vēlās dzīvot, strādāt un investēt. Projekts tiek īstenots pamatojoties uz vienu no programmas prioritātēm, proti, ekonomiski konkurētspējīgu un inovatīvu reģionu. Prioritāte koncentrējas uz labākas dzīves vides radīšanu programmas teritorijas iedzīvotājiem, kas ietver apstākļu uzlabošanu veselības, labklājības un drošības nozarēs, kā arī veicināt kultūras sadarbību un apmaiņu.

 Vairāk informācijas šeit:

Noslēdzies pirmais Apes novada Sociālā dienesta starptautiskais projekts

Seminārs Apē par pakalpojumiem senioru aprūpē

Turpinās atbalsta grupu sesijas Apes novada iedzīvotājiem, kuri aprūpē pensijas vecuma tuvinieku

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju

Bezmaksas atbalsta grupas Apes novada iedzīvotājiem, kuri aprūpē pensijas vecuma tuvinieku

PĒTĪJUMI
1)Projekta ieviešanas izpētes rezultāti
2) Pakalpojuma “Drošības poga” izmaksu un ieguvumu analīze (Angļu val.)
PROJEKTA MĀJAS LAPA
http://innocare.edicypages.com/en
Dalīties:
6. janvāris, 2012, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs