19.04.plkst.18:00 Apvienotā Apes novada domes, Smiltenes novada domes un Raunas novada domes sēde

21.04.plkst.14:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

29.04.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Uzsācies projekts „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”

Print Friendly, PDF & Email

riverwaysAr š.g. janvāra mēnesi uzsācies Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (RIVERWAYS).

Projekta RIVERWAYS ietvaros sadarbojas 39 partneri no Latvijas un Igaunijas. Lielākā daļa partneru ir pašvaldības, kuru kompetencē, galvenokārt, ietilpst atpūtas vietu labiekārtošana ūdenstilpņu krastos, to sakopšana un tamlīdzīgi pasākumi. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt ūdenstūrisma konkurētspēju programmas teritorijā. Projekta laikā ir paredzēts iztīrīt upju gultnes un krastus, izveidot laivu piestātnes un iekārtot atpūtas vietas, popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvā tūrisma sastāvdaļu. Kā arī veikt pasākumus, lai attīstītu programmas teritoriju kā pievilcīgu ūdenstūrisma galamērķi.

Apes novada projekta kopējais finansējums ir 8845.17 LVL. Programmas finansējums ir 7341.50 LVL (83%). Apes pašvaldības projekta kopējais finansējums ir 1061.41 LVL (12%) un valsts budžeta līdzekļi 442.26 LVL (5%).

Dalīties:
29. augusts, 2013, Madara Tjuksa
lveerudeen