Uzsākas projekta „STILL ACTIVE” aktivitātes

Print Friendly, PDF & Email

Uzsākas projekta „STILL ACTIVE” aktivitātes

16.jūnijā Varstos (Igaunijā) notika Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Development of Cross- Border Co-operation Among the grassroots for development of Sustainable Latvia- Estonia Borderland Communities” (STILL ACTIVE) jeb latviskajā saīsinātajā versijā „JOPROJĀM AKTĪVS” darba grupas pirmā sanāksme. Projekta partneri detalizēti pārrunāja projektā veicamos darbus un aktivitātes, precizēja to īstenošanas grafiku.

Projekta galvenais mērķis ir sekmēt Igaunijas- Latvijas pierobežas reģiona ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju veidojot pārrobežu sadarbības tīklu kopienās to iedzīvotāju līmenī. Projekta gaitā ir paredzēts iesaistīt un apmācīt vietējos iedzīvotājus vecumā 45 gadi +. Projektā kā partneri sadarbosies Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds, kā arī 4 pašvaldības un 4 nevalstiskās organizācijas. No Latvijas puses projektā piedalās Apes novada dome un biedrība „Apes attīstības un atbalsta klubs”, Naukšēnu novada dome un biedrība „Ķoņu Kalna Dzīves skola”, bet no Igaunijas puses – Helmes pašvaldība un „Tāgepera brīvprātīgo biedrība” un Varstu pašvaldība un biedrība „Varstu kopienas nams”. Projekta kopējais finansējums ir EUR 217 643, no tiem programmas finansējums EUR 184 996,55.

Notiek apmācības programmu izstrāde projektā „STILL ACTIVE”
Sākas apmācības projektā „STILL ACTIVE”
Projektā „STILL ACTIVE” mācāmies arī pie igauņiem
Noslēdzas apmācību kursa „Kā mazas iniciatīvas var palīdzēt reģioniem kļūt lieliem” aktivitātes
Turpinās apmācības projektā „STILL ACTIVE”
Projektā „STILL ACTIVE” aizsākas semināru cikls
Projekta dalībnieki gatavojas Pārrobežu gadatirgum Varstos
Pašiem savs forums projektā „Joprojām aktīvs”
Notiek pārrobežu gadatirgus Varstos
Projekta STILL ACTIVE atvērto durvju diena
Projekta „Joprojām aktīvs” konference
Izdota rokasgrāmata “Aktīvi iedzīvotāji, kas sadarbojas – reģionālās attīstības veicinātāji”
Projekta STILL ACTIVE noslēgums

 

Daiga Bojāre

 Apes novada domes projektu vadītāja

Dalīties:
7. janvāris, 2012, Madara Tjuksa
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs