14.12. plkst.13:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

14.12. plkst.15:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21.12. plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

28.12. plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Deputāti

Apes novada domē ievēlētie deputāti

Deputāts

Pieņemšanas vieta un laiks

        Jānis LIBERTS

Jānis LIBERTS
domes priekšsēdētājs 
Tālrunis: 64324202; 29153240

E-pasts: janis.liberts@ape.lv
Vēlētāju apvienība 
„Mēs – savam novadam” 

  mēneša katrā pirmdienā
no plkst. 09.00 – 12.00 ,
Apes novada domē,
Stacijas iela 2, Ape

Dina MEISTERE
domes priekšsēdētāja vietniece
Tālrunis:26578346
E-pasts: dina.meistere@ape.edu.lv
Vēlētāju apvienība 
„Mēs – savam novadam” 

mēneša katrā otrdienā
no plkst.15:00-17:00
Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolā,
Pasta ielā 26, Apē. 

Ivars KALNIŅŠ
Tālrunis: 26332986

E-pasts: siaviresi@inbox.lv
Vēlētāju apvienība 
„Mēs – savam novadam”

 

 mēneša ceturtajā ceturtdienā 
no plkst. 11.00 – 13.00 ,
Virešu pagasta pārvaldē,
„Vecvireši”, Virešu pagasts,
Apes novads

Iluta APINE
Tālrunis: 27807791

E-pasts: iluta.apine@ape.lv
Vēlētāju apvienība 
„Mēs – savam novadam” 
 

mēneša katrā otrdienā
no plkst.16.30 – 17.30 
Pirmsskolas izglītības 
iestādē  „Vāverīte”,
Pasta iela 25, Ape


Una REĶE
Tālrunis:22049741
E-pasts:unre@inbox.lv
Vēlētāju apvienība „Vireši ” 

 mēneša katrā  pirmdienā
no plkst. 15.00 – 17.00 ,
Vidagas Sikšņu pamatskolā,
“Sikšņu skola” Vidaga,
Virešu pagasts,
Apes novads

Veneranda KUSTOVA
Tālrunis:28330886
E-pasts:veneranda17@inbox.lv
Vēlētāju apvienība „Gaujiena” 

 

mēneša pirmajā trešdienā
no 11.00 līdz 15.00  
 LPKS “Gaujiena”
kantora telpās,
”Darbnīcas”,
Gaujienas pagasts,
Apes novads 

 

Aivars Maltavnieks

Aivars MALTAVNIEKS

Tālrunis:22037768
E-pasts:aiwaros26@inbox.lv
Vēlētāju apvienība „Novadnieki” 

mēneša katrā  otrdienā
no plkst. 09.00 – 11.00 ,
Trapenes pamatskolā,
Trapenes pagasts,
Apes novads 

Andris RUBINS
Tālrunis: 26163324;29481597
E-pasts: arubins@inbox.lv
Vēlētāju apvienība „Gaujiena” 

 mēneša pirmajā pirmdienā
no 8.30 līdz 12.30 
“Mežniecība – 1”,  
Gaujienas pagasts,
Apes novads

 

Jānis USKLIŅĢIS
Tālrunis: 29363493
E-pasts: Janis-usklingis@inbox.lv
Vēlētāju apvienība „Gaujiena” 

 mēneša otrajā ceturtdienā
no 09.00 līdz 12.00  
“Līze”, Trapenes pagasts,
Apes novads

 

 

 

Dalīties:
9. oktobris, 2011, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs