17.08.plkst.10:00 Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde

17.08.plkst.13:00 Vides komisijas sēde

24.08.plkst.14:00 Domes kārtējā sēde

Deputāti

Kopā Apes novada domē 2017.gada 3.jūnija pašvaldības vēlēšanās tika ievēlēti 9 deputāti:

No vēlētāju apvienības „Vireši ” ievēlēta – Una Reķe;
No vēlētāju apvienības „Mēs – savam novadam” – ievēlēti:Iluta Apine, Jānis Liberts, Ivars Kalniņš; Dina Meistere
No vēlētāju apvienības „Gaujiena” – ievēlēti Andris Rubins, Jānis Uskliņģis;
No vēlētāju apvienības „Novadnieki ” ievēlēts Aivars Maltavnieks;
No vēlētāju apvienības „Rītausma” – ievēlēta Veneranda Kustova.

Deputāts

Pieņemšanas vieta un laiks

        Jānis LIBERTS

Jānis LIBERTS
domes priekšsēdētājs 
Tālrunis: 64324202; 29153240


E-pasts: janis.liberts@ape.lv

  mēneša katrā pirmdienā
no plkst. 09.00 – 12.00 ,
Apes novada domē,
Stacijas iela 2, Ape

Ivars KALNIŅŠ
Tālrunis: 26332986

E-pasts: siaviresi@inbox.lv

 

 mēneša ceturtajā ceturtdienā 
no plkst. 11.00 – 13.00 ,
Virešu pagasta pārvaldē,
„Vecvireši”, Virešu pagasts,
Apes novads

Iluta APINE
Tālrunis: 27807791

E-pasts: iluta.apine@ape.lv
 

mēneša katrā otrdienā
no plkst.16.30 – 17.30 
Pirmsskolas izglītības 
iestādē  „Vāverīte”,
Pasta iela 25, Ape

Dina MEISTERE

 


Una REĶE
Tālrunis:22049741
E-pasts:unre@inbox.lv

 mēneša katrā  pirmdienā
no plkst. 15.00 – 17.00 ,
Vidagas Sikšņu pamatskolā,
“Sikšņu skola” Vidaga,
Virešu pagasts,
Apes novads

Veneranda KUSTOVA
Tālrunis:28330886
E-pasts:veneranda17@inbox.lv

 

mēneša otrajā trešdienā
no 14.00 līdz 16.00  
 LPKS “Gaujiena”
kantora telpās,
”Darbnīcas”,
Gaujienas pagasts,
Apes novads 

 

Aivars Maltavnieks

Aivars MALTAVNIEKS

Tālrunis:22037768
E-pasts:aiwaros26@inbox.lv

mēneša katrā  otrdienā
no plkst. 09.00 – 11.00 ,
Trapenes pamatskolā,
Trapenes pagasts,
Apes novads 

Andris RUBINS
Tālrunis: 26163324;29481597
E-pasts: arubins@inbox.lv

 mēneša pirmajā pirmdienā
no 8.30 līdz 12.30 
“Mežniecība – 1”,  
Gaujienas pagasts,
Apes novads

 

Jānis USKLIŅĢIS
Tālrunis: 29363493
E-pasts: Janis-usklingis@inbox.lv

 mēneša otrajā ceturtdienā
no 09.00 līdz 12.00  
“Līze”, Trapenes pagasts,
Apes novads

 

 Kontaktinformācija tiks papildināta.

 

9. oktobris, 2011, Ābolkalne Liene
lveerudeen

Gaisa temperatūra Apē

Rakstu arhīvs